Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Zonnepanelen (of PV-panelen)

Beschrijving

Photo-voltaïsche panelen (PV-panelen of zonnepanelen) zijn de bekendste techniek waarbij met PV-cellen (zonnecellen)licht wordt omgezet in elektriciteit. Deze hernieuwbare energie kan direct zelf gebruikt worden, teruggeleverd aan het net of opgeslagen worden in accu’s.

De panelen leveren meestal 12 of 24 Volt gelijkspanning die met een converter kan worden omgezet in wisselspanning. PV-panelen werken bovendien op daglicht, niet op zonlicht zoals veel mensen denken. Ook bij bewolkt weer leveren de panelen dus ook elektriciteit.

Toepasbaarheid

Oriëntatie (meest optimale vormen)

  • Zuid – optimale hellingshoek tussen 20 en 40°. Panelen kunnen direct op een schuin dak of in rijopstelling op een plat dak geplaatst worden. Steeds populairder wordt dakbedekking met PV-cellen, zoals dakpannen.
  • Oost-west – optimale hellingshoek tussen 10 en 13°. Panelen kunnen zowel op een schuin als een plat dak geplaatst worden. Het voordeel van deze opstelling is dat de opwek gelijkmatiger over de dag plaatsvindt. De hoge piek rond het middaguur bij zuidelijk oriëntatie van de panelen overstijgt namelijk vaak de energievraag waardoor teruglevering aan het net noodzakelijk is.

Overige aandachtspunten

Daarnaast moet rekening gehouden worden met:

  • Voldoende draagkracht van de dakconstructie;
  • Voldoende luchtcirculatie om de panelen af te koelen (let ook op klimaatinstallaties op het dak);
  • Mogelijke schaduwbronnen (gebouwen, bomen in de zomer, etc.);
  • Vergunningen (meestal niet nodig).

Milieu aspecten

De milieuwinst van zonnepanelen is dat er elektriciteit wordt opgewekt uit zonne-energie in plaats van fossiele brandstoffen. Deze manier van elektriciteit opwekken is hernieuwbaar en volledig schoon.

Dit betekent overigens niet dat de milieu-impact van een PV-paneel nul is. Het delven van grondstoffen, de productie en het transport van panelen veroorzaakt CO2-uitstoot en het wel of niet meerekenen van deze impact heeft in het verleden tot hevige discussie geleid. Zo werd onder andere beweerd dat een PV-paneel nooit voldoende energie zou opwekken om netto positief uit te komen wat betreft CO2-uitstoot. In 2016 werd een meta-analyse van 40 LCA studies gepubliceerd in Nature Communications dat liet zien dat het omslagpunt van CO2-uitstoot van een paneel in 1992 gemiddeld op circa 5 jaar lag1. De bewering dat PV-panelen zich niet binnen hun levensduur terug zouden verdienen werd hiermee onderuit gehaald. Daarnaast bleek dat de nieuwste PV-panelen door efficiëntere productie, langere levensduur en een hoger rendement zelfs een omslagpunt van gemiddeld 1 jaar halen.

Financiële aspecten

Het vermogen van een PV-paneel wordt uitgedrukt in Wattpiek (Wp). Een gemiddeld PV-paneel heeft een vermogen van 290 Wp en levert in Nederland circa 260 kWh per jaar. De kosten liggen tussen de € 1,00 tot € 1,50 per Wp (incl. installatie) (prijspeil 2016, diverse offertes). Grotere systemen zijn naar verhouding goedkoper per Wp. Vraag offertes op bij verschillende leveranciers van zonnepanelen. Onderhoudskosten van de zonnepanelen en het vervangen van de omvormer na 10 tot 15 jaar bedragen omgerekend ongeveer € 3 per paneel per jaar.

Het is financieel het gunstigst om evenveel elektriciteit op te wekken als u zelf verbruikt. Als u minder opwekt, betaalt u over de resterende elektriciteitsbehoefte het hoogste belastingtarief (zie toelichting onder het kopje Aanvullende informatie). Onderstaand zijn terugverdientijden berekend, uitgaande dat verbruikers hun hele elektriciteitsverbruik zelf kunnen opwekken en onbeperkt kunnen salderen.

Er is gerekend met investeringskosten van € 1,20 per Wp (€ 330 per paneel van 290 Wp).

