Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Biobrandstoffen (biodiesel & bio-ethanol)

Beschrijving

Biobrandstoffen zijn een alternatief voor fossiele brandstoffen. Biobrandstoffen worden gemaakt uit biomassa, dat een verzamelnaam is voor alles wat (ooit) gegroeid is en dat nog niet tot fossiele brandstof is gevormd. Het gaat om plantaardig materiaal, mest en dierlijke vetten. Biodiesel kan worden gebruikt ter vervanging van diesel, bio-ethanol ter vervanging van benzine en biogas/groen gas in plaats van aardgas.

Vraag bij de leverancier vooraf wat de oorsprong is van de biobrandstof en welke aantoonbare reducties van CO2 en fijn stof er worden gehaald. Zie ook de milieuaspecten hieronder.

Toepasbaarheid

Biobrandstoffen worden al standaard bijgemengd in reguliere brandstoffen (B7, E5). Dit percentage wordt elk jaar iets verhoogd vanwege Europese afspraken.

Bio-ethanol wordt ook in hogere % verkocht aan de pomp, zoals E10 en Blue One 95, dat geschikt is voor de meeste auto’s van na het jaar 2000. Bij het toepassen van hogere percentages biobrandstoffen zijn mogelijk aanpassingen aan het voertuig nodig (denk aan andere brandstofleidingen). Vraag toestemming bij de fabrikant als je hogere percentages dan 20% wilt gaan tanken.

Biodiesel kan op meerdere manieren geproduceerd worden. Meest gangbaar is FAME biodiesel, waarbij biologisch materiaal omgezet wordt met alcohol. FAME kan niet in hoge percentages bijgemengd worden vanwege het relatief hoge stollingspunt en de kans dat er op langere termijn draden in ontstaan en de brandstoffilters verstopt raken. Tot ongeveer 5% is het echter geen probleem. In opkomst is HVO-biodiesel, waarbij biologisch materiaal omgezet wordt met waterstof. HVO is een ‘drop-in’-brandstof die onbeperkt bijgemengd kan worden en zelfs zonder problemen als 100% biodiesel gebruikt kan worden. Bij bijmenging van meer dan 30% geldt nog steeds dat je de fabrikant om toestemming moet vragen.

Het aantal tankstations waar je biobrandstoffen kunt tanken stijgt, maar is nog steeds vrij beperkt. Veel bedrijven tanken uit eigen ‘IBC’ tanks, die ze naar keuze kunnen laten vullen met een biodieselmengsel. B20 en B30 worden het meest gebruikt. Informeer bij jouw gemeente of provincie naar plannen voor een tankstation met biobrandstoffen in jouw omgeving. Overweeg als je een groot wagenpark hebt een tankpunt op eigen terrein te realiseren of om dit in samenwerking met andere bedrijven te organiseren.

Milieuaspecten

De oorsprong van de biobrandstof beïnvloedt in sterke mate de milieu-impact:

  • 1e generatie biobrandstoffen worden gewonnen uit landbouwgewassen zoals koolzaad en soja. Zij concurreren direct met voedselproductie. Deze biobrandstoffen worden mede verantwoordelijk gehouden voor de stijgende voedselprijzen. Deze negatieve effecten zijn dermate groot dat bijvoorbeeld de CO2-winst geheel teniet wordt gedaan als gevolg van extra landgebruik in de tropen. Deze eerste generatie biobrandstoffen dienen daarom uitgefaseerd te worden.
  • 2e generatie biobrandstoffen worden gewonnen uit (plantaardige en dierlijke) afvalstromen zoals mest, frituurvetten, tomatenstengels en houtsnippers. Zij concurreren niet met voedselproductie en zijn milieuvriendelijker. De CO2-winst van deze biobrandstoffen kan oplopen tot 89%.
  • 3e generatie biobrandstoffen worden gemaakt uit algen, maar zijn nog niet commercieel verkrijgbaar.

De luchtverontreinigingseffecten zijn sterk afhankelijk van het soort biobrandstof. HVO-biodiesel stoot 10 tot 35% minder NOx en fijn stof uit dan gewone diesel en bevat geen zwavel. FAME-biodiesel levert weinig extra winst op dit vlak op. Als de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen belangrijk is, ga dan bij jouw leverancier na wat andere schone brandstoffen op dit vlak kunnen betekenen.

Financiële aspecten

Biobrandstoffen zijn in Nederland over het algemeen iets duurder dan fossiele brandstoffen. De prijs is echter afhankelijk van de leverancier en de soort biobrandstof. HVO-biodiesel kost ongeveer € 0,20 tot € 0,25 per liter meer dan gewone diesel. De 20% variant is 4 tot 5% duurder per liter. Voor biobrandstoffen moet nog evenveel accijns worden betaald als voor fossiele brandstoffen, terwijl In Duitsland de mengbrandstoffen juist flink goedkoper zijn. Testen wijzen uit dat het brandstofverbruik van biobrandstoffen in liters/km gelijk of iets hoger ligt (in de orde van 1 tot2% bij HVO en E10 tot 3 tot 5% bij FAME) dan bij fossiele brandstoffen.

Aanvullende informatie

Zie ook tip Duurzame brandstoffen voor personenauto’s en bestelauto’s.

Bron: Stichting Stimular

Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.