Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Heftrucks op elektriciteit of LPG

Beschrijving

LPG en elektriciteit zorgen voor een 100% afname van fijn stof ten opzichte van diesel. Met name in gesloten ruimten is dit een uitstekende oplossing. LPG en elektriciteit worden vooral gebruikt om te voorkomen dat werknemers aan hoge hoeveelheden dieselemissies worden blootgesteld. Elektriciteit heeft de voorkeur boven LPG, omdat er geen uitlaatgassen ontstaan.

Werknemers die dag in dag uit in dieseldampen moeten werken lopen gezondheidsrisico’s. De arbeidsinspectie verplicht werkgevers daarom om blootstelling aan dieselroet te voorkomen, of zoveel mogelijk te beperken. Dit houdt in dat dieselmotoren vervangen moeten worden door motoren op bijvoorbeeld LPG, aardgas of elektriciteit. Of als dat niet mogelijk is een reductie van minstens 70% door een roetfilter, vergelijkbaar met Euro IV en Euro V motoren bij vrachtwagens. Dit geldt zowel in gesloten ruimten als in de open lucht wanneer de concentratie hoger is dan de achtergrondconcentratie.

Toepasbaarheid

Heftrucks met een hefvermogen tot ongeveer 6 ton kunnen op LPG of elektriciteit rijden. LPG en elektriciteit zijn (nog) niet of beperkt toepasbaar in zwaardere heftrucks en andere mobiele werktuigen.

Milieu aspecten

Elektriciteit, LPG en aardgas of zelfs waterstof in plaats van diesel: 90 tot 100% minder PM10 en 50 tot 100% NOx.

Financiële aspecten

Elektrisch of hybride aangedreven mobiele machines staan op de Milieulijst (2019, codes F 3413, A 3414 en B 3415) en komen daarom, onder voorwaarden, in aanmerking voor de fiscale stimuleringsregelingen MIA (milieu investeringsaftrek) en VAMIL (willekeurige afschrijving milieu investeringen). Zie voor meer informatie www.rvo.nl/miavamil. Deze regeling houdt in dat 36% van de aanschafkosten aftrekbaar is van de fiscale winst (MIA) en dat 75% van de aanschafkosten willekeurig mag worden afgeschreven (VAMIL).

Bron: Stichting Natuur en Milieu, Schone lucht in de bouw!

Naam: Bedrijfsnaam: Oldenburger|Fritom Website: http://www.oldenburgerfritom.nl/nl-NL/Nieuws/Oldenburger-Fritom-reduceert-CO2-uitstoot-met-26000-kg Datum: 04 April 2016 Onlangs heeft Oldenburger|Fritom geïnvesteerd in de vervanging van gasheftrucks door elektrische heftrucks.

Hierdoor wordt alleen nog maar gebruik gemaakt van innovatieve elektrische heftrucks. Dit levert een jaarlijkse CO₂-reductie op van meer dan 26.000 kg. Dat is vergelijkbaar met de uitstoot van 182 keer naar Parijs vliegen of 35 jaar ademhalen. Bovendien wordt gebruik gemaakt van windenergie waardoor het gebruik van de elektrische heftrucks volledig energieneutraal is. Zo wordt als, onderdeel van het continuous improvement program, een nieuwe stap gezet naar een energie-neutrale bedrijfsvoering.

Bron: website Oldenburger|Fritom
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.