Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Verminder beleveringsfrequentie

Beschrijving

Verminder transport door minder frequent te beleveren in combinatie met grotere zendingen per afleveradres. De afgelopen decennia hebben veel bedrijven de gemiddelde zendingsomvang zien teruglopen door een toename van de beleveringsfrequentie. Just in Time concepten en e-business hebben deze trend versterkt. Veel bedrijven beleveren een groot deel van hun afnemers meerdere malen per week of zelfs per dag, terwijl deze behoefte bij afnemers niet altijd aanwezig is. Veel afnemers hechten meer belang aan leverbetrouwbaarheid dan aan leverfrequentie en levertijd.

Het aantal leveringen kan worden verminderd door:

  1. Buiten-voorraad situaties reduceren, zodat de order in een keer kan worden uitgeleverd
  2. Kleinere afnemers beleveren via een distributeur die de zending kan combineren met andere producten
  3. Afnemers stimuleren (bijv. financiële prikkel) om minder frequent en in grotere hoeveelheden te bestellen, bijv. volle auto of hele pallet

Toepasbaarheid

Het reduceren van de beleveringsfrequentie is in veel sectoren toepasbaar. Bij kort houdbare producten (kranten, bloemen, etc.) en tijdkritische producten (medicijnen, etc.) zijn de mogelijkheden beperkt.

Het reduceren van de leverfrequentie kan leiden tot weerstand bij afnemers en conflicteert met de trend naar frequentere en snellere levering. Het is dus van belang dat afnemers openstaan voor aanpassing van de leverfrequentie en daar eventueel ook zelf van profiteren.

Milieu aspecten

De kilometerreductie is afhankelijk van veel factoren en kan variëren van 4 tot 20%. De brandstofreductie ligt enigszins lager dan de kilometerreductie door een gemiddeld hogere belading.
Enkele bepalende factoren zijn:

  1. zendingsomvang: de besparingspotentie stijgt bij een kleinere zendingsomvang;
  2. beladingsgraad: de besparingspotentie stijgt bij een lagere beladingsgraad;
  3. uitbesteding: de besparingspotentie stijgt bij uitbesteed vervoer;
  4. beleveringsfrequentie: de besparingspotentie stijgt bij een hoge frequentie.

Financiële aspecten Nader te bepalen.

Bron: Digiscan Logistiek, 2008

Naam: Datum: 04 August 2014 In Barendrecht wordt groot onderhoud gepleegd aan 76 portiekwoningen uit de jaren 70. Het project bevindt zich in een bloemkoolwijk met smalle straatjes en dichte bebouwing. Dat maakt het relatief lastig om bouwmaterialen op de juiste plaats te krijgen. Daarom wordt het ‘Just in Time’-principe aangehouden, door BAM Woningbouw uitontwikkeld met Raab Karcher. Het principe houdt in dat alleen volle vrachtwagens de wijk in gaan, waardoor de CO2-uitstoot en hinder gereduceerd wordt. Het resultaat is een veilige en schone bouwplaats.

Dit heeft een reductie van het aantal vervoersbewegingen van 75 procent als gevolg. Daarnaast vindt er minder opslag plaats in de wijk, waardoor de kans op diefstal en schade kleiner is. Raab Karcher neemt het gescheiden afval mee retour. Dit wordt op de HUB (centraal verzamelpunt van goederenstroom) in verschillende secties verzameld, verwerkt en afgevoerd.

Bron: Duurzaam gebouwd
Naam: René Hage Bedrijfsnaam: Hollandridderkerk Datum: 15 February 2010 Door kosten in rekening te brengen voor sneltransporten daalde de vraag hiernaar spontaan. Hierdoor besparen wij 16.000 km per jaar en duizenden euro's aan transport.

Bron: Slim en schoon vervoer, Stichting Stimular, 2010
Naam: Koos van Etten Bedrijfsnaam: Quaron Datum: 15 February 2010 Quaron kwam voorheen elke dag in iedere regio. Nu komen we gedifferentieerd per regio op 2 tot 5 vaste dagen per week. Die omschakeling is vooraf gegaan door goede afspraken met klanten over levertijden.

Bron: Slim en schoon vervoer, Stichting Stimular, 2010
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.