Kleinverbruikers (tot 10.000 kWh per jaar) terugverdientijd circa 7 jaar (met EIA 6 jaar)
Middelgroot (10.000-50.000 kWh per jaar) terugverdientijd 7 – 10 jaar (met EIA 6 – 8 jaar)
Grootverbruikers (>50.000 kWh per jaar) terugverdientijd 8 – 10 jaar (met SDE+ 10 – 18 jaar)


Subsidies

  • Salderen – is het verrekenen van de teveel geproduceerde stroom met de stroom die u afgenomen heeft op momenten dat u meer elektriciteit nodig had dan werd opgewekt. Dit mag alleen als kleinverbruiker. U kunt in ieder geval tot 2020 gebruik maken van de salderingsregeling, deze wordt daarna vervangen door een zogeheten ‘terugleversubsidieregeling’.
  • EIA – Zonnepanelen staan op de Energielijst (2018, code 251102) en komen daarom, onder voorwaarden, in aanmerking voor Energie Investerings Aftrek (EIA). Dit betekent dat u (met een geïnstalleerd vermogen van minimaal 25 kWp) een extra bedrag ter grootte van 54,5% (2018) van het investeringsbedrag ten laste mag brengen van de winst. Zie voor meer informatie www.rvo.nl/energie-investeringsaftrek.
  • SDE+ – vergoedt het verschil tussen de kostprijs van de duurzame energie ten opzichte van de kostprijs van grijze stroom, mits de PV-installatie een minimaal geïnstalleerd vermogen van 15 kWp heeft. Het subsidiebedrag wordt jaarlijks aangepast en heeft een looptijd van meerdere jaren. Bedrijven en non-profitorganisaties komen in aanmerking mits ze grootverbruiker zijn. Zie voor meer informatie www.RVO.nl/sde.

Leasen

Er ontstaan steeds meer samenwerkingsinitiatieven tussen dakbezitters en investeerders in zonnepanelen. Ook energieleveranciers investeren steeds vaker in zonnepanelen op daken van bedrijven en particulieren. Deze projecten maken investeren in zonne-energie voordeliger en laagdrempelig. Zie bijvoorbeeld: Boer zoekt buur en Schooldakrevolutie.

Aanvullende informatie

Hogere efficiëntie in combinatie met wit of groen dak of op water

Overweeg ook een wit dak of een groen dak. De efficiëntie van de panelen neemt af naarmate ze hun warmte minder goed kwijt kunnen. Witte en groene daken zijn minder warm en daarom presteren de panelen beter wanneer ze op een dergelijk dak zijn geïnstalleerd. Een wit dak in combinatie met speciaal daarvoor ontwikkelde zonnecellen verhoogt de opbrengst van zonnecellen met maximaal 25%.

Tegenwoordig worden ook steeds vaker panelen op het water geplaatst. Schaduw is hier vaak minimaal en zowel afkoeling als reflectie is een stuk beter dan in stedelijke omgeving.

Zones van de energiebelasting

In het algemeen geldt dat hoe meer energie u verbruikt, des te goedkoper de totale prijs per kWh is. Die prijs wordt flink beïnvloed door de energiebelasting, die is namelijk gestaffeld. Voor de eerste 10.000 kWh die u verbruikt betaalt u een hoge energiebelasting, voor uw verbruik van 10.000 – 50.000 kWh een lagere energiebelasting, en voor het verbruik boven de 50.000 kWh een zeer lage energiebelasting. Het is daarom financieel het beste om evenveel elektriciteit op te wekken als u zelf verbruikt. Wanneer u minder opwekt dan u gebruikt moet de resterende benodigde elektriciteit ingekocht worden uit de eerste en duurste kWh-zone. Wanneer u in totaal méér opwekt dan u gebruikt wordt de terugverdientijd ook verlengt, omdat u dan boven de salderingsgrens komt. Tot de salderingsgrens krijgt u voor elke teruggeleverde kWh in feite de inkoopprijs van elektriciteit. Boven de salderingsgrens krijgt u slechts de kale kWh prijs voor alles dat u teruglevert en verdient u er dus minder aan.

Checklijsten

Overige

Andere technieken om energie uit zonlicht op te wekken zijn bijvoorbeeld: PV-folie, PV-glas, Zonnebuizen, PVT-systemen of een Zonneboiler.

