Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Biobrandstoffen (biodiesel & bio-ethanol)

Beschrijving

Biobrandstoffen zijn een alternatief voor fossiele brandstoffen. Biobrandstoffen worden gemaakt uit biomassa, dat een verzamelnaam is voor alles wat (ooit) gegroeid is en dat nog niet tot fossiele brandstof is gevormd. Het gaat om plantaardig materiaal, mest en dierlijke vetten. Biodiesel kan worden gebruikt ter vervanging van diesel, bio-ethanol ter vervanging van benzine en biogas/groen gas in plaats van aardgas.

Vraag bij de leverancier vooraf wat de oorsprong is van de biobrandstof en welke aantoonbare reducties van CO2 en fijn stof er worden gehaald. Zie ook de milieuaspecten hieronder.

Toepasbaarheid

Biodiesel uit afvalvetten kan tot een percentage van 20% worden toegepast in bestaande dieselvoertuigen en aggregaten. Bij hogere percentages zijn mogelijk aanpassingen aan de motor nodig. Fabrikanten kunnen beperkingen stellen aan de garantie op uw voertuig als u besluit om hogere percentages biodiesel in te zetten. Vraag dit na bij uw fabrikant. Biodiesel voor aggregaten en intern transport kunt u online bestellen.

Bio-ethanol wordt ook bijgemengd in benzine, zoals in E10 en Blue One 95, dat geschikt is voor de meeste auto’s van na het jaar 2000. Een moderne flexi-fuel personenauto kan ook E85 tanken, bestaande uit 85% bio-ethanol. Als deze brandstof niet beschikbaar is, kan er ook reguliere benzine worden getankt.

Er zijn nog weinig tankstations die (pure) biobrandstoffen leveren, een overzicht vindt u via deze website. Informeer bij uw gemeente of provincie naar plannen voor een tankstation met biobrandstoffen in uw omgeving. Overweeg als u een groot wagenpark hebt een tankpunt op eigen terrein te realiseren of om dit in samenwerking met andere bedrijven te organiseren.

Milieuaspecten

De oorsprong van de biobrandstof beïnvloedt in sterke mate de milieu-impact:

  • 1e generatie biobrandstoffen worden gewonnen uit landbouwgewassen zoals koolzaad en soja. Zij concurreren direct met voedselproductie. Deze biobrandstoffen worden mede verantwoordelijk gehouden voor de stijgende voedselprijzen.
  • 2e generatie biobrandstoffen worden gewonnen uit (plantaardige) afvalstromen zoals mest, frituurvetten en houtsnippers. Zij concurreren niet met voedselproductie en zijn milieuvriendelijker.

De luchtverontreinigingseffecten zijn sterk afhankelijk van het soort biobrandstof. Er bestaan varianten die 70% minder CO2 en 50% minder fijn stof uitstoten dan fossiele diesel. Vaak treedt wel een lichte verhoging van uitstoot van NOx op. Er bestaan echter ook varianten die juist meer CO2 en fijn stof uitstoten dan fossiele brandstoffen. Het is daarom belangrijk om bij uw leverancier na te gaan wat de uitstoot van deze stoffen is, voordat u besluit over te stappen op biobrandstoffen.

Financiële aspecten

Biobrandstoffen zijn in Nederland over het algemeen iets duurder dan fossiele brandstoffen. In Duitsland zijn de mengbrandstoffen juist goedkoper. De prijs is echter afhankelijk van de leverancier en de soort biobrandstof. Voor biobrandstoffen moet evenveel accijns worden betaald als voor fossiele brandstoffen. Testen wijzen uit dat het brandstofverbruik van biobrandstoffen in liters/km 1 tot 5% hoger ligt dan bij fossiele brandstoffen. Dit betekent een beperkte verhoging van het aantal tankbeurten.

Aanvullende informatie

Zie ook tip Duurzame brandstoffen voor personenauto’s en bestelauto’s.

Bron: Stichting Stimular

Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.