Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Scheiden van EPS-verpakkingen (piepschuim)

Beschrijving

EPS is ook bekend als Geëxpandeerd Polystyreen, piepschuim of tempex. Het wordt vanwege de goede isolatie- en buffer-eigenschappen gebruikt voor stootvaste verpakkingen. EPS is goed te recyclen. Het gescheiden inzamelen van EPS levert een grote volumebesparing in de restafvalcontainers.

Het ingezamelde EPS moet droog en schoon zijn. Dit betekent dat er geen:

  • vervuild EPS;
  • plakband;
  • stickers/etiketten;
  • voedselresten, lijmresten vet, olie;

tussen de ingezamelde EPS-verpakkingen mag zitten. Vervuild EPS hoort bij het restafval!

Gespecialiseerde inzamelaars bieden vaak kunststofzakken en bijbehorende zakhouders aan voor de inzameling van het EPS. Het formaat van de zakken is afhankelijk van de hoeveelheid EPS die vrijkomt. Bij sommige inzamelaars is het mogelijk om EPS-delen gestapeld aan te leveren. De stapel kan dan bij elkaar gehouden worden met PE-band of op een pallet met rekfolie. Het gaat dan vaak om grote hoeveelheden EPS.

Het volume van EPS kan een factor anderhalf tot tweeënhalf verkleind worden met een speciale EPS-shredder. Gezien de investeringskosten (€ 5.000 tot € 7.000) is dit slechts sporadisch rendabel. 

Voordat je begint met het apart inzamelen van EPS kan je het beste contact opnemen met een van de gespecialiseerde inzamelaars, of rechtstreeks met de verwerkers. Je kunt dan afspraken maken over inzamelmiddelen, inzamelfrequentie, tijden, hoeveelheden en transportkosten. Voor kleine hoeveelheden (minder dan 25 m3) EPS kan je contact opnemen met jouw lokale afvalinzamelaar.

Toepasbaarheid

Gescheiden inzameling van EPS is rendabel vanaf 1 rolcontainer van 240 liter (± 3 kg) per week.

Milieu aspecten

Gescheiden inzameling van EPS-verpakkingen zorgt voor vermindering van de hoeveelheid restafval. Het hergebruik van het EPS levert een besparing op grondstofverbruik.

Financiële aspecten

Gescheiden inzamelen van EPS levert een kostenbesparing door de vermindering van de hoeveelheid restafval. Het materiaal wordt door EPS-herverwerkers veelal gratis “aan de poort” geaccepteerd, er zijn dus alleen geringe kosten voor het gescheiden inzamelen en transport, die meestal gecompenseerd worden door de kostenbesparing van het verminderde restafval.

Aanvullende informatie

Inzamelaars die EPS inzamelen vind je via de Afvalgids.

Bron: Stichting Stimular

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.