Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Isoleer vloeren

Beschrijving

Isoleer (begane grond) vloeren om ongewenste warmte- of koudestroming te voorkomen.

Toepasbaarheid

Vloerisolatie is een rendabele mogelijkheid bij nieuwbouw of renovatie.

Milieuaspecten

Besparing op brandstoffen voor verwarming. Er zijn besparingen mogelijk van 4 m3 aardgas (€ 2) per m2 vloeroppervlak per jaar.

Financiële aspecten

Kosten bedragen € 6 tot € 20 afhankelijk of de isolatie zelf wordt gelegd of niet. Mogelijke besparingen van 4 m3 aardgas per m2 vloeroppervlak. De terugverdientijd is 4 tot 8 jaar.

(Vloer)isolatie in bestaande gebouwen staat op de Energielijst (2019, code 210403) en komt daarom, onder voorwaarden, in aanmerking voor Energie Investerings Aftrek (EIA). Dit betekent dat u een extra bedrag ter grootte van 45% (2019) van het investeringsbedrag ten laste mag brengen van de winst. Zie voor meer informatie www.rvo.nl/energie-investeringsaftrek.

Aanvullende informatie

  • Plaats een pomp die niet meer rondpompt dan nodig. Vaak worden pompen met een te grote capaciteit geïnstalleerd. Als meer water wordt rondgepompt dan nodig, stijgt het elektriciteitsverbruik meer dan kwadratisch.
  • Op moderne pompen kan een externe frequentieregeling geplaatst worden. Deze regeling is vaak kostbaar en niet rendabel. Vraag aan uw leverancier of de pomp hiervoor geschikt is.

Doelmatig beheer en onderhoud (DBO)

Energiezuinige technieken moeten goed beheerd worden om te besparen wat mogelijk is. Daarom heeft de overheid voor alle erkende energiemaatregelen aangegeven welk doelmatig beheer en onderhoud nodig is. Stimular verwacht dat toezichthouders op hoofdlijnen / steekproefsgewijs zullen beoordelen hoe u voldoet aan deze maatregelen. Als op een enkele plek het beheer en onderhoud onvoldoende is, zal dat geen probleem zijn. Als er op meerdere plekken sprake is van achterstallig of onvoldoende beheer en onderhoud, zal de toezichthouder daar waarschijnlijk wel een punt van maken en uw vragen hoe u de DBO-maatregelen beter gaat borgen.

Voor ruimteverwarming zijn de DBO-maatregelen:

Bronnen: Stichting Stimular, Infomil: kennisbank Energiebesparing en Winst, Energiecentrum

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.