Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Zonnepanelen (of PV-panelen)

Beschrijving

Photo-voltaïsche panelen (PV-panelen of zonnepanelen) zijn de bekendste techniek waarbij met PV-cellen (zonnecellen) zonlicht wordt omgezet in elektriciteit. De panelen leveren meestal 12 of 24 Volt gelijkspanning die met een converter wordt omgezet in wisselspanning. De opgewekte elektriciteit wordt gebruikt voor het gebouw waarop het systeem is geplaatst. Bij een overschot aan elektriciteit wordt er terug geleverd aan het net. Afhankelijk van de meter en afspraken met de energieleverancier wordt dit verrekend.

PV-panelen worden op het dak gemonteerd. Dit kan op drie verschillende manieren, namelijk:

Op schuin dak

Hierbij ligt het paneel direct op het schuine dak. Het dak moet hierbij op de zon gericht zijn, oftewel tussen zuidoost en zuidwest. De hellingshoek van het dak is vaak ook de optimale hellingshoek voor de panelen (tussen de 20 en de 40°). Een nadeel is de beperkte mogelijkheid van afvoer van warmte. Dit heeft een negatieve invloed op het rendement.

Geïntegreerd in schuin dak

Deze montage houdt in dat de panelen worden gemonteerd als onderdeel van het dak, dus in plaats van dakpannen of andere dakbedekking. Het voordeel van deze methode is dat de panelen gemakkelijk in de architectuur van een gebouw geïntegreerd kunnen worden. De efficiëntie van de panelen neemt bij deze montagevorm wel af, doordat de panelen erg opwarmen door de beperkte luchtcirculatie langs de panelen.

Op rek op plat dak

Dit is vanuit efficiëntie gezien de beste montage methode. De lucht kan langs alle kanten het paneel koelen. Deze montagemethode is alleen mogelijk bij een plat dak. Een bijkomend voordeel is dat het paneel gemakkelijk onder optimale hoek en oriëntatie (ten opzichte van de zon) gemonteerd kan worden. Het is ook mogelijk de panelen met de zon mee te laten draaien. Dit verhoogt de efficiëntie. Nadeel is dat er minder panelen op het dak passen (max. zo’n 60% van het dakoppervlak). Dit is omdat de panelen geen schaduw op elkaar mogen werpen.

Alternatief is om de panelen in rijen gericht op oost en west te monteren. Zo heeft u weinig last van onderlinge schaduw en kan het maximale aantal panelen geplaatst worden.

Toepasbaarheid

Dakoriëntatie en dakhelling

PV-panelen zijn goed toepasbaar op gebouwen met een plat of schuin dak. De oriëntatie van de panelen moet tussen zuidoost en zuidwest zijn. Belangrijk hierbij is dat de panelen zo min mogelijk beschaduwd zijn. Let daarom goed op schaduw van andere gebouwen, airconditioningsystemen en schoorstenen. Indien u over een schuin dak beschikt dient de dakhelling tussen de 20 en 40° te zijn. 30° is optimaal.

Dakconstructie

Daarnaast moet uw dak sterk genoeg zijn. Zonnepanelen wegen 12 tot 15 kg per vierkante meter. Hier moet rekening mee gehouden worden bij de constructieberekeningen. Een schuin dak is meestal sterk genoeg. Bij een plat dak kan het nodig zijn om eerst het grind te verwijderen om het gewicht te beperken.

Salderen

Salderen is het verrekenen van de op enig moment te veel geproduceerde stroom met de stroom die u afgenomen hebt op momenten dat u meer elektriciteit nodig had dan werd opgewekt.

  • Alle niet-bedrijfsmatige kleinverbruikers die zelf duurzame elektriciteit opwekken mogen onbeperkt salderen. Kleinverbruikers is gedefinieerd als verbruikers met een aansluiting op het net met een doorlaatwaarde die niet hoger mag zijn dan 3 × 80A. Een gemiddelde school of regulier agrarisch bedrijf zal hier in de regel aan voldoen.
  • De salderingsgrens is de hoeveelheid energie die u van de energieleverancier geleverd heeft gekregen. Als u meer opwekt, dan krijgt u mogelijk een lage prijs voor de stroom die u terug levert aan het net (doorgaans 5 tot 7 cent per kWh).
  • U kunt in ieder geval tot 2023 gebruik maken van de salderingsregeling, daarna wordt er een passende overgangsregeling ingesteld.

Vergunningen

In de meeste gevallen heeft u geen vergunning nodig voor het plaatsen van zonnepanelen. Er zijn echter uitzonderingen.

Milieu aspecten

De milieuwinst van zonnepanelen is dat er elektriciteit wordt opgewekt en minder fossiele brandstoffen gebruikt worden ten opzichte van conventionele elektriciteitsopwekking. Hierdoor is de CO2-uitstoot lager.

