Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Deel- of dienstfietsen voor zakelijk gebruik

Beschrijving

Een deel van de contacten spelen zich af binnen een beperkte afstand van jouw bedrijf. Voorbeelden zijn bezoeken aan nevenvestigingen, huisbezoeken en lunchafspraken in de stad.

Als op de werkplek één of meerdere fietsen voor algemeen gebruik beschikbaar is/zijn, kunnen medewerkers voor deze contacten de auto (of het meestal tragere OV) laten staan. Het is ook mogelijk om voor de deel- of dienstfietsen een leasecontract af te sluiten met een leasemaatschappij.

Denk ook aan een natransport na een treinreis. Gebruik daarvoor de OV-fiets, die op vele treinstations te huur is, of schaf een vouwfiets aan. Deze maatregel is vooral interessant voor bezoeken aan grote steden, aangezien geen (dure) parkeerplek gezocht hoeft te worden. Ook ben je niet afhankelijk van vertrektijden van bus of tram.

Zie ook Elektrische fiets of scooter van de zaak.

Toepasbaarheid

De werknemer zal minder gebruik maken van de auto voor de zakelijke ritten voor de korte afstand, omdat hij een alternatief heeft. Ook in het woon-werkverkeer neemt hierdoor het aantal autoverplaatsingen af. Je kunt hierbij een stimulerend beleid voeren door de korte zakelijke ritten niet langer te vergoeden.

De OV- of vouwfiets is vooral interessant voor bezoeken aan grote steden, aangezien geen (dure) parkeerplek gezocht hoeft te worden.

Milieuaspecten

Het bevorderen van het fietsverkeer zorgt voor minder autobewegingen en dus minder uitstoot van schadelijke stoffen.

Financiële aspecten

De kosten beperken zich tot de aanschaf en het onderhoud van de fietsen.

De baten betreffen:

  • minder bedrijfsvoertuigen nodig;
  • lagere reiskostenvergoedingen;
  • bijdrage aan de gezondheid van werknemers als zij vaker de fiets nemen.

Abonnements- en gebruikskosten van OV-fiets zijn minimaal.

Aanvullende informatie

De Fietswijzer van Natuur & Milieu, 3pm en Bovag Leasefiets geeft een overzicht van praktische maatregelen om fietsen te stimuleren.

Bron: Infomil

Naam: Frank Meijerink Bedrijfsnaam: Rivierduinen, een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg Datum: 15 February 2010 Onze zorgcentra bestaan uit veel en soms omvangrijke locaties. We hebben ongeveer 200 dienstfietsen die door een eigen fietsenmaker op één van de hoofdlocaties worden onderhouden. Persoonlijke dienstfietsen zijn toebedeeld aan medewerkers die zich veel moeten verplaatsen binnen of tussen locaties. Aanvullend zijn er dienstfietsen per afdeling. Op deze manier kunnen onze medewerkers zich gemakkelijk en snel verplaatsen door de vaak drukke omgeving van onze locaties, zonder zelf bij te dragen aan de verkeersopstoppingen en files.

Bron: Slim en schoon vervoer, Stichting Stimular, 2010
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.