Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Vanpoolen

Beschrijving

Vanpooling is carpoolen in een groot vervoermiddel (busje) voor tenminste 6 personen. De ‘van’ is bedoeld als een luxe alternatief voor de auto, vergelijkbaar met eersteklas treinen, waarin de passagier kan werken. Het vervoermiddel kan door het bedrijf, door een huur- of leasemaatschappij, of door een gespecialiseerde vanpoolaanbieder ter beschikking worden gesteld. Gespecialiseerde vanpoolaanbieders kunnen dit systeem tegelijkertijd leveren voor meerdere bedrijven. Zij gebruiken eventueel matchingsystemen om vanpoolers bij elkaar te brengen en leveren dan een vervoermiddel en de operationele ondersteuning. Een andere mogelijkheid is dat het bedrijf zelf busjes aanschaft en een eigen medewerker aanstelt om de busdienst te leiden.

In vergelijking tot carpooling heeft vanpooling meestal het voordeel dat het aantal mensen dat vervoerd wordt hoger is (met als gevolg een hogere vervoersefficiëntie). Het nadeel is dat het minder flexibel is dan carpooling.

Vanpooling kan bijvoorbeeld ingezet worden als een bedrijf slecht per openbaar vervoer te bereiken is. Het bedrijf kan dan zorgen voor vervoer naar de woonplaats van medewerkers of voor vervoer waardoor het bedrijf wordt gekoppeld aan het bestaande openbaar vervoernetwerk. Dit kan mogelijkerwijs in samenwerking met dichtbij gelegen ondernemingen gebeuren.

Toepasbaarheid

Vanpooling wordt meestal toegepast voor rechtstreekse woon-werkverplaatsingen. Het kan worden ingezet om een nieuwe dienst aan te bieden in gebieden waar een slecht aanbod is van andere vormen van collectief vervoer en een te laag aanbod van potentiële gebruikers.

Milieu aspecten

Vanpooling vermindert het aantal autokilometers en het gebruik van brandstof en emissies.

Financiële aspecten

Omdat één van de medewerkers het vervoermiddel bestuurt en er dus geen chauffeur nodig is, is vanpooling voor een bedrijf goedkoper en flexibeler dan gebruik van een taxisysteem. Meestal wordt de chauffeur gecompenseerd door hem gratis kilometers te geven voor in zijn / haar vrije tijd.

Aanvullende informatie

Meer informatie is beschikbaar op www.vanpool.nl

Bron: Infomil

Naam: Dick Slingerland Bedrijfsnaam: Alphatron Datum: 15 February 2010 Wij stimuleren dat medewerkers met openbaar vervoer naar het werk komen door OV-abonnementen te vergoeden. Dagelijks rijdt een Alphatron personenbusje (voor 8 personen) meerdere keren heen en weer naar de dichtstbijzijnde metro- en tramhaltes om ons bedrijfspand ook met openbaar vervoer bereikbaar te maken. Hierdoor is het aantal OV-reizigers binnen ons bedrijf verdubbeld. Het busje bevordert de sociale contacten tussen de collegae, bespaart kosten omdat iedereen tijdig kan aanvangen met de werkzaamheden, zorgt voor extra vrije parkeerplaatsen voor bezoekers en vermindert het brandstofgebruik en daarmee de CO2-uitstoot.

Bron: Slim en schoon vervoer, Stichting Stimular, 2010
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.