Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Pendeldienst naar OV-knooppunt, P&R of transferium

Beschrijving

Wanneer een locatie niet goed bereikbaar is met het openbaar vervoer of wanneer er een parkeerprobleem is, kan er bij voldoende potentiele reizigers een pendeldienst ingezet worden. Enerzijds helpt dit mensen zonder auto en anderzijds beperkt een pendeldienst het autogebruik en daarmee verkeersoverlast en luchtvervuiling voor de directe omgeving.

Door met een eigen pendelbus (taxi, treintje of huifkar) werknemers of bezoekers vanaf een OV-knooppunt, Park & Ride (P&R) of Transferium te vervoeren, zijn er minder druk op de parkeerplaatsen en wordt een bedrijf of publiekstrekker bereikbaar voor iedereen. Een pendeldienst is bovendien een stimulans om meer mensen met het OV te laten reizen. Lees daarvoor de tip bezoekers informeren over het openbaar vervoer. Ook wordt het steeds beter mogelijk om vervoerssoorten efficiënt te combineren, met meer informatie in de tip gecombineerd (openbaar) vervoer.

Zorg voor een hoge frequentie, zodat nooit lang gewacht hoeft te worden op de pendelbus. In de praktijk is vaak ook een voorziening voor de daluren nodig, bijvoorbeeld een afroepcontract met een taxibedrijf.

Toepasbaarheid

Voor een pendeldienst is belangrijk dat het potentieel aan reizigers groot genoeg is. Dat is het geval bij grote bedrijven, bedrijventerreinen of publiekstrekkers zoals een atractiepark of een 1-malig evenement.

Milieu aspecten

Reizen met het openbaar vervoer leidt tot minder uitstoot van schadelijke stoffen dan het reizen per auto (ervan uitgaande dat de auto één persoon vervoert, vanaf twee personen is het OV niet altijd meer in het voordeel). En parkeerproblemen leiden vaak tot verhoogde luchtvervuiling voor direct omwonenden.

Financiële aspecten

Het instellen van een pendeldienst brengt aanzienlijke kosten met zich mee. Zeker wanneer deze gratis is om bezoekers aan te moedigen de auto te laten staan. Mogelijk kunnen de kosten verwerkt worden in het toegangskaartje.

Wellicht zijn er mogelijkheden tot gezamenlijke exploitatie van de pendeldienst waardoor de de kosten per locatie dalen. Voordelen zijn een besparing in kosten van parkeerplaatsen en verkeersregelaars, en een betere bereikbaarheid.

Aanvullende informatie

Bron: Stichting Stimular

Naam: Datum: 22 September 2010 Collectief busvervoer in Antwerpse haven bespaart CO2
Tot enkele maanden geleden was het zo dat havenbedrijven elk afzonderlijk voor hun werknemers busvervoer organiseerden. Negen maanden geleden sloegen zes bedrijven (Monsanto, Ineos, Bayer, Lanxess, Evonik Industries en Solvay) de handen in elkaar. Deze zes stippelden een aantal buslijnen uit en kwamen zo tot een gezamenlijk busnetwerk voor hun personeelsleden.

Zo'n 1.500 van de 4.000 werknemers uit deze bedrijven maken dagelijks gebruik van de I-pendel. Door het vervoer te bundelen zijn er dagelijks twaalf bussen minder op de weg. Men berekende dat er zo maandelijks 35.000 individuele ritten worden vermeden. Wat zou betekenen dat er jaarlijks 1.750 ton CO2 minder wordt uitgestoten. Naast de milieuvoordelen komt de I-Bus ook tegemoet aan de mobiliteitsproblemen in de haven. Voor de financiering van het project maakte de Vlaamse overheid 2,7 miljoen euro vrij uit het Pendelfonds.

Bron: Nieuwsblad.be
Naam: Dick Slingerland Bedrijfsnaam: Alphatron Datum: 15 February 2010 Wij stimuleren dat medewerkers met openbaar vervoer naar het werk komen door OV-abonnementen te vergoeden. Dagelijks rijdt een Alphatron personenbusje (voor 8 personen) meerdere keren heen en weer naar de dichtstbijzijnde metro- en tramhaltes om ons bedrijfspand ook met openbaar vervoer bereikbaar te maken. Hierdoor is het aantal OV-reizigers binnen ons bedrijf verdubbeld. Het busje bevordert de sociale contacten tussen de collegae, bespaart kosten omdat iedereen tijdig kan aanvangen met de werkzaamheden, zorgt voor extra vrije parkeerplaatsen voor bezoekers en vermindert het brandstofgebruik en daarmee de CO2-uitstoot.

Bron: Slim en schoon vervoer, Stichting Stimular, 2010
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.