Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Boordcomputers

Beschrijving

De boordcomputer (soms blackbox genoemd) is een instrument voor een effectieve en efficiënte aansturing van de transportoperatie. De boordcomputer kan drie functies vervullen:

  • het registreren van chauffeur-, voertuig- en ladinggegevens (vervanging van handgeschreven ritrapporten)
  • het communiceren met de thuisbasis via bijvoorbeeld SMS of satellietnetwerken
  • plaatsbepaling middels GPS

De planner kan de activiteiten van de chauffeur achteraf eenvoudig controleren en met data communicatiemodules kan de planner on-line contact met de chauffeur houden.
Boordcomputers geven inzicht in o.a. de volgende prestatie-indicatoren, waarmee bijvoorbeeld ritten en klanten op hun winstgevendheid beoordeeld kunnen worden: 

  • brandstofverbruik, op basis van exacte tankgegevens en kilometerregistratie
  • gemiddelde snelheid voertuigen (aantal kilometers/rijtijd)
  • marssnelheid voertuigen (kilometers/actieve diensttijd)

Toepasbaarheid

Voor een succesvolle implementatie is het belangrijk om de chauffeurs bij de invoering van de systemen te betrekken en open te communiceren over de reden van aanschaf. Een uitgebreide instructiebijeenkomst en een duidelijke handleiding zorgen voor voldoende begrip en betrokkenheid van de chauffeurs. Door een goede inventarisatie van eisen en wensen kan vaak ook een besparing worden gerealiseerd in de persoonlijke urenadministratie van de chauffeur, waarmee de acceptatie wordt bevorderd.

Werk je veel met onderaannemers? Of stuur je vaak afwisselend andere voertuigen de weg op? Er zijn ook mobiele boordcomputers op de markt die je kunt in- en uitpluggen van de ene truck naar de andere.

Milieuaspecten

De verbetering van de informatievoorziening door de invoering van een boordcomputer levert geen directe kilometerbesparingen op, maar vormt de basis voor een voortdurend proces van verbeteringen, dat resulteert in een efficiëntere transportoperatie en daarmee indirect in een kilometerreductie. Hiermee wordt ook een daling van het brandstofverbruik gerealiseerd. 

Bovendien kan een extra reductie van het brandstofverbruik worden behaald door het terugkoppelen van de gereden snelheden en brandstofgegevens aan de chauffeurs. Hierdoor kan het rijgedrag van de chauffeur worden bijgestuurd of worden technische mankementen aan voertuigen sneller gesignaleerd.

Financiële aspecten

  • Als indirect gevolg van een adequate informatievoorziening dalen de transportkosten met 1 tot 3%. De marssnelheid per voertuig stijgt bijvoorbeeld door een efficiëntere benutting van de diensttijd.
  • De administratieve kosten dalen fors, doordat het verwerken van de ritstaten minder tijd kost.
  • Een efficiëntere communicatie tussen chauffeur en planning levert tijdwinst op.

Aanvullende informatie

De brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland kan je informeren over leveranciers van boordcomputers.

Bron: Digiscan Logistiek

Naam: Bedrijfsnaam: Braas brood- en banketbakkerij Datum: 26 October 2016 Bij Braas brood- en banketbakkerij wordt telematicasysteem FleetBoard gebruikt. Ronald Schouten, Transportmanager: “Het systeem heeft de onderlinge strijd tussen chauffeurs aangewakkerd. We hebben op het bedrijf sessies over FleetBoard en anticiperend rijden gegeven en hebben met onze dealer om tafel gezeten om te bekijken waar onze chauffeurs nog punten mee konden halen. Bovendien zijn de chauffeurs onderling ook heel erg bezig met het rapporteren en monitoren van hun verbruik. Omdat ze brood vervoeren dat elke ochtend voor kwart over acht in de winkels moet liggen, rust er best wat druk op de schouders van de chauffeurs van Braas Brood. Het is leuk om te zien dat dat nog steeds lukt terwijl de chauffeurs ook bewust bezig zijn met hun rijgedrag. Het is geen kwestie van óf op tijd je brood afleveren óf anticiperend rijden. Het kan allebei!" Naast een stukje bewustwording bij zijn chauffeurs denkt Schouten dat FleetBoard ook positieve financiële gevolgen zal hebben. “Exacte cijfers heb ik nog niet, maar ik weet zeker dat FleetBoard ons qua brandstof én qua onderhoud heel erg veel gaat schelen.”

Bron: TTM.nl 20 okt. 2016
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.