Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Frequentiegeregelde ventilator van de (stof)afzuiginstallatie

Beschrijving

Wanneer op een plek niet gewerkt wordt, komt er geen houtmot/ lasdamp vrij en is daar op dat moment geen (stof)afzuiging nodig. Door de (stof)afzuiging bij de betreffende werkplek af te sluiten (handmatig, maar bij voorkeur automatisch) kan de capaciteit van de centrale stofafzuiging worden verlaagd. Dat kan met een frequentieregeling.

Er zijn meerder uitvoeringsvormen mogelijk, afhankelijk van het aantal leidingen en de benodigde hoeveelheid af te zuigen lucht. Frequentiegeregelde stofafzuiging bestaat uit drie onderdelen:

  • De frequentiegestuurde afzuigventilator.
  • Afsluiten van de afzuigpunten van machines die niet in gebruik zijn. De beste manier is gebruik te maken van een automatische afzuigklep die direct gekoppeld is aan de bediening van de afgezogen machine. Voor deze toepassing worden vaak vlinderkleppen ingezet. Eventueel kan dit ook met handbediende kleppen. Dit vereist voldoende discipline van de medewerkers om de afsluitklep ook daadwerkelijk te gebruiken.
  • Noodtoevoer. Deze garandeert dat er steeds een minimaal debiet beschikbaar is. Hiervoor kan de afzuigopening van één of meer toestellen worden gebruikt.

Toepasbaarheid

Met name toepasbaar in centrale (stof)afzuigingen van waar meerdere kanalen naar de verschillende machines in de productieruimte voeren.

Milieu aspecten

De energiebesparing van een frequentiegeregelde ventilator is afhankelijk van het:

  • vermogen van de motor,
  • aantal draaiuren per jaar van de motor,
  • percentage van de tijd dat de motor op gereduceerd vermogen draait.

Het elektriciteitsverbruik van een ventilator met frequentiesturing bedraagt bij 75% van het vollastdebiet ongeveer 50% van het energieverbruik van een ongestuurde ventilator.

In de houtbranche wordt gemiddeld 30 tot 50% van het totale elektriciteitsverbruik verbruikt door ventilatoren voor de stofafzuiging. In bovenstaand voorbeeld wordt dan 15 tot 25% op het totale elektriciteitsverbruik bespaard.

Daarnaast wordt bespaard op het energieverbruik voor verwarming.

Financiële aspecten

De investering voor een frequentiegeregelde (stof)afzuiging is ca € 200 per kW. Bij kleine motoren zal dit hoger uitvallen, bij grote motoren lager.

De gemiddelde terugverdientijd is tussen 0 en 6 jaar.

Bron: Stichting Stimular, Infomil

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.