Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Modal shift

Beschrijving

Modal shift (vertaald: andere modaliteit) is het verplaatsen van transport over de weg naar transport per spoor of schip. Voordelen van spoor en schip ten opzichte van wegtransport zijn:

 • hogere beladingsgraad
 • minder “leegrijden”
 • nog voldoende capaciteit

Er zijn vier vormen van modal shift:

 • van wegtransport naar spoor
 • van wegtransport naar containers via de binnenvaart
 • van wegtransport naar containers via de kustvaart (shortsea shipping)
 • van wegtransport naar bulk binnenvaart

Toepasbaarheid

Modal shift is toepasbaar in specifieke situaties. 

 • Voor vervoer over langere afstanden, bijvoorbeeld naar Oost- en Zuid-Europa is het spoor een aantrekkelijk alternatief. Een voorwaarde is een redelijk grote omvang van de stromen op specifieke bestemmingen. De nabijheid van een terminal is van belang.
 • Containervervoer per binnenvaart is toepasbaar op korte afstanden, bijvoorbeeld Rotterdam - Tilburg, tot langere afstanden. De nabijheid van een (container)terminal is van belang. Voor het transport van beperkt houdbare producten is de inzet van binnenvaart minder interessant.
 • Als de doorlooptijd van het transport van containers van en naar Europese bestemmingen minder belangrijk is kan shortsea shipping een aantrekkelijk alternatief zijn. Voorwaarde is wel dat herkomst en bestemming van de zendingen niet te ver van zeehavens af liggen.
 • Het overhevelen van het transport van bulkgoederen van de weg naar de binnenvaart kan vanuit kosten- en milieuperspectief een interessante optie zijn. Wel is het daarvoor noodzakelijk, dat de laadplaats en de losplaats aan een vaarweg liggen en beschikken over een kade.

Milieu aspecten

Met modal shift wordt het aantal wegkilometers flink gereduceerd. In het algemeen wordt uitgegaan van ongeveer 20% wegtransport voor het voor- en natransport zodat de reductie van wegkilometers over het gehele traject 80% bedraagt. De milieuwinst wordt behaald door de hoge beladingsgraad en minder “leegrijden”. Het verminderen van de uitstoot van scheepsmotoren is een aandachtspunt bij modal shift. 

Financiële aspecten

 • Bij transport per spoor kunnen de logistieke kosten dalen met 3 tot 10% afhankelijk van de huidige structuur.
 • Bij transport van containers per binnenvaart kunnen de logistieke kosten per traject 5 tot 12% dalen.
 • Bij shortsea shipping kunnen per traject de logistieke kosten circa 20% lager worden afhankelijk van de omvang van de stromen en het vaartraject.
 • De transportkosten van bulk per binnenvaart zijn aanzienlijk lager dan per vrachtwagen. Hier staan echter relatief hoge aanvangsinvesteringen tegenover, zoals de realisatie van een vaarwegaansluiting, aanpassingen aan kade en een vergroting van de opslagcapaciteit. Soms dient zelfs een compleet schip te worden gebouwd om het vervoer mogelijk te maken. De lage transportkosten maken het in de meeste gevallen mogelijk dat de aanvangsinvestering (al dan niet ondersteund door subsidies) in een beperkt aantal afschrijvingsjaren (ca. 5 jaar) wordt terugverdiend.

Naarmate de omvang van de goederenstroom (het aantal containers of het tonnage) toeneemt, neemt de besparing van de modal shift toe.

Bron: Digiscan Logistiek

Naam: Bedrijfsnaam: Nike Datum: 04 October 2017 Deze namiddag opende Nike de nieuwe Europese Logistieke Campus in Ham. En dat is de fabriek van de toekomst, één van de modernste ter wereld. ... De locatie is verbonden met kanalen, treinverbindingen en snelwegen. 99% van alle inkomende containers bereiken het containerpark via het water. Dit ontlast het wegennet met zo’n 14.000 vrachtwagenritten per jaar.

Bron: Intergazet.be, 26 mei 2016
Naam: Bedrijfsnaam: Nutricia Datum: 16 February 2015 Nutricia over op watervervoer, CO2-uitstoot met 23% omlaag

Voedingsconcern Nutricia gaat tussen Zoetermeer, Rotterdam, Venlo én Liverpool het grootste deel van zijn goederen verplaatsen over het water. Daarvoor is een samenwerking opgezet tussen de wegvervoerder, multimodale dienstverlener, terminals en binnenvaartoperator. Het resultaat: een modal shift van circa 4.000 vrachtwagenbewegingen op een traject waar zowel de herkomst als bestemming in Nederland liggen. Daardoor bespaart Nutricia 23% aan CO2-uitstoot van zijn vervoer.

Het Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB), die nauw betrokken was bij deze beslissing noemt het “de meest omvangrijke en innovatieve verschuiving naar het water van de afgelopen jaren.” Al in 2011 kwam het BVB met haar project Maatwerk Voorlichting Binnenvaart in contact met Nutricia in Zoetermeer. “We werden benaderd met de vraag of we mee wilde denken aan een alternatief via the Blue Road op het traject Zoetermeer en Venlo” zegt Marco Huijsman, logistiek adviseur bij het BVB. Ondanks het forse volume lukte het niet om een interessant alternatief per binnenvaart sluitend te krijgen. Met name het leeg terug vervoeren van containers bracht teveel kosten met zich mee. In 2013 zijn we opnieuw gaan rekenen waarbij we een combinatie konden maken met een importstroom van Nutricia op het traject Liverpool - Venlo.

In totaal gaan 2000 45ft containers vanuit Zoetermeer naar het Europese distributiecentrum in Venlo. Vanuit dit distributiecentrum worden containers opnieuw geladen met producten voor de verschillende exportmarkten. Deze beide stromen worden nu per binnenvaartschip tussen Rotterdam en Venlo vervoerd. Het transport tussen Rotterdam en Zoetermeer vindt plaats over de weg. Een besparing van 585.000 wegkilometers en een CO2-reductie van 23%.

In de samenwerking tussen wegvervoerder van den Bogerd Transport, multimodale dienstverlener Samskip, binnenvaartoperator Danser en de containerterminals van European Gateway Services (EGS), een dochteronderneming van ECT, is gekozen voor de meest optimale wijze van vervoer, zowel qua efficiency als qua duurzaamheid.

“Zo ziet de logistieke keten van de toekomst eruit”, vervolgt Huijsman, “De wegvervoerders, binnenvaartoperators en containerterminals bieden allemaal een deel van de oplossing om goederen slimmer door Europa te vervoeren. Door niet alleen te focussen op het stuk binnenvaart, maar gezamenlijk te kijken naar de complete keten is het pas echt mogelijk om de logistiek efficiënter te maken. Dat levert meer op dan het individueel uitschrijven van tenders op delen van de keten.”

Bron: duurzaamgeproduceerd.nl
Naam: Datum: 04 June 2009 Glasscherven per schip naar recycling

Afvalinzamelaar Van Gansewinkel en Vlakglas Recycling Nederland transporteren glasscherven niet meer met vrachtwagens maar per schip van Amsterdam naar het Belgische Lommel. Door deze vorm van vervoer worden jaarlijks 400.000 wegkilometers vermeden, een afstand van ongeveer tien keer om de aarde. Dit levert een CO2-reductie in de transportketen op van 14 procent.

Bron: P+
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

 • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.