Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Energiezuinige beeldschermen

Beschrijving

Overweeg of het beeldscherm niet wat langer mee kan

Een beeldscherm gaat veel langer mee dan een desktop.

Overweeg de aankoop van een kleiner scherm

Niet voor alle werkzaamheden is een groot beeldscherm nodig. Grote beeldschermen zijn duurder, gebruiken meer energie en hebben dus ook hogere energiekosten. De aanschafkosten van 15”-beeldschermen, zijn al snel 25% lager dan 17”-beeldschermen. Ook het energieverbruik ligt ongeveer 25% lager.

Bekijk de specificaties in relatie tot het energieverbruik

Het energieverbruik van beeldschermen varieert flink. Het gemiddelde vermogen van een 17” beeldscherm is 35 Watt. Het verbruik varieert echter voor typen en merken tussen 20 en 50 Watt. Dat leidt (bij gemiddelde gebruiksintensiteit en geen gebruik van energiebeheer) tot een verschil in energiekosten van zo’n € 13 per jaar per beeldscherm.

  • Eigenschappen met betrekking tot contrast, refresh-rate, licht-intensiteit of breedbeeld zijn van invloed op het energieverbruik. Overweeg of de betreffende eigenschappen echt noodzakelijk zijn voor de gebruiker van het beeldscherm voordat u een beeldscherm met dergelijke eigenschappen aankoopt.
  • Kies voor een beeldscherm zonder externe adapter.
  • Kies in ieder geval voor apparatuur met het Energy Star keurmerk of vergelijkbare specificaties. Zie tip Desktops, laptops en beeldschermen met Energy Star.

Let ook op…

  • het gebruik van schadelijke stoffen in de apparatuur
  • de manier waarop fabrikanten hun producten recyclen
  • de arbeidsomstandigheden waaronder de apparatuur gefabriceerd wordt.

Toepasbaarheid

Bij aankoop van beeldschermen. Neem eisen en wensen voor energiebesparende functionaliteiten op in de inkoopspecificaties.

Milieu aspecten

Besparing op elektriciteit.

Financiële aspecten

Als u kiest voor 15” beeldschermen in plaats van 17” beeldschermen, bespaart u op het energieverbruik in vier jaar ongeveer € 10 per beeldscherm. Het beeldscherm is ongeveer € 70 goedkoper in aanschaf. Voor een organisatie met enkele tientallen tot een paar honderd beeldschermen, loopt de besparing dus hoog op.

Een organisatie met 500 werkplekken bespaart bij intensief gebruik van de beeldschermen per vier jaar al snel € 15.000 op energiekosten als er beeldschermen met een gemiddeld laag verbruik worden aangeschaft in plaats van een gemiddeld hoog verbruik.

Aanvullende informatie en bronnen

Naam: Harry Schaling Bedrijfsnaam: Gemeente Ede Datum: 31 december 2006 Ede koos voor TFT-schermen omdat deze een langere technische levensduur hebben en arbo-technisch veel beter scoren. Een bijkomend voordeel was dat ze op een bureau minder ruimte in beslag nemen. In Ede kunnen we daardoor volstaan met kleinere bureaus. Er werken nu meer mensen in de bestaande kantoorruimtes, waardoor nieuwbouw (voorlopig) niet nodig is.

Bron: project Zuinig ICT rendabel Idee, COS, CE Delft en Stimular, 2006
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.