Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Regeling die woon-werk autokilometers tot maximum vergoedt

Beschrijving

Vergoed autokilometers boven een maximale wegafstand, bijvoorbeeld 30 kilometer, niet. Dit bespaart jw veel geld en stimuleert de medewerker om dichterbij het werk te gaan wonen of voor openbaar vervoer te kiezen. Naast deze regeling kunnen tegelijkertijd ook vergoeding of verstrekking in natura worden gedaan. Denk hierbij aan het gebruik van (dienst)fietsen of OV-regelingen. Gebruik ook een mobiliteitsbudget.

Toepasbaarheid

De autovergoeding kan worden gebruikt als instrument om het autoverkeer te beperken. Door de kosten boven bijvoorbeeld 30 kilometer woon-werkverkeer niet meer te vergoeden, komen de kosten voor het autogebruik meer bij de medewerker te liggen. Dit beleid heeft meer effect als deze maatregel wordt gecombineerd met bijvoorbeeld een volledige OV-vergoeding.

Milieuaspecten

Deze maatregel leidt op den duur tot minder autokilometers en daarmee minder brandstofverbruik en schadelijk emissies.

Financiële aspecten

De kosten van de invoering van deze maatregel zijn laag tot nihil. Een en ander moet worden vastgelegd in de arbeidsvoorwaarden en/of de CAO. Door het verlagen van de vergoeding bespaart de inrichting op het reiskostenbudget.

Bron: Infomil

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.