Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Videoconferentie en telefonisch vergaderen

Beschrijving

Met videoconferentie en telefonisch vergaderen kunnen mensen op verschillende locaties met elkaar vergaderen zonder daarvoor te hoeven reizen. Dit vermindert zakelijk verkeer en heeft daarom een positief effect op milieu, gezondheid en kosten.

Video- en teleconferentie kan worden gebruikt voor besprekingen tussen twee of meer personen (in grote ruimtes). Met audiovisuele hulpmiddelen kunnen verschillende vormen van informatie worden uitgewisseld, zoals mondelinge gesprekken, presentaties, filmpjes en rapporten.

Deze manier van vergaderen werkt het beste als het in de werkwijze van de organisatie wordt ingebed. Zie tips hieronder.

Andere termen: videoteleconferentie (VTC), webconferentie, conference call, teleconferentie, audioconferentie.

Benodigde faciliteiten

Videoconferentie
Videoconferentie kan op verschillende manieren worden gedaan, afhankelijk van het aantal deelnemers en het doel van de bijeenkomst. Belangrijk is een goede beeld- en geluidkwaliteit, zonder vertraging, haperingen of echo.

Benodigde apparatuur:

  • Video-ingang: videocamera of webcam
  • Video-uitgang: beeldscherm, televisie of projector
  • Audio-ingang: microfoons
  • Audio-uitgang: meestal luidsprekers gekoppeld aan het weergaveapparaat of de telefoon
  • Gegevensoverdracht: analoog of digitaal telefoonnetwerk, LAN of internet

Benodigde software:
Met programma’s zoals Skype, Slack of Zoom kan een ‘digitale vergaderruimte’ worden gemaakt, waarin de deelnemers elkaar ontmoeten en kunnen zien. De organisator verstuurt uitnodigingen voor de videoconferentie met een bijbehorende link waar mensen op klikken bij start van de afspraak.
De programma’s verschillen in functionaliteit en prijs. Gratis software is geschikt voor 1-op-1 gesprekken. Betaalde software heeft meer mogelijkheden, zoals het delen van video en documenten, het versturen van uitnodigingen en technische ondersteuning. Lees verder over de verschillen op de website van For Conference.

Inrichting ruimte:
Zorg voor een geschikte ruimte/vergaderzaal. Lees de tips over het inrichten van een conferentieruimte op de BIS-website.

Instructie medewerkers:
Zorg dat iedereen weet hoe het werkt en stimuleer het gebruik van de audiovisuele middelen. Maak een instructie voor medewerkers en train hen in het gebruik van de faciliteiten.

Telefonisch vergaderen
Telefonisch vergaderen (conference call) kan met aanbieders zoals KPN. Voor het opzetten van de vergadering geeft de organisator datum, tijdstip, inbelnummers en de vergadercode door aan de deelnemers. Op het afgesproken tijdstip belt iedereen in en toetst de vergadercode in. De voorzitter opent de telefonische vergadering met de pincode.

Toepasbaarheid

Deze maatregel is voor iedere organisatie toepasbaar. Videoconferentie is een handig hulpmiddel voor organisaties waarvan medewerkers veel externe afspraken hebben, en voor organisaties met meerdere vestigingen in Nederland of internationaal.

Videoconferentie en telefonisch vergaderen is het meest geschikt voor overleggen tussen mensen die elkaar al kennen (terugkerende afspraken), voor informatieoverdracht en voortgangsoverleggen. Voor discussie en besluitvorming is het minder geschikt, zeker bij grotere groepen.

Milieuaspecten

Het directe effect van de maatregel is een besparing op zakelijk verkeer voor de betreffende bijeenkomsten. Dit resulteert in minder uitputting van fossiele brandstoffen, uitstoot van fijn stof, geluidhinder en files.

Financiële aspecten

In de eenvoudigste vorm zijn voor videoconferentie meestal geen extra kosten nodig. Voor besprekingen met meerdere mensen zijn investeringen nodig voor de bovengenoemde apparatuur en software. Een zaal met deze faciliteiten huren is ook een mogelijkheid.

De investeringen zullen zich snel terugverdienen door de besparing op kosten voor zakelijk verkeer (brandstof, parkeerkosten, werktijd). Een ander voordeel is dat medewerkers minder tijd en energie kwijt zijn aan reizen. Overleggen kunnen sneller gepland worden en werken op meerdere locaties (zoals thuis) wordt mogelijk.

Bron: InfoMil, Stimular

Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.