Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Stap over op echte groene stroom

Beschrijving

Grijze stroom wordt opgewekt uit kolen, olie, aardgas of kernenergie. Groene stroom is een verzamelnaam voor stroom die op duurzame wijze wordt opgewekt, d.w.z. uit duurzame onuitputtelijke bronnen, zoals wind, zon, waterkracht en biomassa.

Groene stroom komt uit hetzelfde stopcontact als grijze stroom. Wanneer u groene stroom koopt, moet de energieleverancier ervoor zorgen dat er net zo veel groene elektriciteit op het net wordt gezet, als u gebruikt. De overheid reguleert en controleert dit met certificaten (garanties van oorsprong).

Omdat in Europa als geheel het aanbod van garanties van oorsprong groter is dan de vraag, betekent de aankoop van groene stroom niet altijd dat er in Europa méér duurzame energie wordt geproduceerd. Vaak worden garanties van oorsprong van al bestaande duurzame energie-installaties in Europa aan Nederlandse energieleveranciers verkocht die zo grijze stroom vergroenen. Vooral certificaten van Noorse waterkracht wordt veel verhandeld. Stroom met deze certificaten wordt ook wel sjoemelstroom genoemd. Door deze stroom te kopen levert u geen bijdrage aan verder vergroening van de elektriciteitsvoorziening.

Als u kiest voor in Nederland opgewekte groene stroom of zelf groene stroom opwekt, dan weet u zeker dat er wel daadwerkelijk CO2 wordt gereduceerd. Op de website van HIER controleert u of uw groene stroom écht groen is.

Daarnaast is er ook een verschil in duurzaamheid en duurzame ontwikkeling van de leveranciers zelf. Een analyse van 4 maatschappelijke organisaties naar de duurzaamheid van energieleveranciers in Nederland wijst uit dat er grote verschillen zijn. De voorlopers worden echt als groene leveranciers gezien, terwijl de rest nog een slag heeft te maken. Op de website van WiseNederland vindt u het rapport.

Toepasbaarheid

U kunt eenvoudig overstappen op groene stroom. Bij overstappen regelt de nieuwe energieaanbieder de afmelding bij uw oude leverancier.

Milieu aspecten

Bij de opwekking van groene stroom komen geen of weinig stoffen vrij die schadelijk zijn voor het milieu en onze gezondheid zoals kooldioxide (CO2), zwaveldioxide (SO2) en stikstofoxide (NOx). De bronnen voor groene stroom zijn onuitputtelijk, terwijl de bronnen voor grijze stroom (fossiele brandstoffen) op den duur opraken. Alleen bij inkoop van in Nederland opgewekte groene stroom weet u zeker dat u bijdraagt aan extra CO2-reductie.

Financiële aspecten

Echte groene stroom is iets duurder. Voor 100.000 kWh betaalt u zo’n € 200 tot € 300 extra voor Nederlandse windstroom t.o.v. grijze stroom. Vergelijk de prijzen van energieleveranciers:

Aanvullende informatie

Ook met groene stroom is het zinvol om energie te besparen. Het is nog niet mogelijk om de hele Nederlandse energiebehoefte op te wekken met duurzame energiebronnen. Zuinig zijn met groene stroom betekent dat er minder grijze stroom nodig is. Daarnaast bespaart u minstens zoveel kosten als bij besparen op grijze stroom.

Bron: www.energieprijzen.nl, Stichting Stimular, Hier

Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.