Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Isoleer vloeren

Beschrijving

Isoleer (begane grond) vloeren om ongewenste warmte- of koudestroming te voorkomen.

Toepasbaarheid

Vloerisolatie is een rendabele mogelijkheid bij nieuwbouw of renovatie.

Milieuaspecten

Besparing op brandstoffen voor verwarming. Er zijn besparingen mogelijk van 4 m3 aardgas (€ 2) per m2 vloeroppervlak per jaar.

Financiële aspecten

Kosten bedragen € 6 tot € 20 afhankelijk of de isolatie zelf wordt gelegd of niet. Mogelijke besparingen van 4 m3 aardgas per m2 vloeroppervlak. De terugverdientijd is 4 tot 8 jaar.

(Vloer)isolatie in bestaande gebouwen staat op de Energielijst (2019, code 210403) en komt daarom, onder voorwaarden, in aanmerking voor Energie Investerings Aftrek (EIA). Dit betekent dat je een extra bedrag ter grootte van 45% (2019) van het investeringsbedrag ten laste mag brengen van de winst. Zie voor meer informatie www.rvo.nl/energie-investeringsaftrek.

Aanvullende informatie

  • Plaats een pomp die niet meer rondpompt dan nodig. Vaak worden pompen met een te grote capaciteit geïnstalleerd. Als meer water wordt rondgepompt dan nodig, stijgt het elektriciteitsverbruik meer dan kwadratisch.
  • Op moderne pompen kan een externe frequentieregeling geplaatst worden. Deze regeling is vaak kostbaar en niet rendabel. Vraag aan jouw leverancier of de pomp hiervoor geschikt is.

Erkende maatregel voor energiebesparing

Het Activiteitenbesluit schrijft voor dat bedrijven en organisaties die aan bepaalde voorwaarden voldoen verplicht zijn rendabele energiebesparende maatregelen te nemen. Deze maatregel is voor een of meerdere branches rendabel ofwel erkend. Een maatregel is erkend op een zelfstandig moment (zo snel mogelijk) of op een natuurlijk moment (bij vervanging/renovatie) en soms afhankelijk van de situatie. Lees meer in de tip Voldoe aan (erkende) maatregelen uit Activiteitenbesluit. Op de website van Infomil staat per branche een overzicht van de erkende maatregelen met daarbij de technische en economische randvoorwaarden.

Energiezuinige technieken moeten goed beheerd worden om te besparen wat mogelijk is. Daarom heeft de overheid voor alle erkende energiemaatregelen aangegeven welk doelmatig beheer en onderhoud (DBO) nodig is. Beoordeel jaarlijks of de techniek nog goed functioneert. Lees meer in de tip Jaarlijks doelmatig beheer en onderhoud van erkende (energie)maatregelen.

Voor ruimteverwarming zijn de DBO-maatregelen:

Bronnen: Stichting Stimular, Infomil: kennisbank Energiebesparing en Winst, Energiecentrum

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.