Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Verhoog belading van ladingdragers

Beschrijving

Verminder transport, handling en ruimtebeslag door een betere belading van ladingdragers (pallets / rolcontainers / colli). De belading van ladingdragers bepaalt in belangrijke mate de beladingsgraad van voertuigen. De meeste voertuigen zijn in de hoogte maar beperkt beladen. Dit wordt vaak veroorzaakt door de omvang van zendingen, technische beperkingen (in het productieproces en/of bij klanten) of historie. De belading van ladingdragers kan onder andere worden verhoogd door:

 1. Hanteren van meerdere formaten ladingdragers (bijv. dozen van verschillende afmetingen)
 2. Afspraken maken met afnemers over bestellingen in volle ladingdragers
 3. Een lichtgewicht laadbak, met name voor kleine bakwagens, met een maximaal toelaatbare massa van 3.500 kg.
 4. Een flexibel dubbel laadvloersysteem. Afhankelijk van de behoefte kan boven een deel of boven de hele laadvloer een tweede laag worden gecreëerd
 5. Oplossen van technische beperkingen voor de hoogte van pallets en/of rolcontainers in het productieproces, distributieproces of bij de afnemer (bijv. hoogte van lift, maximale hoogte van verpakkingsstraat, hoogte van deuren/doorgangen)

Toepasbaarheid

Deze maatregel is alleen zinvol indien dit leidt tot een verbetering van de belading van het voertuig. Indien de huidige belading van het voertuig wordt beperkt door de beschikbare tijd voor een rit (dit is vaak het geval bij fijndistributie van kleine zendingen) of door het gewicht (bij relatief zware producten), dan levert het verhogen van de belading van ladingdragers alleen geen verbetering van de transportefficiëntie op. Eventueel kan deze efficiëntie wel worden gerealiseerd in combinatie met andere maatregelen zoals het inzetten van voertuigen met meer laadvermogen (in gewicht). 

Het product moet geschikt zijn om te stapelen.

De gewijzigde afmetingen (of betere belading) moeten bij voorkeur voor alle afnemers acceptabel zijn, vanwege uniformiteit. De afnemer moet de hogere pallets kunnen handelen of akkoord gaan met mogelijke aanpassing van zijn infrastructuur of werkwijze. Soms kan een vergroting van de belading ook tot grotere bestellingen noodzaken.

Milieuaspecten

De kilometerreductie is afhankelijk van veel factoren en kan variëren van 4 tot 15%. De brandstofreductie ligt enigszins lager dan de kilometerreductie door de hogere belading.

Financiële aspecten

Een indicatie:

 • Verlaging van transportkosten met 4 tot 15% door een toename van de beladingsgraad van voertuigen.
 • Reductie van de handlingkosten (laden, lossen, verzendgereedmaken) met 5 tot 10% door een reductie van het aantal ladingdragers.
 • Minder verpakkingsmateriaal (aantal colli, aantal pallets, opvulmateriaal, etc.).
 • Reductie van het ruimtebeslag bij opslag met 5 tot 10% door een reductie van het aantal ladingdragers (indien dezelfde ladingdragers ook worden gebruikt voor opslag).
 • Reductie van het ruimtebeslag bij ontvangst en verzending met 3 tot 6% door een reductie van het aantal ladingdragers.

Het dubbel laadvloersysteem en de lichtgewicht laadbak staan op de Energielijst (2019, codes 241214 en 241216) en komen daarom, onder voorwaarden, in aanmerking voor Energie Investerings Aftrek (EIA). Dit betekent dat je een extra bedrag ter grootte van 45% (2019) van het investeringsbedrag ten laste mag brengen van de winst. Zie voor meer informatie www.rvo.nl/energie-investeringsaftrek.

Bron: Digiscan Logisitiek

Naam: Marcel Neuteboom en Dick van Leeuwen Bedrijfsnaam: SWA Alphen aan den Rijn Datum: 15 February 2010 SWA maakt kaartenstandaards en brengt deze zelf naar de klant. De kaartenstandaards staken altijd uit op gewone pallets. SWA heeft grote pallets ontwikkeld voor optimaal gebruik van de laadruimte van de vrachtauto's.

Bron: Slim en schoon vervoer, Stichting Stimular, 2010
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

 • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.