Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Weersafhankelijke regeling op de cv-ketel

Beschrijving

Een weersafhankelijke regeling zorgt ervoor dat de temperatuur van het cv-water wordt afgestemd op de actuele buitentemperatuur. Voordelen hiervan zijn:

  1. De gemiddelde temperatuur van het cv-water is lager, waardoor de ketel met een hoger rendement warmte kan opwekken. In een periode waar met lagere temperaturen wordt gestookt, kan dit een besparing van 4% (conventionele ketel) tot circa 12% (HR-ketel) opleveren.
  2. Minder leidingverliezen.

Bij lage buitentemperaturen is het noodzakelijk dat radiatoren meer warmte afgeven dan bij hogere buitentemperaturen. De afgifte van de hoeveelheid warmte kan op twee manieren worden geregeld. Een manier is het regelen van de hoeveelheid cv-water die door de radiator stroomt door middel van thermostatische radiatorafsluiters of thermostaatkranen. Het op deze manier regelen van de hoeveelheid cv-water leidt vaak tot het effect van “hollen of stilstaan”. Of de radiator is (te) koud en geeft (te) weinig warmte af óf de radiator is (te) heet en geeft (te) veel warmte af. Dit is voor de personen in de ruimte niet comfortabel. Het regelen van de temperatuur van het cv-water met een weersafhankelijke regeling is een betere manier.

Bij het installeren van een weersafhankelijke regeling wordt een sensor voor de buitentemperatuur geplaatst en de stooklijn ingesteld. De stooklijn regelt de relatie tussen de buitentemperatuur en de temperatuur van het cv-water.

Oudere regelingen hebben twee knoppen. Moderne computergestuurde regelingen hebben twee instelpunten waar een (denkbeeldige) lijn door loopt. Algemeen geldende ideale instellingen voor de temperatuur van het cv-water zijn niet beschikbaar. Een veel voorkomende (fabrieks-)instelling is, bij een buitentemperatuur van -5 °C, een cv-watertemperatuur van 90 °C en als tweede punt bij een buitentemperatuur van 10 °C een cv-watertemperatuur van 40 °C.

Let op: bij een conventionele cv-ketel mag de retourtemperatuur niet kouder zijn dan 55 °C om condensatie in de ketel te voorkomen. (U kunt deze ketel beter vervangen, zie tip HR-ketel).

Toepasbaarheid

Deze maatregel is toepasbaar in gebouwen met één of meerdere cv-ketels.

De cv-ketel van een groot gebouw is vaak onderverdeeld in meerdere cv-groepen. Plaats als de warmtebehoefte van deze cv-groepen erg verschilt, per cv-groep een weersafhankelijke regeling. Zie hiervoor de tip Weersafhankelijke regeling op de cv-groepen. Ook als de cv-ketel naast ruimteverwarming een boiler van warm water voorziet, moeten de groepen voor ruimteverwarming apart voorzien zijn van een weersafhankelijke regeling.

Is de cv-ketel niet geschikt voor een weersafhankelijke regeling? Stel dan de cv-watertemperatuur handmatig in.

Milieuaspecten

De energiebesparing van een weersafhankelijke regeling op de cv-ketel hangt af van het aantal gebruiksuren.

Financiële aspecten

De kosten voor een weersafhankelijke regeling van de cv-ketel varieert tussen de € 250,‐ tot € 750,‐. De jaarlijkse besparing op aardgas voor verwarming en de gemiddelde terugverdientijd zijn:

  • zorginstellingen: 2 tot 4%, maximaal 1 jaar
  • detailhandel, supermarkt, hotels, handel en distributie, horeca: 5 tot 10%, 1 tot 3 jaar
  • kantoren, sport: 1 tot 2%, 1 tot 2 jaar
  • bedrijven met kantoor en werkplaats (garages, houtverwerkende bedrijven, metaal): 1 tot 2%, maximaal 3 jaar

Aanvullende informatie

Controleer ieder seizoen de instelling van de stooklijn door de aanvoertemperatuur af te lezen. Zie ook de tip Controleer structureel functioneren van de cv-regeling.

Bron: Infomil / Stichting Stimular

Naam: Datum: 30 april 2008 In een gebouw van de Postbank in Amsterdam wordt 10% bespaard op de energieposten van verwarming en koeling door optimaliseren van de stooklijninstellingen van een bestaande installatie. Ook het thermisch comfort is verbeterd, bleek uit een enquête en metingen van optredende vertrektemperaturen.
Bron: ISSO ThemaTech april 2008
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.