Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Start stop systeem voor mobiele werktuigen

Beschrijving

Veel mobiele werktuigen staan regelmatig stationair te draaien zonder dat ze gebruikt worden. Dit is belastend voor het milieu, kost onnodig geld en is storend voor de omgeving.

Een start stop systeem is een systeem dat dit voorkomt. De machinist kan met dit systeem de motor van de machine op afstand inschakelen en ook weer uitschakelen. Daarnaast is het mogelijk het systeem zo in te stellen, dat na 3 minuten stationair draaien de motor automatisch wordt uitgeschakeld. Hierdoor draait de machine alleen maar op het moment dat er vermogen gevraagd wordt, waardoor de omgeving en het milieu minder belast worden en geld wordt bespaard.

Toepasbaarheid

Een start stop systeem kan op alle soorten motoren worden geïnstalleerd. Bijvoorbeeld ook op een aggregaat die dan op afstand met een mobiele telefoon kan worden bediend.

Een start stop systeem is in verband met de veiligheid alleen werkzaam als de versnelling van de machine in neutraal staat, de handrem aangetrokken is en de machine stil staat.

Milieuaspecten

  • Minder brandstofverbruik: de motor draait alleen als het nodig is. Dit levert een forse brandstofbesparing.
  • Minder overlast: de omgeving waar de motor draait heeft minder last van de stationair draaiende motor aangezien deze alleen loopt wanneer dit nodig is.
  • Minder belasting van het roetfilter: een Start – Stop – Systeem vermindert de PM10 en NOx emissies met 10 tot 15%. Een roetfilter werkt optimaal als de motor op bedrijfstemperatuur is. Bij langdurig stationair draaien zit het roetfilter binnen de kortste keren vol en valt de machine/truck stil.

Financiële aspecten

De kosten van een compleet start stop systeem zijn beperkt. De investering is snel terugverdiend, als u ook de brandstofbesparing en de klanttevredenheid in acht neemt.

Financiële voordelen:

  • Aangezien de motor alleen draait wanneer het nodig is wordt geld bespaard op brandstof en onderhoud(draaiuren!);
  • Onbevoegden kunnen geen oneigenlijk gebruik maken van de handels of andere onderdelen van de machine of aggregaat en deze manipuleren.

Bron: Publicatie Roetfilters op werkmaterieel, BMWT

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.