Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Koop goederentransport over de weg duurzaam in

Beschrijving

Aandachtspunten bij uitbesteding van goederentransport over de weg (koeriers- en vrachttransport) staan hieronder. Neem deze mee in contract- of evaluatiebesprekingen met koeriers- en vrachtbedrijven:

Toepasbaarheid

Toepasbaar voor bedrijven die goederentransport over de weg uitbesteden.

Milieuaspecten

Energiezuiniger, schoner en stiller.

Financiële aspecten

In de praktijk besparen transportbedrijven 5 tot 15% brandstof door het uitvoeren van een samenhangend pakket van maatregelen (bron: Digiscan Logistiek).

Het bespreken van deze punten met transportbedrijven leidt over het algemeen niet direct tot kostenvoordeel voor jouw bedrijf, maar kan wel een bijdrage leveren aan het beheersen van de vervoerskosten en milieubelasting van het bedrijf. 

Bron: PIANOo: Criteria voor duurzaam inkopen van transportdiensten

Naam: Website: http://www.pianoo.nl/themas/duurzaam-inkopen Datum: 30 November 2009 De overheid kan eisen stellen aan door haarzelf uitbestede transportdiensten.
Voertuigen lichter dan 3.500 kg minimaal Euro 4 (minimumeis, aanvullend gunningscriterium voor schonere voertuigen)
Voertuigen zwaarder dan 3.500 kg minimaal Euro III (minimumeis, aanvullend gunningscriterium voor schonere voertuigen)
Dieselvoertuigen met roetfilter (minimumeis)
Klimaatcompensatie (gunningscriterium)
Registratie van brandstofgebruik beschikbaar stellen (als klimaatcompensatie niet als gunningscriterium is opgenomen is dit een contractbepaling)
Stille banden (gunningscriterium)

Transportbedrijven zijn amper bezig met energiezuinig rijden
Duurzaamheid bungelt nog onderaan het prioriteitenlijstje van transporteurs. Zo stimuleert slechts 49% zuinig rijden binnen hun onderneming en realiseert slechts 10% actief milieubesparingen door middel van ketensamenwerking. Maar 52% formuleert doelstellingen om de beladingsgraad van een transportmiddel te verhogen. (bron: PwC, 05-11-2009)
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.