Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Compressor zoveel mogelijk uit

Proces Perslucht
Dit is een (erkende) maatregel uit het Activiteitenbesluit voor branche: Autobranche - garage en handel, Autobranche - wasinrichting, Bouw - bouwbedrijven, Bouw - installatiebedrijven, Bouwmaterialen - beton, Detailhandel - tankstations, Grafische industrie, Handel en distributie, Industrie - hout en meubel, Industrie - papier en karton(waren), Industrie - verf en drukinkt, Onderwijs, Zorg - ziekenhuizen

Beschrijving

Als er geen vraag is naar perslucht draait de compressor zo nu en dan, omdat er altijd perslucht verloren gaat door lekken. Het rendement van het opwekken van perslucht is gemiddeld 3 tot 5%, de rest van de verbruikte energie wordt omgezet in warmte. Zorg daarom dat de compressor alleen werkt als perslucht gebruikt wordt:

 1. Handmatig. Neem deze actie bijvoorbeeld op in de sluitronde.
 2. Automatisch met een schakelklok (desgewenst met een overwerktimer).
  • Bij compressoren die met een stekker op het ‘gewone’ elektriciteitsnet zijn aangesloten voldoet een ‘gewone’ tijdschakelaar.
  • Bij compressoren die vast op het elektriciteitsnet zijn aangesloten of krachtstroom (380 V) gebruiken, vraagt u uw elektrotechnisch installateur of diegene die de compressor onderhoudt. Mogelijk heeft de compressor deze regeling al ingebouwd, en hoeft deze alleen maar aangezet te worden. Zo niet, vraag dan om een passende regeling.
 3. Als alternatief kan een afsluiter met schakelklok op het drukvat gezet worden, opdat geen perslucht meer ontsnapt naar het systeem. Hierbij blijft de compressor zelf aan, maar is de lekkage minimaal.

‘s Ochtends kunt u de compressor direct weer aanzetten. Open de afsluitkranen wel langzaam bij het vullen van de leidingen.

Desgewenst kunnen afsluitkranen in aftakkingen van het persluchtnet geplaatst worden, zodat delen kunnen worden afgesloten. Zie voor meer informatie de tip Afsluiter per gebruiker of gebruikersgroep

Toepasbaarheid

Deze maatregel is toepasbaar bij bedrijven met een persluchtsysteem (schroef- of zuigercompresoar) dat niet 24 uur per dag in gebruik is, en buiten bedrijfstijden aan blijft staan. De meeste bedrijven werken per week zo’n 50 uur en zijn per week 118 uur (2/3 van de week) gesloten.

Milieu aspecten

Afhankelijk van het aantal uren dat de compressor per jaar uitgeschakeld kan worden en het het verbruik tijdens sluitingstijd (“uitverbruik” of “nullastverbruik” afhankelijk van de regeling) kan de energiebesparing oplopen tot 10% van het jaarlijkse energieverbruik van de compressor.

Financiële aspecten

 1. Het handmatig aan- en uitschakelen van de compressor vergt geen investering, maar wel aandacht van de medewerkers om dit uit te voeren.
 2. Automatisch met een schakelklok.
  • Een tijdschakelklok met weekprogramma kost tussen € 10 en € 40.
  • De kosten voor een regeling voor een compressor die vast is aangesloten of krachtstroom gebruikt kunnen oplopen tot € 300 incl. installatie. De maatregel verdient zich binnen 5 jaar terug als het vermogen van de compressor (in kW) vermenigvuldigd met het aantal equivalenten van vollasturen (in uur per jaar) dat de compressor is uit te schakelen minimaal 5.000 (kWh per jaar) is (autowasinrichting), minimaal 9.500 (kWh per jaar) is (overige branches met erkende maatregelen).
 3. Afsluiter met schakelklok. De maatregel verdient zich binnen 5 jaar terug als
  • het vermogen van de compressor (in kW) vermenigvuldigd met het aantal equivalenten van vollasturen (in uur per jaar) dat de compressor is uit te schakelen minimaal 15.000 (kWh per jaar) is (zorg, onderwijs, autobranche – garage en handel), minimaal 18.000 (kWh per jaar) is (betonmortel, handel en distributie, bouw- en installatiebedrijven, hout en meubel, verf en drukinkt), minimaal 22.500 (kWh per jaar) is (grafische industrie, papier en karton(waren)), minimaal 30.000 (kWh per jaar) is (autowasinrichting).
  • de inrichting jaarlijks minder dan 10.000.000 kWh gebruikt. Bij een hoger elektriciteitsverbruik (>= 10.000.000 kWh) zijn de terugverdientijden langer vanwege de lage energiebelasting en dus lage kosten per kWh.

Aanvullende informatie

Controleer jaarlijks of de tijdklok nog goed loopt. Een goed moment hier voor is de overgang van zomertijd naar wintertijd.

Doelmatig beheer en onderhoud (DBO)

Energiezuinige technieken moeten goed beheerd worden om te besparen wat mogelijk is. Daarom heeft de overheid voor alle erkende energiemaatregelen aangegeven welk doelmatig onderhoud en beheer nodig is. Stimular verwacht dat toezichthouders op hoofdlijnen / steekproefsgewijs zullen beoordelen hoe u voldoet aan deze maatregelen. Als op een enkele plek het beheer en onderhoud onvoldoende is, zal dat geen probleem zijn. Als er op meerdere plekken sprake is van achterstallig of onvoldoende beheer en onderhoud, zal de toezichthouder daar waarschijnlijk wel een punt van maken en uw vragen hoe u de DBO-maatregelen beter gaat borgen.

Voor persluchtinstallaties zijn de DBO-maatregelen:

Bron: Stichting Stimular

Naam: Daniël Bruinsma Bedrijfsnaam: Peet Borst Bandentechniek Datum: 20 mei 2014 Bij gesis direct actie
Ik irriteer me dood aan gesis, zo stroomt gewoon kostbare energie weg! Wel duizenden euro's per jaar. Lekken in de persluchtinstallatie verhelpen we direct. En we proberen ze op voorhand te voorkomen. Daarvoor hebben we op strategische plaatsen afsluiters geplaatst, ook op het drukvat zodat deze 's nachts geen druk verliest. Na gebruik koppelen we slangen en gereedschap los en bergen ze netjes op. Zo gaan ze langer mee en grijpen de jongens niet mis als ze snel een klant willen helpen.

Bron: Energiecentrum, datum onbekend
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

 • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.