Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Routeplanning en/of navigatie goederenvervoer

Beschrijving

Routeplannings- en navigatiesystemen reduceren het aantal kilometers door het berekenen van de kortste route.

 1. Routeplanningssysteem
  Een routeplanningssysteem is een programma waarmee de transportplanning op de thuisbasis vooraf de kortste route kan berekenen en de optimale volgorde van de tussenstops kan bepalen. Meestal wordt een routeplanner ook gebruikt om achteraf de gereden route te controleren. Daarmee wordt de chauffeur zich bewust van de noodzaak om zo min mogelijk kilometers te rijden.Een routeplanningssysteem is geen ritplanningssysteem. Een ritplanningssysteem maakt ook een optimale verdeling van alle zendingen over de beschikbare auto’s, zodat het totaal aantal kilometers van alle auto’s zo laag mogelijk is.
 2. Navigatiesysteem
  Een navigatiesysteem bepaalt de kortste route tijdens het rijden. Dit laatste heeft het voordeel, dat bij afwijkingen van de uitgestippelde route (bijvoorbeeld door een wegblokkade of door verkeerd rijden) opnieuw de kortste route berekend wordt. Dankzij een koppeling met TMC-RDS (Traffic Message Channel) is het mogelijk verkeersinformatie van het hoofdwegennet te verwerken. Deze informatie wordt gebruikt om bij files of opstoppingen een alternatieve route naar de plaats van bestemming te berekenen. Op deze wijze is het eenvoudig om files te mijden. Veel navigatiesystemen bieden deze dienst in de vorm van een aparte module aan, veelal onder de aanduiding dynamische navigatieroute. Navigatiesystemen kunnen worden gekoppeld met boordcomputers.

Toepasbaarheid

Voor beide systemen gelden de volgende randvoorwaarden:

 • met name toegevoegde waarde bij veel en wisselende bestemmingen
 • de gebruiker moet enige scholing/ervaring hebben in het gebruik van geautomatiseerde toepassingen

Routebeschrijvingen of routebegeleiding met een navigatiesysteem is ook waardevol bij een hoog personeelsverloop (bijv. veel nieuwe chauffeurs).

Milieuaspecten

 1. Routeplanningssysteem
  De kilometerreductie bedraagt 2 tot 3% bij kleinere zendingen (colli en lading van 1 tot 4 pallets) en 1 tot 2% bij grotere zendingen (volle lading of deellading van meer dan 4 pallets).
 2. Navigatiesysteem
  Met name bij veel en wisselende afleveradressen kan de zoektijd aanzienlijk worden gereduceerd. Dit biedt de mogelijkheid om meer zendingen af te leveren en daarmee de beladingsgraad te verhogen. Volgens onderzoek van de ANWB wordt 5% van de kilometers gemaakt als gevolg van verkeerd rijden. Bij vaste adressen ligt dit percentage lager.

De brandstofbesparing is bij gebruik van een routeplanningssysteem vergelijkbaar met de kilometerreductie. Bij een navigatiesysteem is de brandstofbesparing hoger, omdat het zoeken van de juiste weg met veel optrekken en afremmen gepaard gaat.

Financiële aspecten

De transportkosten dalen door de reductie van kilometers. Daarnaast heeft de verminderde zoektijd duidelijk effect op de logistieke kosten. De gemiddelde kostenreductie bedraagt 2 tot 3% bij kleine zendingen en 1 tot 2% bij grotere zendingen.

Een voordeel van navigatiesystemen is dat de verwachte aankomsttijd bekend is. Indien nodig kan de chauffeur onderweg de klant informeren hoe laat hij op de plaats van bestemming is. Dit komt het serviceniveau ten goede. Ook leiden navigatiesystemen tot minder schade door draaien, keren en achteruitrijden.

Aanvullende informatie

De brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland kan jou informeren over leveranciers van routeplanningssystemen.

Bron: Digiscan Logistiek

Naam: Datum: 31 December 2009 Een transportbedrijf brengt schoolmelk naar achthonderd scholen in een bepaalde regio, waarvoor veel kennis van de routes is vereist. Voor deze deelmarkt heeft het bedrijf gekozen voor een navigatiesysteem met externe geheugenkaarten. Daarop heeft het bedrijf alle scholen per route vastgelegd. Door het invoeren van het schoolnummer leidt het systeem de chauffeur automatisch naar de betreffende school. De efficiencyverbetering is imponerend: met gebruikmaking van het navigatiesysteem is de chauffeur in staat per dag 60 scholen te bevoorraden, waar dat zonder het systeem bij 40 scholen bleef steken. Meer nog, door het navigatiesysteem in te voeren, heeft het bedrijf de opleidingstijd van chauffeurs kunnen beperken tot 2 dagen. In de oude situatie had men daar nog drie weken voor nodig.

Bron: Digiscan Logistiek
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

 • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.