Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Regelingen die fietsen stimuleren

Beschrijving

De fiets is het aangewezen alternatief voor woon-werkverkeer en zakelijk verkeer op de korte afstand. Bedrijven hebben fiscaal aantrekkelijke mogelijkheden om het fietsen te stimuleren. Je kunt ook een eigen regeling maken die de aantrekkelijkheid van de fiets voor woon-werkverkeer en zakelijk verkeer vergroot. De regelingen kunnen ook worden toegepast voor elektrische fietsen en scooters (zie Elektrische fiets of scooter).

Kilometervergoeding

Werkgevers kunnen hun werknemers een belastingvrije kilometervergoeding geven voor het gebruik van de fiets voor zakelijke ritten. De hoogte van de vergoeding wordt jaarlijks in het belastingplan vastgesteld. Binnen deze fiscale regeling behoren zowel de zakelijke ritten als de woonwerkverplaatsingen. Deze vergoeding geldt voor de eigen fiets van de werknemer en niet voor fietsen die eigendom zijn van het bedrijf. Bied ook medewerkers die minder dan 10 kilometer van het werk wonen een kilometervergoeding, als zij met de fiets naar het werk komen.

Werkkostenregeling voor aanschaf voor fiets en fietsgerelateerde zaken

De Werkkostenregeling biedt bedrijven de mogelijkheid om medewerkers onbelast een vergoeding te geven. De vrije ruimte hiervoor is 1,2% van de totale loonsom (2019), daarboven moet wel belasting worden betaald. Werkgevers bepalen zelf waar vergoedingen voor worden gegeven. Het is mogelijk om (elektrische) fietsen onbelast te vergoeden, ook attributen als een regenpak of slot of reparaties en verkeringen komen in aanmerking. In tegenstelling tot het vroegere Fietsplan, bepaalt de werkgever zelf de voorwaarden. De vergoeding kan worden gegeven als medewerkers de fiets minstens 50% van de woon-werkritten gebruiken, dit hoeft echter niet. Een dergelijke voorwaarde stimuleert wel het gebruik van de (elektrische) fiets.

Leasefiets aanbieden aan medewerkers

Vanaf januari 2020 is het mogelijk om medewerkers een (elektrische) leasefiets aan te bieden. De werkgever betaalt de leasekosten, de medewerker krijgt een bijtelling van 7% van de waarde van de fiets bovenop het inkomen. Voor een paar tientjes per jaar rijdt de medewerker dan op een nieuwe (elektrische) fiets.

Fietsactie

Mensen die de (elektrische) fiets voor het werk gebruiken kunnen met hun fietskilometers sparen voor prijzen of goede doelen. Deelname vindt per werkgever plaats. Het doel is om voor het werk zoveel mogelijk kilometers te fietsen. De gereden fietskilometers worden geregistreerd. Voorbeeld: www.trappers.net, www.2op5.nl

Toepasbaarheid

Toepasbaar voor alle bedrijven die willen stimuleren dat medewerkers van de fiets gebruik maken. 

Milieuaspecten

Het bevorderen van het fietsverkeer zorgt voor minder autobewegingen en dus minder uitstoot van schadelijke stoffen. Hoe meer mensen gestimuleerd worden om gebruik te maken van de fiets, hoe groter het milieueffect kan zijn. Zeker als de fiets ook gebruikt wordt in combinatie met het OV als vervanger voor de auto in zowel het woon-werk als zakelijk verkeer.

Financiële aspecten

De vergoedingen zijn belastingvrij, door verrekenen via brutoloon kan een besparing op sociale lasten worden behaald. Bij een leasefiets zijn de leasekosten voor de werkgever. Voor deelname aan een door derden georganiseerd fietsactie is vaak een kleine bijdrage vereist. Het organiseren van een fietsactie kost ook tijd.

Baten: minder parkeerplaatsen nodig, betere bereikbaarheid, lagere reiskostenvergoedingen en lager ziekteverzuim.

Aanvullende informatie

Bron: InfoMil, Stimular

Naam: Bedrijfsnaam: Erasmus MC Datum: 14 June 2006 Erasmus MC vergoedt fietsaccessoires
Eén van de speerpunten van het Erasmus MC te Rotterdam is het stimuleren van het fietsgebruik. Uit een enquête onder het personeel bleek de fietsregeling te beperkt. Het Erasmus MC maakt deze nu financieel aantrekkelijker door ook een vergoeding te verstrekken voor fietsaccessoires en onderhoud. Een ander idee is een fietsenmaker in het complex die voor werknemers kleine reparaties uit kan voeren of voor een vervangende fiets kan zorgen.
Bron: Milieuzorg voor zorginstellingen, Milieu Platform Zorgsector & Stichting Stimular, 2006, overgenomen uit Bereikbare zorg of zorgelijke mobiliteit?
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.