Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Isoleer koel- en vriescellen

Dit is een (erkende) maatregel uit het Activiteitenbesluit voor branche: Landbouw - land- en tuinbouw, Sport - zwembaden, Sport - overig, Voedingsindustrie - brood en banket, Voedingsindustrie - zoetwaren, Voedingsindustrie - overig

Beschrijving

Het energieverbruik van een koel- of vriescel wordt voor een belangrijk deel bepaald door de isolatie van de cel. Wanneer de isolatielaag twee keer zo dik wordt, neemt het energieverlies met de helft af.

Onderzoek voor een bestaande koel- of vriescel, waarvan de bouwkundige staat niet optimaal is, of herisolatie of uitbreiding van de isolatie de moeite waard is. Spoor warmtelekken op met infraroodopnamen in de cel. Specifieke lekken (bijv. gaten voor doorvoeringen of ontbrekende isolatie) kunnen gericht worden gerepareerd. Extra isolatiemateriaal kan binnen de bestaande cel of aan de buitenzijde aangebracht worden. De eenvoudigste oplossing is het isoleren van een koel- of vriesinstallatie met PUR. Daarnaast kan een ander isolatiemateriaal worden gebruikt, dat eventueel van een afwerkplaat wordt voorzien.

Hoe belangrijk de keuze van het isolatiemateriaal is, blijkt uit onderstaand rekenvoorbeeld van een koelcel waarbij alleen gerekend is met de hoeveelheid koude die noodzakelijk is om het warmteverlies door één zijwand te compenseren.

Een zijwand van een koelinstallatie is 25 meter lang en 4,5 meter hoog (oppervlak is 112,5 m2). De buitentemperatuur is gemiddeld 19°C, in de koelinstallatie is het 1°C (verschil 18°C). De C.O.P. (maat voor het rendement) van de koelinstallatie is 2 à 3. De lucht in de ruimte is bijna continu in beweging (plafond ventilatoren). Hieronder staan, voor wanden van 10 cm dik uitgevoerd in verschillende materialen, de kosten voor het jaarlijkse energieverbruik ten gevolge van warmteverlies door de wand:

  • PUR (geprefabriceerd) € 140,‐
  • PUR (ter plaatse ingespoten) € 195,‐
  • Polystyreen (piepschuim) € 210,‐
  • Minerale wolplaten € 240,‐
  • Hout (zonder isolatiemateriaal) € 820,‐
  • Cellenbeton (vaak bij oude cellen) € 950,‐

Toepasbaarheid

Deze maatregel is van toepassing op oudere koel- en vriesinstallaties die slecht geïsoleerd zijn. In bestaande situaties moet de plaatsing zorgvuldig gebeuren door een professionele installateur, in verband met hygiëne en het voorkomen van condensvorming.

Bij nieuwbouw zijn deze maatregelen altijd toepasbaar.

Milieu aspecten

De jaarlijkse besparingen op de elektriciteitskosten zijn sterk afhankelijk van de bestaande isolatie en bedragen maximaal € 7,20 per m2.

Financiële aspecten

De investering en terugverdientijd zijn afhankelijk van de oplossing, grootte en het type koel- of vriescel. Bij het plaatsen van een nieuwe koel- of vriesinstallatie zijn de meerkosten vaak minimaal en zal de besparing op elektriciteit vele jaren merkbaar zijn. PUR-gevulde isolatiepanelen (sandwichpanelen) kosten € 14,‐ tot € 25,‐ per m2. Andere isolatiematerialen, die eventueel van een afwerkplaat worden voorzien, kosten tussen de € 10,‐ en € 30,‐ per m2 wand. Deze kosten zijn exclusief arbeidskosten.

Een indicatie van de terugverdientijd is 2 tot 6 jaar.

Opsporing van warmtelekken met een infraroodcamera kost minimaal EUR 680,‐.

Bron: Infomil

Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.