Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Verhuiskosten­rege­ling die stimuleert dichter bij werk te wonen

Beschrijving

In Nederland ligt de gemiddelde woon-werkafstand rond de 20 kilometer. Deze afstand neemt toe. Naarmate mensen verder van hun werk wonen zijn ze langer onderweg en nemen de kosten voor vergoedingen toe. Een bedrijf dat actief werknemers ondersteunt die dichterbij het werk willen wonen heeft dus veel te winnen.

Toepasbaarheid

Een werknemer kan in aanmerking komen voor een tegemoetkoming als hij/zij verhuist naar een woning binnen bijvoorbeeld een straal van 10 kilometer van de werkplek.

Milieuaspecten

Het verhuizen naar een woning die dichterbij de werkplek ligt, levert een direct effect op het milieu op. Het aantal kilometers woon-werkverkeer wordt evenredig  verminderd. Bovendien kan eerder de fiets als vervoermiddel worden gebruikt.

Financiële aspecten

Bedrijven zijn erbij gebaat als werknemers zo dicht mogelijk bij het werk wonen: de werknemer wordt minder belast door het reizen, fiets en openbaar vervoer worden (financieel) interessanter, de behoefte aan parkeergelegenheid neemt af en de reiskosten zijn minder.

De kosten van de invoering van deze maatregel zijn relatief laag. Een en ander dient echter te worden vastgelegd in de arbeidsvoorwaarden en/of de CAO.

Je kunt de verhuiskosten van jouw medewerkers fiscaal onbelast vergoeden. Dit kan zowel binnen de werkkostenregeling (mogelijk vanaf 2011, verplicht vanaf 2014), als binnen de oude regeling. Het maakt niet uit of de verhuizing wordt veroorzaakt door bedrijfsverplaatsing of doordat jouw medewerker er zelf voor heeft gekozen om dichterbij te komen wonen. De verhuiskostenvergoeding bestaat meestal uit de kosten van het overbrengen van de boedel plus een vergoeding van maximaal 12% van het bruto jaarloon, met een maximum van € 7.750,‐. Voorwaarden zijn:

  • De medewerker verhuist binnen twee jaar na aanvaarding van zijn nieuwe dienstbetrekking of overplaatsing;
  • De medewerker verkleint zijn reisafstand met ten minste 60%;
  • De werknemer woonde eerst ten minste 25 km van zijn werk af.

Binnen de werkkostenregeling vallen verhuiskosten onder de gerichte vrijstellingen. Dit betekent dat de verhuiskosten onbelast vergoed kunnen worden, onafhankelijk van andere vergoedingen. Indien jouw medewerkers niet aan de bovenstaande voorwaarden voldoen, dan is het binnen de werkkostenregeling toch mogelijk om een verhuiskostenvergoeding te geven. Het is dan geen gerichte vrijstelling, maar telt mee in het totaal aan vergoedingen dat wordt gegeven. Hierbij geldt dat het totaal aan vergoedingen het maximum van 1,4 % van het totale fiscale loon niet mag overschrijden (boven de 1,4% moet wel belasting worden betaald).

Bron: Stimular, Infomil, de Belastingdienst

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.