Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Stap over op echte groene stroom

Beschrijving

Als je kiest voor in Nederland opgewekte groene stroom of zelf groene stroom opwekt, dan weet je zeker dat er daadwerkelijk CO2 wordt gereduceerd. Consumenten en klein-zakelijke gebruikers controleren op de website van HIER of hun groene stroom écht groen is. Groot-zakelijke gebruikers vragen bij hun energieleverancier de ‘Garanties van Oorsprong’ op.

Grijze stroom wordt opgewekt uit kolen, olie, aardgas of kernenergie. Groene stroom is een verzamelnaam voor stroom die op duurzame wijze wordt opgewekt, d.w.z. uit duurzame onuitputtelijke bronnen, zoals wind, zon, waterkracht en biomassa.

Groene stroom komt uit hetzelfde stopcontact als grijze stroom. Bij het beoordelen of stroom groen is zijn twee zaken van belang:

  1. Aantoonbaarheid met Garanties van Oorsprong
  2. Additionaliteit

Alle groene stroombronnen krijgen certificaten die aantonen dat ze groene stroom produceren. Voor elke geproduceerde MWh (= 1.000 kWh) hernieuwbare elektriciteit wordt een certificaat uitgegeven door CertiQ, een Garantie van Oorsprong (GvO), die 1 jaar geldig is. Op deze GvO staat waar en op welke manier de stroom is geproduceerd. De producent mag deze GvO verhandelen. Zodra de stroom aan een eindgebruiker is geleverd, moet de leverancier de GvO weer uit de markt halen (cancellen).

Het is belangrijk dat de inkoop van groene stroom ook daadwerkelijk tot hogere productie van groene stroom leidt. Dit heet ‘additionaliteit’ en betekent dat de inkoop van groene stroom door een bedrijf er toe leidt dat er méér productiecapaciteit aan groene stroom ontstaat. Dit zorgt ervoor dat de markt voor groene stroom gestimuleerd wordt.

Omdat in Europa als geheel het aanbod van GvO’s groter is dan de vraag, betekent de aankoop van groene stroom helaas niet altijd dat er in Europa méér duurzame energie wordt geproduceerd. Vaak worden GvO’s van al bestaande duurzame energie-installaties in Europa aan Nederlandse energieleveranciers verkocht die zo grijze stroom vergroenen. Vooral certificaten van Noorse waterkracht worden veel verhandeld, maar de opbrengst wordt niet gebruikt om méér duurzame energie op te wekken. Stroom met deze certificaten wordt ook wel sjoemelstroom genoemd. Door deze stroom te kopen lever je geen bijdrage aan verder vergroenen van de elektriciteitsvoorziening. Veel partijen met kennis van CO2-footprints kennen aan deze stroom dan ook dezelfde CO2-emissie toe als ware het grijze stroom.

Als je kiest voor ‘echte groene stroom’ weet je zeker dat er wel daadwerkelijk CO2 wordt gereduceerd. Echte groene stroom wek je zelf op of je koopt hiervoor in Nederland opgewekte groene stroom. Consumenten en klein-zakelijke gebruikers controleren op de website van HIER of hun groene stroom écht groen is. Groot-zakelijke gebruikers vragen bij hun energieleverancier de ‘Garanties van Oorsprong’ op.

Daarnaast is er ook een verschil in duurzaamheid en duurzame ontwikkeling van de leveranciers zelf. WISE, Greenpeace, Natuur & Milieu en de Consumentenbond onderzoeken elk jaar de duurzaamheid van alle stroomleveranciers in Nederland, sinds 2018 ook voor de zakelijke markt.
Stroomleveranciers hebben soms verschillend inkoop-/leveringsbeleid voor hun particuliere en zakelijke klanten en daarom kan de score in beide lijsten verschillend zijn. ZZP’ers en kleine bedrijven kunnen het best de ranking voor consumenten gebruiken. Uit de analyse blijkt dat er grote verschillen zijn. De voorlopers worden echt als groene leveranciers gezien, terwijl de rest nog een slag heeft te maken. Op de website van WiseNederland vind je het rapport.

Toepasbaarheid

Je kunt eenvoudig overstappen op groene stroom. Bij overstappen regelt de nieuwe energieaanbieder de afmelding bij je oude leverancier.

Indien je geen leverancier kunt kiezen, bijvoorbeeld omdat je in een bedrijfsverzamelpand zit, kan je de GvO’s ook los kopen bij een intermediair, zoals Groenbalans. Voor een complete lijst zie de aanbiederslijst die te vinden is via de website van Certiq.

Milieu aspecten

Bij de opwekking van groene stroom komen geen of weinig stoffen vrij die schadelijk zijn voor het milieu en onze gezondheid zoals kooldioxide (CO2), zwaveldioxide (SO2) en stikstofoxide (NOx). De bronnen voor groene stroom zijn onuitputtelijk, terwijl de bronnen voor grijze stroom (fossiele brandstoffen) op den duur opraken.

Financiële aspecten

Echte groene stroom is iets duurder. Voor 100.000 kWh betaal je zo’n € 600 extra voor Nederlandse windstroom t.o.v. grijze stroom. Vergelijk de prijzen van energieleveranciers bijvoorbeeld op www.energievergelijken.nl.

Aanvullende informatie

Wise geeft helder geschreven uitleg met goede plaatjes. Weliswaar geschreven voor consumenten, maar ook zakelijk goed bruikbaar.

Ook met groene stroom is het zinvol om energie te besparen. Het is nog niet mogelijk om de hele Nederlandse energiebehoefte op te wekken met duurzame energiebronnen. Zuinig zijn met groene stroom betekent dat er minder grijze stroom nodig is. Daarnaast bespaar je minstens zoveel kosten als bij besparen op grijze stroom.

Bron: Stichting Stimular, Hier, www.skao.nl/groene-stroom, WiseNederland

Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.