Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Aannamebeleid gericht op medewerkers die nabij wonen

Beschrijving

Het heeft voor bedrijven veel voordelen als de werknemers dicht bij de vestiging wonen. Zo hebben de werknemers meer keuzemogelijkheden om op het werk te komen en nemen de kansen voor de fiets of het OV toe. Bij ‘gelijke geschiktheid’ kan je kiezen voor de medewerker die het meest nabij woont of op een locatie die een goede OV-verbinding heeft naar jouw vestiging.

Toepasbaarheid

Deze maatregel wordt versterkt wanneer de inrichting ook een verhuiskostenregeling of een woon-werkvergoedingregeling heeft die de autoreiskosten tot een maximum wegafstand vergoedt.

Milieuaspecten

Deze maatregel leidt tot minder autokilometers, minder brandstofgebruik en schadelijke emissies.

Financiële aspecten

De kosten van de invoering van deze maatregel zijn nihil. Door het verlagen van de vergoeding bespaar je op het reiskostenbudget.

Voordeel voor de medewerkers is dat zij keuze hebben in meerdere vormen van vervoer en niet meer afhankelijk zijn van autovervoer.

Bron: Infomil

Naam: Bedrijfsnaam: Spijkstaal Elektro Website: http://duurzaammkb.nl/page/voorbeeld/spijkstaal_elektro_01 Datum: 15 February 2010 Onze afdeling P&O heeft een cirkel getrokken van 25 kilometer rond Spijkenisse en daar het nieuwe personeel gezocht. Het aantal betaalde woon-werk kilometers is gedaald van 200.000 naar 150.000 per jaar bij een gelijkblijvend personeelsbestand van ongeveer 65 medewerkers. De voordelen voor de medewerkers zijn minder reistijd en dat vaak een tweede auto in het gezin niet meer nodig is. Medewerkers met een korte reistijd voelen zich happy en zijn daardoor productiever.

Bron: Slim en schoon vervoer, Stichting Stimular, 2010
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.