Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Pendeldienst naar OV-knooppunt

Beschrijving

Lang niet alle bedrijven worden door een buslijn aangedaan of liggen bij een station. Daarmee zijn deze bedrijven onbereikbaar per openbaar vervoer. Dit leidt tot veel autogebruik en is lastig voor medewerkers die niet over een auto beschikken.

Door met een eigen transitbus werknemers vanaf een OV-knooppunt op te pikken, of door actief te participeren in een gezamenlijk initiatief op dit gebied, is een bedrijf tijdens de spits met OV bereikbaar te maken voor iedereen.

Toepasbaarheid

Voor een pendeldienst is belangrijk dat het potentieel aan reizigers groot genoeg is. Dat is het geval bij grote bedrijven, of bedrijventerreinen op afstand van een ov-halteplaats. In de praktijk is vaak ook een voorziening voor de daluren nodig, bijvoorbeeld een afroepcontract met een taxibedrijf. Hierdoor is het mogelijk om te voorzien in andere werktijden en ook gasten die met OV reizen te ontvangen. 

Milieuaspecten

Reizen met het openbaar vervoer leidt tot minder uitstoot van schadelijke stoffen dan het reizen per auto (ervan uitgaande dat de auto één persoon vervoert, vanaf twee personen is het OV niet altijd meer in het voordeel). 

Financiële aspecten

Het instellen of participeren in een pendeldienst brengt kosten met zich mee. Door gezamenlijke exploitatie verlagen de kosten per bedrijf.
Voordelen zijn een besparing in kosten van parkeerplaatsen en een betere bereikbaarheid voor werknemers (ook zonder auto).

Aanvullende informatie

Voor informatie over de mogelijkheden van pendelen zie www.kpvv.nl.

Bron: Infomil

Naam: Datum: 22 september 2010 Collectief busvervoer in Antwerpse haven bespaart CO2
Tot enkele maanden geleden was het zo dat havenbedrijven elk afzonderlijk voor hun werknemers busvervoer organiseerden. Negen maanden geleden sloegen zes bedrijven (Monsanto, Ineos, Bayer, Lanxess, Evonik Industries en Solvay) de handen in elkaar. Deze zes stippelden een aantal buslijnen uit en kwamen zo tot een gezamenlijk busnetwerk voor hun personeelsleden.

Zo'n 1.500 van de 4.000 werknemers uit deze bedrijven maken dagelijks gebruik van de I-pendel. Door het vervoer te bundelen zijn er dagelijks twaalf bussen minder op de weg. Men berekende dat er zo maandelijks 35.000 individuele ritten worden vermeden. Wat zou betekenen dat er jaarlijks 1.750 ton CO2 minder wordt uitgestoten. Naast de milieuvoordelen komt de I-Bus ook tegemoet aan de mobiliteitsproblemen in de haven. Voor de financiering van het project maakte de Vlaamse overheid 2,7 miljoen euro vrij uit het Pendelfonds.

Bron: Nieuwsblad.be
Naam: Dick Slingerland Bedrijfsnaam: Alphatron Datum: 15 februari 2010 Wij stimuleren dat medewerkers met openbaar vervoer naar het werk komen door OV-abonnementen te vergoeden. Dagelijks rijdt een Alphatron personenbusje (voor 8 personen) meerdere keren heen en weer naar de dichtstbijzijnde metro- en tramhaltes om ons bedrijfspand ook met openbaar vervoer bereikbaar te maken. Hierdoor is het aantal OV-reizigers binnen ons bedrijf verdubbeld. Het busje bevordert de sociale contacten tussen de collegae, bespaart kosten omdat iedereen tijdig kan aanvangen met de werkzaamheden, zorgt voor extra vrije parkeerplaatsen voor bezoekers en vermindert het brandstofgebruik en daarmee de CO2-uitstoot.

Bron: Slim en schoon vervoer, Stichting Stimular, 2010
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.