De opbrengst van PV-panelen hangt af van de hoeveelheid zoninstraling. Het vermogen dat een PV-paneel levert wordt uitgedrukt in Wattpiek (Wp). Een gemiddeld PV-paneel heeft een vermogen van 260 – 290 Wp per paneel. De gemiddelde jaaropbrengst in Nederland bedraagt circa 220 kWh – 260 kWh per standaard PV-paneel.

Financiële aspecten

Een zonnepaneel kost € 1,00 tot € 1,50 per Wp (incl. installatie) (prijspeil 2016, diverse offertes). Grotere systemen zijn naar verhouding goedkoper. Vraag offertes op bij verschillende leveranciers van zonnepanelen.

Onderhoudskosten van de zonnepanelen en na 10-15 jaar vervangen van de omvormer bedragen ongeveer € 3 per paneel per jaar

Over het algemeen geldt dat hoe meer energie u verbruikt, des te goedkoper de prijs per kWh is. Die prijs wordt flink beïnvloedt door de energiebelasting, die is namelijk gestaffeld. Voor de eerste 10.000 kWh die u verbruikt betaalt u een hoge energiebelasting, voor uw verbruik van 10.000 – 50.000 kWh een lagere energiebelasting, en voor het verbruik boven de 50.000 kWh een zeer lage energiebelasting. Het (financieel) gunstigste is daarom om evenveel zonne-energie op te wekken als u zelf verbruikt; dan hoeft u namelijk ook niet meer de duurste kWh’s te betalen. Minder opwekken heeft een lager financieel rendement.

De terugverdientijd wordt korter bij stijgende energieprijzen. Over het algemeen voldoet het prima om met een vaste elektriciteitsprijs te rekenen; immers andere lange termijn effecten als inflatie of opbrengst van spaarrekening worden ook niet meegerekend.

Onderstaand zijn terugverdientijden berekend, uitgaande dat verbruikers hun hele elektriciteitsverbruik zelf kunnen opwekken en onbeperkt kunnen salderen. Er is gerekend met investeringskosten van € 1,20 per Wp (€ 330 per paneel van 275 Wp).

  • Voor kleinverbruikers (tot 10.000 kWh per jaar) is de terugverdientijd circa 7 jaar. Indien gebruik gemaakt kan worden van EIA is de terugverdientijd circa 6 jaar.
  • Voor middelgrote verbruikers (10.000-50.000 kWh per jaar) is de terugverdientijd 7 tot 10 jaar. Indien gebruik gemaakt kan worden van EIA is de terugverdientijd circa 6 tot 8 jaar.
  • Voor grootverbruikers (>50.000) is de terugverdientijd tussen de 10 en 18 jaar.

Fiscaal voordeel of subsidie

Deze maatregel komt in aanmerking voor EIA (aansluiting ≤ 3×80A) of Stimulering Duurzame Energie (SDE+) voor aansluiitingen groter dan 3×80A.

  • Zonnepanelen staan op de Energielijst (2018, code 251102) en komen daarom, onder voorwaarden, in aanmerking voor Energie Investerings Aftrek (EIA). Dit betekent dat u een extra bedrag ter grootte van 54,5% (2018) van het investeringsbedrag ten laste mag brengen van de winst. Zie voor meer informatie www.rvo.nl/energie-investeringsaftrek.
  • Zonnepanelen niet aangesloten op het elektriciteitsnet hebben code 251116 (2018).
  • SDE+ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van de duurzame energie ten opzichte van de kostprijs van grijze stroom. Het subsidiebedrag wordt jaarlijks aangepast, in 2017 krijgt de eigenaar 5,7 tot 8,4 eurocent per opgewekte kWh. De subsidie heeft een looptijd van meerdere jaren. Bedrijven en non-profit instellingen komen in aanmerking. Zie voor meer informatie www.RVO.nl/sde.

Verhuur uw dak

Er ontstaan steeds meer samenwerkingsinitiatieven tussen dakbezitters en investeerders/geïnteresseerden in zonnepanelen. In Boer zoekt buur investeren omwonenden gezamenlijk in zonne-energie op het dak van een boerenbedrijf. Voor iedere € 250 die een “buur” investeert kan hij/zij € 300 aan producten kopen bij de boer. De opgewekte stroom is voor boer en buur. Bij de Zonvogel investeren meerdere partijen € 1.000 in zonnepanelen. Deze panelen worden op een geschikt dak geplaatst en alle investeerders ontvangen er elektriciteit van. Ook energieleveranciers investeren steeds vaker in zonnepanelen op daken van bedrijven en particulieren. Deze projecten maken investeren in zonne-energie voordeliger en laagdrempelig.