Bronnen: Stichting Stimular

[1] Louwe, A et al. (2016) “Re-assessment of net energy production and greenhouse gas emissions avoidance after 40 years of photovoltaics development”,Nature communications, 7, 13728.

Naam: Bedrijfsnaam: Jaarbeurs Utrecht Datum: 31 juli 2017 Jaarbeurs Utrecht krijgt een van de grootste opslagaccu's van de Benelux. De accu, met een prijskaartje van € 1 mln, wordt geleverd door Tesla en zal zonne-energie opslaan, waarmee elektrische auto's kunnen worden opgeladen. De accu krijgt een capaciteit van 1,5 megawattuur, waarmee een gemiddelde elektrische auto ren minste vijftig keer kan worden opgeladen. Het project wordt gezamenlijk gefinancierd door Jaarbeurs Utrecht, netbeheerder Stedin, energieleverancier Scholt Energy en laadpaalontwikkelaar LomboXnet.

Bron: Financieel Dagblad, 9 juni 2017, via www.duurzaambedrijfsleven.nl
Naam: Bedrijfsnaam: Nijman/Zeetank Website: http://bizhm.nl/nijmanzeetank-plaatst-824-zonnepanelen/ Datum: 31 januari 2017 Met de installatie van maar liefst 824 zonnepanelen heeft Nijman/Zeetank een nieuwe grote stap gezet met de verduurzaming van de bedrijfsvoering. Erik Overgaauw, HSQE coördinator: “Met de zonnepanelen wekken we nu het grootste deel van onze benodigde elektriciteit zelf duurzaam op. Dankzij de zonnepanelen verminderen we onze jaarlijkse CO2-uitstoot met meer dan 100 ton.”
De zonnepanelen zijn eind 2016 geïnstalleerd door Ewell Energy & Wellness uit Vierpolders. Nijman/Zeetank: “We hebben eerst nog wat moeten aanpassen aan ons dak. Na een uitgebreide zoektocht langs diverse leveranciers kwamen we uiteindelijk bij Ewell uit die een goede kwaliteit leveren en een hoge opbrengstgarantie afgeven. Mede dankzij de SDE+ subsidie die we hebben binnengehaald, verdienen we onze investering binnen 8 jaar terug. We houden de opbrengsten bij en de opbrengsten zijn nu al hoger dan voorspeld.”
bron: www.bizhm.nl
Naam: Bedrijfsnaam: Heineken Datum: 14 december 2015 Vanaf vandaag maken de distributiecentra van Heineken in Nederland gebruik van zonne-energie. De 12.000 zonnepanelen, die op acht locaties in het land zijn geïnstalleerd, hebben een vermogen van 3 megawatt (MWp). De zonnepanelen liggen op de distributiecentra van Heineken Groothandel in Amsterdam, Houten, Oss, Drachten, Etten-Leur, Rotterdam, Heerlen en Deventer.

Aanleg van de zonnepanelen is mede gerealiseerd door Heineken’s projectpartners SolarAccess en Triodos Renewables Europe Fund.

De plaatsing van de zonnepanelen past binnen de ambitie van Heineken om in 2020 voor de horecadistributie in de grote steden in de Randstad volledig gebruik te maken van zero-emissie transport. De door de zonnepanelen opgewekte stroom zal onder meer worden gebruikt voor het opladen van de accu’s van de 10 elektrische vrachtwagens die in 2016 voor de vestigingen Amsterdam en Rotterdam gaan rijden.

De aanleg van de zonne-energie systemen is een volgende stap in het realiseren van Heineken’s streven naar een energieneutrale organisatie. Naast zonne-energie, maakt Heineken Nederland gebruik van verschillende andere duurzame energiebronnen, zoals biogas uit de waterzuiveringsinstallaties in Zoeterwoude en Den Bosch, waterkracht in Wijlre en windenergie in Den Bosch. Ook worden medio 2016 vier windturbines in Zoeterwoude in gebruik genomen. Deze windturbines met een gezamenlijke capaciteit van 12 megawatt gaan voor ruim 40 procent in de energievoorziening van de brouwerij voorzien.

Bron: www.andersbekekenblog.nl
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.