Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Routeplanning en/of navigatie zakelijk verkeer

Beschrijving

Routeplannings- en navigatiesystemen reduceren het aantal kilometers door het berekenen van de kortste route.

Routeplanningssysteem

Een routeplanningssysteem is een programma waarmee de planner vooraf de kortste route voor bedrijfswagens kan berekenen en de optimale volgorde van de bezoekadressen kan bepalen. Meestal wordt een routeplanner ook gebruikt om achteraf de gereden route te controleren. Daarmee wordt de chauffeur zich bewust van de noodzaak om zo min mogelijk kilometers te rijden.

Navigatiesysteem

Een navigatiesysteem bepaalt ook de kortste route, maar dan in de auto, tijdens het rijden. Dit laatste heeft het voordeel, dat bij afwijkingen van de uitgestippelde route (bijv. door een wegblokkade of door verkeerd rijden) opnieuw de kortste route berekend wordt. Dankzij een koppeling met TMC-RDS (Traffic Message Channel) is het mogelijk verkeersinformatie van het hoofdwegennet te verwerken. Deze informatie wordt gebruikt om bij files of opstoppingen een alternatieve route naar de plaats van bestemming te berekenen. Op deze wijze is het eenvoudig om files te mijden. Veel navigatiesystemen bieden deze dienst in de vorm van een aparte module aan, veelal onder de aanduiding dynamische navigatieroute. Navigatiesystemen kunnen worden gekoppeld met boordcomputers. 

Toepasbaarheid

Voor beide systemen gelden de volgende randvoorwaarden:

  • met name toegevoegde waarde bij veel en wisselende bestemmingen
  • de gebruiker moet enige scholing/ervaring hebben in het gebruik van geautomatiseerde toepassingen

Routebeschrijvingen of routebegeleiding met een navigatiesysteem is ook waardevol bij een hoog personeelsverloop (bijv. veel nieuwe servicemonteurs).

Milieuaspecten

Een routeplanningssysteem en/of navigatiesysteem leiden tot reductie van kilometers. Door een navigatiesysteem kan de zoektijd aanzienlijk worden gereduceerd. Dit biedt de mogelijkheid om meer bezoeken per dag af te leggen. Volgens onderzoek van de ANWB wordt 5% van de kilometers gemaakt als gevolg van verkeerd rijden.  
De brandstofreductie is bij gebruik van een routeplanningssysteem vergelijkbaar met de kilometerreductie. Bij een navigatiesysteem ligt de brandstofbesparing hoger, omdat het zoeken van de juiste weg met veel optrekken en afremmen gepaard gaat.

Financiële aspecten

De vervoerskosten dalen door de reductie van kilometers. Daarnaast kan de efficiënte route en/of verminderde zoektijd leiden tot meer bezoeken per dag.

Een voordeel van navigatiesystemen is dat de verwachte aankomsttijd bekend is. Indien nodig kan de chauffeur onderweg de klant informeren hoe laat hij op de plaats van bestemming is. Dit komt het serviceniveau ten goede.

Aanvullende informatie

De efficiëntie van de aansturing van bedrijfswagens kan nog verder worden verbeterd door de invoering van boordcomputers en communicatiemodules. Dan kunnen spoedopdrachten eenvoudig worden toebedeeld aan de bedrijfswagens die het dichtst in de buurt zijn.

Bron: Digiscan Logistiek, Slim reizen

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.