Aanvullende informatie

Hogere efficiëntie in combinatie met wit of groen dak

Overweeg ook een wit dak of een groen dak. De efficiëntie van de panelen neemt af naarmate ze hun warmte minder goed kwijt kunnen. Witte en groene daken zijn minder warm en daarom presteren de panelen beter wanneer ze op een dergelijk dak zijn geïnstalleerd. Een wit dak in combinatie met speciaal daarvoor ontwikkelde zonnecellen verhoogt de opbrengst van zonnecellen met maximaal 25%.

Checklijsten

Overige

Andere technieken om energie uit zonlicht op te wekken zijn:

Bronnen: Stichting Stimular, LTO Noord, Wij Willen Zon, Natutech.

Naam: Bedrijfsnaam: Jaarbeurs Utrecht Datum: 31 juli 2017 Jaarbeurs Utrecht krijgt een van de grootste opslagaccu's van de Benelux. De accu, met een prijskaartje van € 1 mln, wordt geleverd door Tesla en zal zonne-energie opslaan, waarmee elektrische auto's kunnen worden opgeladen. De accu krijgt een capaciteit van 1,5 megawattuur, waarmee een gemiddelde elektrische auto ren minste vijftig keer kan worden opgeladen. Het project wordt gezamenlijk gefinancierd door Jaarbeurs Utrecht, netbeheerder Stedin, energieleverancier Scholt Energy en laadpaalontwikkelaar LomboXnet.

Bron: Financieel Dagblad, 9 juni 2017, via www.duurzaambedrijfsleven.nl
Naam: Bedrijfsnaam: Nijman/Zeetank Website: http://bizhm.nl/nijmanzeetank-plaatst-824-zonnepanelen/ Datum: 31 januari 2017 Met de installatie van maar liefst 824 zonnepanelen heeft Nijman/Zeetank een nieuwe grote stap gezet met de verduurzaming van de bedrijfsvoering. Erik Overgaauw, HSQE coördinator: “Met de zonnepanelen wekken we nu het grootste deel van onze benodigde elektriciteit zelf duurzaam op. Dankzij de zonnepanelen verminderen we onze jaarlijkse CO2-uitstoot met meer dan 100 ton.”
De zonnepanelen zijn eind 2016 geïnstalleerd door Ewell Energy & Wellness uit Vierpolders. Nijman/Zeetank: “We hebben eerst nog wat moeten aanpassen aan ons dak. Na een uitgebreide zoektocht langs diverse leveranciers kwamen we uiteindelijk bij Ewell uit die een goede kwaliteit leveren en een hoge opbrengstgarantie afgeven. Mede dankzij de SDE+ subsidie die we hebben binnengehaald, verdienen we onze investering binnen 8 jaar terug. We houden de opbrengsten bij en de opbrengsten zijn nu al hoger dan voorspeld.”
bron: www.bizhm.nl
Naam: Bedrijfsnaam: Heineken Datum: 14 december 2015 Vanaf vandaag maken de distributiecentra van Heineken in Nederland gebruik van zonne-energie. De 12.000 zonnepanelen, die op acht locaties in het land zijn geïnstalleerd, hebben een vermogen van 3 megawatt (MWp). De zonnepanelen liggen op de distributiecentra van Heineken Groothandel in Amsterdam, Houten, Oss, Drachten, Etten-Leur, Rotterdam, Heerlen en Deventer.

Aanleg van de zonnepanelen is mede gerealiseerd door Heineken’s projectpartners SolarAccess en Triodos Renewables Europe Fund.

De plaatsing van de zonnepanelen past binnen de ambitie van Heineken om in 2020 voor de horecadistributie in de grote steden in de Randstad volledig gebruik te maken van zero-emissie transport. De door de zonnepanelen opgewekte stroom zal onder meer worden gebruikt voor het opladen van de accu’s van de 10 elektrische vrachtwagens die in 2016 voor de vestigingen Amsterdam en Rotterdam gaan rijden.

De aanleg van de zonne-energie systemen is een volgende stap in het realiseren van Heineken’s streven naar een energieneutrale organisatie. Naast zonne-energie, maakt Heineken Nederland gebruik van verschillende andere duurzame energiebronnen, zoals biogas uit de waterzuiveringsinstallaties in Zoeterwoude en Den Bosch, waterkracht in Wijlre en windenergie in Den Bosch. Ook worden medio 2016 vier windturbines in Zoeterwoude in gebruik genomen. Deze windturbines met een gezamenlijke capaciteit van 12 megawatt gaan voor ruim 40 procent in de energievoorziening van de brouwerij voorzien.

Bron: www.andersbekekenblog.nl
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.