Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Compressor zoveel mogelijk uit

Proces Perslucht
Dit is een (erkende) maatregel uit het Activiteitenbesluit voor branche: Industrie - hout en meubel, Bouw - bouwbedrijven, Onderwijs, Handel en distributie, Bouwmaterialen - beton, Industrie - metalektro, Detailhandel - tankstations, Bouw - installatiebedrijven, Grafische industrie, Voedingsindustrie - overig, Zorg - ziekenhuizen, Bouw - schilders en onderhoud, Voedingsindustrie - brood en banket, Voedingsindustrie - zoetwaren, Industrie - rubber en kunststof, Autobranche - garage en handel, Industrie - verf en drukinkt, Industrie - papier en karton(waren), Autobranche - wasinrichting

Beschrijving

Als er geen vraag is naar perslucht draait de compressor zo nu en dan, omdat er altijd perslucht verloren gaat door lekken. Het rendement van het opwekken van perslucht is gemiddeld 3 tot 5%, de rest van de verbruikte energie wordt omgezet in warmte. Zorg daarom dat de compressor alleen werkt als perslucht gebruikt wordt:

 1. Handmatig. Neem deze actie bijvoorbeeld op in de sluitronde.
 2. Automatisch met een schakelklok (desgewenst met een overwerktimer).
  • Bij compressoren die met een stekker op het ‘gewone’ elektriciteitsnet zijn aangesloten voldoet een ‘gewone’ tijdschakelaar.
  • Bij compressoren die vast op het elektriciteitsnet zijn aangesloten of krachtstroom (380 V) gebruiken, vraag je jouw elektrotechnisch installateur of diegene die de compressor onderhoudt. Mogelijk heeft de compressor deze regeling al ingebouwd, en hoeft deze alleen maar aangezet te worden. Zo niet, vraag dan om een passende regeling.
 3. Als alternatief kan een afsluiter met schakelklok op het drukvat gezet worden, opdat geen perslucht meer ontsnapt naar het systeem. Hierbij blijft de compressor zelf aan, maar is de lekkage minimaal.

‘s Ochtends kan je de compressor direct weer aanzetten. Open de afsluitkranen wel langzaam bij het vullen van de leidingen. Neem eventueel een slowstart-klep op in het systeem, waarmee een piekbelasting in het systeem voorkomen kan worden. Een piekbelasting kan leiden tot olielekkages en schade aan apparatuur. Zie ook leveranciersinformatie van Geveke

Desgewenst kunnen afsluitkranen in aftakkingen van het persluchtnet geplaatst worden, zodat delen kunnen worden afgesloten. Zie voor meer informatie de tip Afsluiter per gebruiker of gebruikersgroep

Toepasbaarheid

Deze maatregel is toepasbaar bij bedrijven met een persluchtsysteem (schroef- of zuigercompresoar) dat niet 24 uur per dag in gebruik is, en buiten bedrijfstijden aan blijft staan. De meeste bedrijven werken per week zo’n 50 uur en zijn per week 118 uur (2/3 van de week) gesloten.

Milieu aspecten

Afhankelijk van het aantal uren dat de compressor per jaar uitgeschakeld kan worden en het het verbruik tijdens sluitingstijd (“uitverbruik” of “nullastverbruik” afhankelijk van de regeling) kan de energiebesparing oplopen tot 10% van het jaarlijkse energieverbruik van de compressor.

Financiële aspecten

De maatregel verdient zich vaak binnen 5 jaar terug. Vraag een offerte aan.

 1. Het handmatig aan- en uitschakelen van de compressor vergt geen investering, maar wel aandacht van de medewerkers om dit uit te voeren.
 2. Automatisch met een schakelklok.
  • Een tijdschakelklok met weekprogramma kost tussen € 10 en € 40.
  • De kosten voor een regeling voor een compressor die vast is aangesloten of krachtstroom gebruikt kunnen oplopen tot € 300 incl. installatie.

Aanvullende informatie

Controleer jaarlijks of de tijdklok nog goed loopt. Een goed moment hier voor is de overgang van zomertijd naar wintertijd.

Erkende maatregel voor energiebesparing

Het Activiteitenbesluit schrijft voor dat bedrijven en organisaties die aan bepaalde voorwaarden voldoen verplicht zijn rendabele energiebesparende maatregelen te nemen. Deze maatregel is voor een of meerdere branches rendabel ofwel erkend. Een maatregel is erkend op een zelfstandig moment (zo snel mogelijk) of op een natuurlijk moment (bij vervanging/renovatie) en soms afhankelijk van de situatie. Lees meer in de tip Voldoe aan (erkende) maatregelen uit Activiteitenbesluit. Op de website van Infomil staat per branche een overzicht van de erkende maatregelen met daarbij de technische en economische randvoorwaarden.

Energiezuinige technieken moeten goed beheerd worden om te besparen wat mogelijk is. Daarom heeft de overheid voor alle erkende energiemaatregelen aangegeven welk doelmatig beheer en onderhoud (DBO) nodig is. Beoordeel jaarlijks of de techniek nog goed functioneert. Lees meer in de tip Jaarlijks doelmatig beheer en onderhoud van erkende (energie)maatregelen.

Voor persluchtinstallaties zijn de DBO-maatregelen:

Bronnen: Stichting Stimular, Infomil: kennisbank Energiebesparing en Winst

Naam: Daniël Bruinsma Bedrijfsnaam: Peet Borst Bandentechniek Datum: 20 May 2014 Bij gesis direct actie
Ik irriteer me dood aan gesis, zo stroomt gewoon kostbare energie weg! Wel duizenden euro's per jaar. Lekken in de persluchtinstallatie verhelpen we direct. En we proberen ze op voorhand te voorkomen. Daarvoor hebben we op strategische plaatsen afsluiters geplaatst, ook op het drukvat zodat deze 's nachts geen druk verliest. Na gebruik koppelen we slangen en gereedschap los en bergen ze netjes op. Zo gaan ze langer mee en grijpen de jongens niet mis als ze snel een klant willen helpen.

Bron: Energiecentrum, datum onbekend
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

 • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.