Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Stop sluipgebruik bij PC en randapparatuur

Beschrijving

PC en randapparatuur verbruiken stroom als ze niet nuttig gebruikt worden. Ofwel omdat ze onnodig aan staan, ofwel omdat ze in de uit- of standby-/slaapstand nog steeds stroom verbruiken. Dit heet standby- of sluipgebruik. Door energiebeheer op pc, uitzetten van ICT-apparatuur buiten werktijd en zelfs spanningsloos maken van deze apparatuur bespaart veel elektriciteit en geld.

Zet energiebeheer/powermanagement van pc aan

Energiebeheer schakelt een beeldscherm en/of desktop automatisch in een ruststand wanneer de computer een bepaalde tijd niet is gebruikt. De pc gebruikt dan nog een fractie van het normale energiegebruik.

Een screensaver spaart geen energie maar kost juist energie. Een screensaver kan zelfs de werking van powermanagement verstoren.

Het instellen van energiebeheer is eenvoudig.

 1. Iedere gebruiker kan dat zelf doen. Zoek in de help van jouw besturingssysteem hoe je dat op je PC instelt.
 2. De systeembeheerder kan dat ook op afstand voor meerdere werkplekken tegelijkertijd kan doen. De systeembeheerder heeft hier soms software voor nodig. Die software is te downloaden van de website van Energy Star.

Het energiebeheer kan ingesteld worden op verschillende niveaus (bijvoorbeeld stand-by of slaapstand). De niveaus verschillen in de manier waarop ze documenten opslaan (tijdelijk of definitief) en de snelheid waarmee het systeem weer opgestart kan worden.

Zet PC’s buiten werktijd uit

Veel kantoorapparatuur staat buiten kantoortijden ‘aan’. Zet PC’s buiten werktijd uit. Denk ook aan geluidboxen en andere randapparatuur. Het is een fabeltje dat het regelmatig aan- en uitschakelen van apparatuur extra energie kost en extra slijtage oplevert: aan- en uitzetten heeft geen invloed heeft op de levensduur.

In Amerikaanse kantoren staat buiten kantoortijden zo’n 60% van de computers en 20% van de beeldschermen in de aan-stand (dus niet uit, en ook niet stand-by). In Engeland zet 37% van de werknemers zijn PC niet uit. Verwacht wordt dat ook bij Nederlandse organisaties buiten kantoortijden veel apparatuur aanstaat. In een Nederlands ziekenhuis bleven van de 1.250 computers er 850 ‘s nachts aan, terwijl er maar 100 aan hoeven te blijven.

Haal de spanning af van PC’s en randapparatuur

Dit kan bijvoorbeeld met:

 • een stekkerdoos met een schakelaar tussen de PC (en randapparatuur) en het stopcontact waarmee je ‘s nachts de spanning van de apparatuur haalt.
 • een stand-by killer (ook wel stand-bystopper of powersaver) tussen het stopcontact en het apparaat plaatsen. Deze schakelt de stand-by stand volledig uit. De stand-by killers zijn er ook voor faxapparatuur, printers en dergelijke. Ze zijn vooral te koop via internet.

Haal de stekker van opladers (bijv. van laptops) uit het stopcontact als de accu niet opgeladen wordt.

Toepasbaarheid

 1. Energiebeheer
  Vrijwel iedere desktop of beeldscherm heeft mogelijkheden voor energiebeheer. Apparatuur met keurmerken als Energy 2000, Energy Star, GEEA, Eco-label en TCO heeft die mogelijkheid zeker. Apparatuur zonder een van deze keurmerken kan die mogelijkheid ook hebben. De mogelijkheden zijn mede afhankelijk van de bios-instelling van jouw PC. Voor sommige besturingsystemen kan uitschakelen problemen opleveren met serverbereik.
 2. Uitzetten
  • Ieder medewerker kan zijn eigen PC uitzetten met de aan-/uit-knop of de software.
  • De PC’s kunnen ook op afstand uitgezet worden met behulp van software. Als systeembeheerders willen dat computers aan blijven staan buiten werktijd, zodat ze de software bij kunnen werken, kan via software geregeld worden dat de computers op een in te stellen moment uitgaan en op een ander in te stellen moment aangaan.
  • Sommige organisaties laten hun beveiliging controleren of de apparatuur uit staat.
 3. Spanningsloos
  Algemeen toepasbaar. Bij kleine sluipverbruikers (2 Watt en kleiner) lonen maatregelen nauwelijks.

