Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Schone en zuinige mobiele werktuigen

Beschrijving

Let bij de aankoop van een mobiel werktuig op schone en zuinige modellen.

Schone mobiele werktuigen

 • Voor de motoren van mobiele werktuigen gelden EU-richtlijnen met normen voor de maximale uitstoot van luchtverontreiniging per vermogensklasse. Er is sprake van invoering in vier fasen van steeds strengere emissienormen. In fase IIIB worden de emissie normen voor fijnstof aangescherpt. Dan wordt een reductie van 93% voor fijn stof bereikt ten opzichte van mobiele werktuigen die voldoen aan tier/stage IIIA. Door nu schonere werktuigen aan te schaffen, boekt u dus een aanmerkelijke milieuwinst.
 • Mobiele werktuigen met andere brandstoffen dan diesel zijn nog schoner. Voorbeelden zijn Heftrucks op elektriciteit of LPG of elektrische veeg-/zuigmachines.
 • Full-electric of hybride machines zijn voor meerdere toepassingen in ontwikkeling (bijv. graafmachines en heimachines). Uit een rapport van onderzoeksbureau SGS Search blijkt dat elektrische werktuigen goedkoper, efficiënter en milieuvriendelijker zijn dan werktuigen met dieselmotor: “In opdracht van Rijkswaterstaat heeft SGS Search Consultancy eind 2017 onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van elektrische toepassingen bij mobiele werktuigen. Het onderzoek werd uitgevoerd binnen het kader van de Green Deal ‘Het Nieuwe Draaien’, die als doel heeft om emissies van de mobiele werktuigen in de bouw- en landbouwsector te verlagen. Zo blijkt uit het onderzoek dat elektrische mobiele werktuigen zowel vanuit milieuoogpunt als financiële overwegingen een aantrekkelijk alternatief is voor apparatuur die met fossiele brandstoffen zijn aangedreven. Verder laat het onderzoek zien dat elektrische mobiele werktuigen met voedingskabel aan het elektriciteitsnet 30 tot 50 procent lagere operationele kosten hebben en 50 tot 90 procent lagere CO2-emissies dan de fossiel aangedreven varianten. Ook zijn de kosten (Total Cost of Ownership, TCO) van elektrische apparatuur lager dan de kosten van dieselaangedreven apparatuur. Zowel hybride machines als apparatuur met een netaansluiting besparen (tien)duizenden euro’s per jaar. … Het onderzoek van Rijkswaterstaat en SGS Search concludeert dat de milieubelasting van elektrische machines enkele tientallen procenten lager ligt dan die van dieselaangedreven apparatuur. De MKI (MilieuKostenIndicator) van zowel materieel met een voedingskabel als vol-elektrische apparatuur met een accupakket, is 50 tot 70 procent lager. Door groene stroom te gebruiken voor de werktuigen, wordt er nog eens 15 tot 20 procent van de belasting op het milieu verlaagd. Een lagere milieubelasting door de inzet van elektrische varianten van mobiele werktuigen, uit zich onder andere in minder broeikasgasemissies als CO2-uitstoot, maar ook minder luchtvervuiling. Daarnaast is de elektromotor in verhouding tot verbrandingsmotoren aanzienlijk stiller, wat betekent dat omwonenden tijdens GWW-projecten minder geluidsoverlast ervaren.” (bron: SKAO)

Zuinige mobiele werktuigen

 • Kies voor een zo klein mogelijk motorvermogen. Werktuigen met een kleiner motorvermogen zijn goedkoper in aanschaf en zuiniger in gebruik.
 • Er zijn aanzienlijke verschillen in het brandstofverbruik van mobiele werktuigen. Bij graafmachines bijvoorbeeld meer dan 30% tussen verschillende merken. Overigens verschilt de productiviteit net zo veel, en is het niet zo dat energiezuinig leidt tot lagere productiviteit! Helaas is er geen normering en standaard test- / meetmethode voor (de productiviteit en) het brandstofgebruik van mobiele werktuigen. U moet uw keuze dus baseren op informatie van fabrikanten, eventueel ondersteund door testen uit bijvoorbeeld vakbladen.

Toepasbaarheid

Bij aanschaf of vervanging van een mobiel werktuig.

Milieu aspecten

Nieuwe mobiele machines zijn schoner en zuiniger. Er zijn grote verschillen in emissies en brandstofgebruik.

Oudere motoren zorgen voor veel meer luchtvervuiling dan nieuwere motoren. Zo stoot een werktuig van 9 jaar oud al snel 3 keer meer NOx en de helft meer fijnstof uit. Zelfs bij goed onderhoud zijn de emissies ruim 60% hoger dan bij nieuwe voertuigen.

Financiële aspecten

 • Nieuwe mobiele werktuigen zijn zuiniger en hebben daardoor lagere brandstofkosten.
 • Bij vervroegde afschrijving: investeringskosten voor nieuwe machines.
 • Sommige emissiearme, milieuvriendelijke en elektrische of hybride mobiele werktuigen staan op de milieulijst. Deze komen in aanmerking voor de fiscale stimuleringsregelingen MIA (milieu investeringsaftrek) en VAMIL (willekeurige afschrijving milieu investeringen):
  1. Bij elektrisch of hybride aangedreven mobiele machines (Milieulijst 2018, codes F 3413, A 3414 en B 3415) is 36% van de aanschafkosten aftrekbaar van de fiscale winst (MIA) en 75% van de aanschafkosten mag willekeurig worden afgeschreven (VAMIL).
  2. Bij milieuvriendelijke mobiele machines (Milieulijst 2018, code E 3412) is 13,5% van de aanschafkosten aftrekbaar van de fiscale winst (MIA).
  3. Zie voor meer informatie de Milieulijst

Aanvullende informatie

De overheid stimuleert via haar duurzaam inkoopbeleid het gebruik van schone mobiele werktuigen. Daarbij houdt zij er rekening mee, dat bedrijven niet op korte termijn alleen schone mobiele werktuigen zullen hebben. Houd er echter wel rekening mee dat u oude(re) mobiele werktuigen t.z.t. misschien niet meer kan inzetten bij werkzaamheden voor de overheid. Bij Pianoo vindt u informatie over duurzaam inkopen (criteria van RVO).

Bron:

Naam: Bedrijfsnaam: Rutte Wegenbouw Datum: 29 november 2016 In het kader van een samenwerkingsovereenkomst tussen Amsterdam, Rotterdam en Rijkswaterstaat is de hoofdstad bezig met een voorzichtige verkenning naar de mogelijkheden voor emissieloos werken in de stad. Als onderdeel hiervan is een elektrische shovel ingezet in de binnenstad voor wegwerkzaamheden. Rutte Wegenbouw heeft de primeur met de elektrische shovel, want voor zover bekend is het de eerste elektrische shovel die volcontinu wordt ingezet in de wegenbouw. Het eerste werk betreft het vernieuwen van de bestrating op het Singel in Amsterdam.
bron: Amsterdam onderzoekt 'emissieloos werken in de stad', Ecomobiel.nl 28-11-2016
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

 • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.