Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Regeling voor fiets-van-de-zaak

Beschrijving

Om het gebruik van de fiets te stimuleren kunt u medewerkers met fiscaal voordeel een fiets aanbieden of laten aanschaffen, eventueel in combinatie met een eigen bijdrage van de werknemer en/of inlevering van de reiskostenvergoeding. De voorwaarde voor de fiscale voordelen is dat uw medewerker de fiets dan wel gebruikt op meer dan de helft van de dagen dat hij naar het werk reist. De fiscus vraagt een verklaring van werkelijk fietsgebruik. De fietsregeling kunt u ook toepassen voor een fiets met elektrische trapondersteuning.

Toepasbaarheid

Zeker op de korte afstand is de fiets een goed alternatief voor de auto. De fiets is tijdens spitsuren vaak sneller dan de auto; zeker wanneer files, zoeken naar een parkeerplaats en stedelijk verkeer worden meegenomen.

Dit is de meest toegepaste vervoermanagementmaatregel, wellicht mede door de minimale kosten voor de werkgever. Bij uitbesteding aan een commerciële aanbieder is het tijdsbeslag voor de werkgever minimaal.

Milieuaspecten

Door het fietsverkeer te bevorderen, zijn er minder autobewegingen en dus minder uitstoot van CO2 en andere schadelijke stoffen. Daarnaast zijn er positieve effecten op de doorstroming van het overblijvende autoverkeer, wordt de geluidsoverlast beperkt en neemt de verkeersveiligheid toe.

Financiële aspecten

De kosten voor de werkgever zijn sterk afhankelijk van de gekozen vorm: van (na fiscale verrekening) nagenoeg budgetneutraal tot circa € 400 per deelnemer als geen eigen bijdrage wordt gevraagd.

De voordelen kunnen zijn: 

  • minder ruimte en kosten voor parkeerplaatsen;
  • een extra aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde voor bestaande en nieuwe medewerkers;
  • een fietsende medewerker is een gezonde medewerker; minder ziekteverzuim, een betere weerstand tegen stress en een betere conditie. Zo is aangetoond dat drie keer per week minstens 6 kilometer fietsen de conditie verbetert met 10%.
  • een versterking van het ‘duurzaamheids’ imago van het bedrijf.

Ondersteun deze maatregel met een Regeling die het gebruik van de fiets ondersteunt.

Aanvullende informatie

Bron: Infomil / Stichting Stimular

Naam: Marjon Olijdam Bedrijfsnaam: Stichting Stimular Datum: 04 April 2018 UPDATE via Fietsersbond!

In 2015 verdween de "Fiets van de zaak". Daarna kwam de Werkkostenregeling (WKR) die niet specifiek voor bedrijfsfietsen is, maar daarvoor wel te gebruiken. ... Probleem bij het gebruik van de WKR is dat de 'vrije ruimte' van de werkgever niet meer mag zijn dan 1,2 procent van de totale bruto loonsom. een werkgever die ervoor kiest fietsen weg te geven, heeft dus minder geld voor andere zaken doe ook uit de WKR worden betaald, zoals bedrijfsuitjes en kerstpakketten. ... Maar in principe kan een werkgever de WKR voor de fiets gebruiken door een aanschafvergoeding te geven of zelfs echt een fiets weg te geven. Natuur & Milieu presenteerde in 2015 samen met gazelle, via de website 'het nieuwe fietsenplan', nog een leuke truc: een combinatie van een renteloze lening via de WKR en het inzetten van de belastingvrije kilometervergoeding van 19 cent die ook voor fietsers geldt.

Bron: Vogelvrije Fietser voorjaar 2018, Fietsersbond
Naam: De heer Bruinsma Bedrijfsnaam: Verpleeghuis Salem Datum: 14 June 2006 Wij hebben een fietsenplan geïntroduceerd, waarbij de medewerkers een fiets kunnen aanschaffen vanuit het bruto salaris. Tien procent van de medewerkers doen er aan mee.

Bron: Milieuzorg voor zorginstellingen, Milieu Platform Zorgsector & Stichting Stimular, 2006
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.