Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Biologisch afbreekbare smeermiddelen en oliën

Beschrijving

Naar schatting 20 tot 30 % van alle verkochte hydrauliekolie komt in het milieu terecht. Smeermiddelen gaan altijd verloren. Het gebruik van biologisch afbreekbare smeermiddelen en oliën vermindert de milieuvervuilende emissies (naar lucht en bodem) in de gebruiksfase.

Een product wordt als biologisch afbreekbaar beschouwd indien de ultieme afbreekbaarheid binnen 28 dagen, meer dan 60% is conform de OECD-methode 301D, die het biologisch zuurstofverbruik meet, of methode 301B voor de bepaling van het CO2-gehalte. De primaire afbreekbaarheid moet binnen 28 dagen, bepaald met een relevante chemische methode, ten minste 90% zijn. Dit kan onder meer worden aangetoond met het Europese Ecolabel. Het Ecolabel stelt ook voorwaarden aan de niet-toxiciteit, de bioaccumuleerbaarheid en het gebruik van hernieuwbare grondstoffen.

Toepasbaarheid

Toepasbaar bij voertuigen en ook mobiele werktuigen met hydraulische systemen (denk aan vrachtauto’s, graafmachines of vuilnisauto’s).

Milieu aspecten

Het gebruik van biologisch afbreekbare smeermiddelen en oliën vermindert de milieuvervuilende emissies (naar lucht en bodem) in de gebruiksfase.

Aanvullende eisen

De overheid kan bij uitbesteding van werk met mobiele werktuigen eisen stellen aan gebruik van biologisch afbreekbare smeermiddelen en hydraulische oliën als aandachtspunt in uw milieumanagementsysteem. * Bij PIANOo vind je informatie over duurzaam inkopen.

Hier vind je een lijst met door de overheid goedgekeurde oliën en vetten.

Bron: PIANOo: Criteria voor duurzaam inkopen van uitbesteding van mobiele werktuigen

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.