Milieu aspecten

Besparing op elektriciteit en mogelijk ook voor koeling bij elektrisch gekoelde gebouwen.

Bijkomende voordelen van powermanagement en apparatuur die uitstaat zijn:

 • minder geluid;
 • informatiebeveiliging;
 • brandveilig;
 • minder stof in de computer.

Financiële aspecten

 1. Energiebeheer
  Voor een kantoor PC die weinig intensief gebruikt wordt (en dus het grootste deel van de dag op stand-by kan staan) neemt het elektriciteitsverbruik door energiebeheer af met 2/3 per jaar! Bij grote organisaties zijn er mogelijk kosten om het systeem geschikt te maken voor energiebeheer. De maatregel verdient zich binnen een jaar terug.
 2. Uitzetten
  Als energiebeheer aanstaat (dat wil zetten dat de desktop op stand-by staat, als ze niet gebruikt wordt) kost het buiten werktijd aanstaan zo’n € 6 extra per jaar voor een PC. Als energiebeheer van de desktop echter niet aan staat kost dat zelfs tussen de € 114 en € 227 extra per jaar. Het is dus de moeite waard om hier aandacht aan te besteden in een voorlichtingscampagne.
 3. Spanningsloos
  Een simpele aan/uit-schakelaar kost enkele euro’s, stekkerdozen met netschakelaar zo’n € 10 en standbykiller tot zo’n € 50. De aanschaf van deze schakelaars verdien je voor één PC in 1 tot 2 jaar terug.

Bron: Stichting Stimular

Naam: Bedrijfsnaam: Stichting stimular Datum: 04 January 2017 Op een middelbare school hebben docenten de taak aan het eind van de schooldag alle thin-clients in hun lokaal uit te zetten.

Het standby-verbruik van de thin-client is geschat op 10 Watt. Als ze uit staan gebruiken ze naar schatting 1 Watt. De besparing door uitzetten is 9 Watt.

Het sluipverbruik van de computer is dus 52 weken * (5*14 + 2*24) uur/week * 9 Watt = 55 kWh. Het verbruik van het opstarten van de thin-clients is niet gemeten, maar waarschijnlijk verwaarloosbaar. Als de computer buiten werktijd uitgezet wordt bespaart dat dus 55 kWh per jaar.

In een lokaal stonden tijdens onze rondgang nog 7 computers en beeldschermen aan. Voor dit lokaal betekent het uitzetten van de computers een besparing van naar schatting 387 kWh ofwel € 27 per jaar.
Naam: Bedrijfsnaam: UvA Datum: 15 October 2009 De UvA schat dat als alle 4.500 medewerkers gebruik maken van de power-down modus in plaats van een screensaver, en hun computer en beeldscherm na werktijd consequent uitzetten, dit op jaarbasis ongeveer 12.500 euro oplevert!

Klimaatneutrale computerzaal op de UvA
De UvA maakt haar grootste computerzaal klimaatneutraal in een tweestappenplan. Eerst energiebesparing en het resterende verbruik zelf opwekken met pv-panelen. Een heel simpel softwareprogramma schakelt inmiddels de computer in stand-by na tien minuten, wanneer iemand is ingelogd en na 5 minuten als niet iemand is ingelogd.

Bron: Energiegids, oktober 2009
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

 • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.