Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Controleer en onderhoud voertuigen regelmatig

Beschrijving

Goed en regelmatig onderhoud van transportmiddelen is heel belangrijk. Een motor die goed onderhouden is, verbruikt minder brandstof en stoot minder uitlaatgassen uit. Controleer de voertuigen regelmatig op eventuele lekkages en schades en controleer regelmatig de bandenspanning.

Toepasbaarheid

Toepasbaar bij alle bedrijven met een eigen wagenpark.

Milieuaspecten

  • Regelmatig onderhoud van voertuigen draagt bij aan een lagere uitstoot van PM10 en NOX.
  • Juiste bandenspanning kan 2 tot 3% brandstof besparen.
  • Regelmatige controle voorkomt lekkage van olie.

Financiële aspecten

Extra tijdsbesteding aan onderhoudswerkzaamheden, besparing op brandstofkosten.

Aanvullende informatie

Zie voor meer informatie over motorolie de tip Optimaliseer het verversen van motorolie.

Bron: Stichting Stimular

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.