Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Vaste leverdagen per regio

Beschrijving

Reductie van transport door klanten geografisch te clusteren en vaste leverdagen per regio te hanteren. Elke regio wordt dan een of enkele malen per week bezocht, waarbij de afleverdagen van de klanten worden afgestemd op de betreffende regio. Dit biedt mogelijkheden om de beladingsgraad van voertuigen te verhogen of de ritafstand per auto te verkorten.

Toepasbaarheid

Het hanteren van een vast leverschema per regio is alleen zinvol indien een groot aandeel van de klanten in die regio op dezelfde dag kan worden beleverd. 

Milieuaspecten

De kilometerreductie is afhankelijk van veel factoren en kan variëren van 5 tot 15%. De brandstofreductie ligt enigszins lager dan de kilometerreductie door de hogere belading. Enkele bepalende factoren zijn:

  1. leverfrequentie: besparingspotentie stijgt bij een geringe leverfrequentie
  2. zendingsomvang: besparingspotentieel stijgt bij kleine zendingen
  3. omvang gebied: besparingspotentieel neemt toe bij een groter levergebied
  4. dropdichtheid: besparingspotentie stijgt bij een lage dropdichtheid (de afstand tussen 2 verschillende afleverlokaties)

Financiële aspecten

Besparing op de transportkosten van 5 tot 10%.

Een vast leverschema leidt tot vaste aflevermomenten bij de klant en kan bijdragen aan het vergroten van de leverbetrouwbaarheid.
Een vast leverschema leidt tot een eenvoudiger transportplanning.

Bron: Digiscan Logistiek

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.