Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Bundelen van goederenvervoer

Beschrijving

Het samenvoegen van kleine zendingen kan de transportkosten verlagen. Vaak heeft dit tevens een verhoging van de servicegraad tot gevolg. Het bundelen kan op twee manieren geschieden:

  1. Op klantniveau, waarbij bijvoorbeeld een leverancier van hondenbrokken zijn leveringen voor de dierenspeciaalzaken bundelt met die van een leverancier van hondenriemen. Het aantal transporteenheden per stop neemt toe. Hierdoor wordt voor beide goederenstromen een vermindering van de stoptijd gerealiseerd evenals een besparing in kilometers, rijuren en liters brandstof.
  2. Op regio niveau, waarbij bijvoorbeeld binnen een stedelijk gebied de goederenstroom van hondenbrokken met de goederenstroom van huishoudelijke artikelen gecombineerd wordt. Bij deze manier van bundelen verdicht het netwerk en vermindert het aantal kilometers per stop, de rijuren en de liters brandstof.

Samenwerking met een andere partij is nodig. De partijen die betrokken zijn bij de bundeling moeten min of meer gelijkwaardig zijn en beide belang hebben bij de samenwerking. Wanneer de bundeling gepaard gaat met andere bevoorradingstijden of een andere leverfrequentie dan is de medewerking van de ontvanger vereist.

Toepasbaarheid

Samenwerking is in de eerste plaats een kwestie van vertrouwen en van willen. De kans op een succesvolle samenwerking wordt groter naarmate de partijen geen directe concurrenten zijn, de tijd nemen en een enigszins overeenkomend logistiek profiel hebben.

Milieuaspecten

Er kan een besparingspotentieel van het aantal kilometers worden verwacht van circa 10%, afhankelijk van de omvang van de samenwerking en de gekozen distributiestructuur. Dit vermindert de drukte op de wegen en de emissies van NOx, CO2 en fijn stof.

Financiële aspecten

Het opzetten van samenwerkingsprojecten betekent allereerst vaak langdurig investeren in het opbouwen van vertrouwen. Dat kost voornamelijk tijd. Daarnaast moeten de logistieke systemen en de planning op elkaar worden aangepast.

Baten liggen vooral op het gebied van een hoger serviceniveau voor afnemers (one stop delivery) en op lagere logistieke kosten voor de samenwerkende partijen.

De effecten op de logistieke kosten zijn afhankelijk van de omvang van de bundeling. Over het algemeen levert bundelen een aanzienlijke kilometerreductie en brandstofbesparing op. De bundeling brengt echter ook extra kosten met zich mee (ophalen, samenvoegen, extra overslag).

Bron: Digiscan Logistiek / Infomil

Naam: Dick Brandwijk Bedrijfsnaam: Brandwijk Kerstpakketten Datum: 13 June 2017 Bij Brandwijk Kerstpakketten hebben geschenken een verhaal. Liefst een duurzaam verhaal. Van fleecedekens van petflessen tot biologisch afbreekbare poncho's.

"We zijn gaan kijken naar onze transportbewegingen. Een container komt aan in Rotterdam, wordt daar gelost en verdeeld over drie trailers en hier op pallets geleverd. Hoe simpel is het om die container op één trailer te zetten en hem daar te lossen, wat ook veel uitstoot scheelt?"

Bron: CO2 Magazine van SKAO, april 2017
Naam: Datum: 31 October 2008 Ondernemers in de Nijmeegse binnenstad laten hun goederen afleveren in een gezamenlijk magazijn buiten de binnenstad. Vandaar rijdt een auto op aardgas met gebundelde lading naar de deelnemende bedrijven of direct naar hun klanten.

Vervoerders van TransMission rijden 's nachts lading naar regionale overslagpunten, om van daaruit over korte afstanden de omringende steden te bevoorraden.

Bron: verslag Connekt-congres okt 08
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.