Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Transportbesparing door innovatie van proces, product of keten

Beschrijving

Transportbesparing wordt bereikt als producten en processen zodanig worden geïnnoveerd dat minder transport nodig is. Dat kan door:

 1. Vermindering van het te verplaatsen volume en/of gewicht
  Bijvoorbeeld verminderen van de verplaatsing van lucht en water, het herontwerpen van producten door het gebruik van lichtere materialen of het reduceren of slimmer maken van verpakkingen.
 2. Vermindering van de afstand waarover de goederen worden vervoerd
  Bijvoorbeeld door innovaties in de productieketen of samenwerking met andere partijen uit de keten, met als gevolg productie op locatie, tussenbewerkingen die vervallen of het verminderen van retourstromen.

De maatregelen zijn te groeperen naar:

 1. Procesinnovaties
  Hierbij gaat het om veranderingen in het productieproces die er toe leiden dat er minder water of lucht wordt vervoerd of om nieuwe processen die ingezet worden tijdens de productie die leiden tot transportbesparing. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het ontgassen van containers en het terugwinnen van vezels uit papierpulp.
 2. Productinnovaties
  Hierbij staat het herontwerpen van het product centraal. Dit kan door het opklapbaar of stapelbaar maken van producten, verandering in de constructie of materiaalkeuze, geen retourstroom nodig of de verpakking van een product aanpassen.
 3. Keteninnovaties
  In de categorie ‘keteninnovaties’ staat het anders inrichten van de productieketen centraal. Dit kan door gebruik te maken van digitale distributie, het herinrichten van de logistieke keten en het verplaatsen van de productie naar een andere locatie.

Toepasbaarheid

U kunt een inventarisatie (laten) doen van de mogelijkheden van transportbesparing en kosten en baten voor uw bedrijf. Met de Digiscan Logistiek kunt u de potentiële besparing berekenen.

Milieuaspecten

Het effect op het milieu is vooral de vermindering van emissie van CO2 en andere stoffen (zoals NOx en fijnstof). In veel gevallen is ook sprake van een vermindering van energieverbruik door de toegepaste maatregel. 

Financiële aspecten

De kosten en baten van transportbesparing zijn per bedrijf sterk verschillend. Besparingen (in kilometers) tot 95% van de oorspronkelijke kilometers zijn mogelijk. De kosten die bespaard worden, hangen af van de besparing in tonkilometers, maar ook van het proces wat er voor in de plaats komt, of de extra investeringen die moeten worden gedaan. Over het algemeen hebben de projecten (inclusief onderzoek en ontwikkeling) een terugverdientijd tussen de 2 en 7 jaar.

Aanvullende informatie

Digiscan Duurzame Logistiek. U vindt hier ook voorbeelden.

Bron: Infomil / Stimular

Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

 • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.