Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Grotere of lichtere vrachtauto's

Beschrijving 

Indien het volume of het gewicht de beperkende factor is in de ritplanning, dan kan door het inzetten van grotere of lichtere voertuigen meer lading worden meegenomen. Met grotere of lichtere vrachtauto’s zijn er minder ritten nodig om de lading op de plaats van bestemming te krijgen.

Toepasbaarheid

  • In Nederland mogen op geselecteerde wegen langere en zwaardere voertuigen (LZV`s) worden ingezet. LZV’s worden wegens de milieuvoordelen ook wel Ecocombi’s genoemd. Een knelpunt voor internationaal transport is dat ieder EU-land voor zich mag bepalen of het LZV’s toestaat. Voor grotere wagens kunnen specifieke eisen worden gesteld aan de benodigde rij-certificaten van de individuele chauffeurs.
  • Een andere optie om de laadruimte te vergroten is het gebruik van opleggers met een dubbele laadvloer.
  • Door de verschillen in maximum laadgewicht tussen de diverse landen, vormt het maximale laadgewicht vooral in het buitenland vaak een beperkende factor. Bedrijven die hun ladingpakket meer naar het buitenland zien verschuiven kunnen daardoor genoodzaakt worden hun auto’s volgens Nederlandse normen niet maximaal te beladen, lichtere wagens inzetten kan een oplossing zijn. Ook de strengere wetgeving en handhaving rond de asdruk kan een reden zijn om lichtere wagens in te zetten.

Milieu aspecten

De kilometerreductie is afhankelijk van de vergroting van de capaciteit voor volume of gewicht en kan oplopen tot meer dan 10%. Kilometerreductie betekent minder brandstof en minder congestie op wegen.

De brandstofreductie is bij grotere wagens niet evenredig met de afname van het aantal kilometers, omdat grotere wagens meer brandstof gebruiken. Bij lichtere wagens is de brandstofreductie groter dan de kilometerreductie. 

Financiële aspecten

Voor investeringen in het wagenpark is het van belang dat de betreffende goederenstromen stabiel van omvang blijft. Het vervangen van het materieel door grotere of lichtere wagens kan aanzienlijke investeringen met zich meebrengen. Hiervoor moeten allereerst opbrengsten en kosten in kaart worden gebracht om de terugverdientijd van deze investering te kunnen inschatten. Kostenbesparing kan oplopen tot 20% en is o.a. terug te vinden in:

  • betere beladingsgraad materieel
  • vermindering van het aantal keren laden en lossen
  • vermindering van het aantal af- en aanrijkilometers

Een lichtgewicht composieten kipperbak staat op de Energielijst (2019, code 241201) en komt, onder voorwaarden, in aanmerking voor Energie Investerings Aftrek (EIA). Zo ook een LZV (2019, code 241213) en Meesturende en intrekbare achteras voor trekkende voertuigen (2019, code 240617). Dit betekent dat je een extra bedrag ter grootte van 45% (2019) van het investeringsbedrag ten laste mag brengen van de winst. Zie voor meer informatie www.rvo.nl/energie-investeringsaftrek.

Bron: Digiscan Logistiek

Naam: Datum: 28 June 2011 Ecocombi’s voor transportbedrijf Simon Loos uit Wognum
Simon Loos rijdt het hele land door voor een grote supermarktketen. Voorheen alleen met kleinere vrachtwagens, nu ook met grotere ecocombi’s. Vanuit logistiek en milieuoogpunt een logische keuze maar wel een enorme investering voor het bedrijf. Wagenparkbeheerder Wim Roks: "Ook in crisistijd blijven we ondernemers en durven we te investeren als dat nodig is."

Bron: Nieuwsbrief EIA, juni 2011, AgentschapNL
Naam: Bedrijfsnaam: Flora Holland Datum: 31 December 2009 In de sierteeltsector wordt steeds vaker gereden met ecocombi's (of LZV - lange zware voertuigen) die 50% meer kunnen beladen. Dit verlaagt de druk op het wegennet en de CO2-uitstoot.

Bron: www.sierteeltnet.nl
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.