Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Weersafhankelijke regeling

Dit is een (erkende) maatregel uit het Activiteitenbesluit voor branche: Autobranche - autoschadeherstel, Industrie - hout en meubel, Bouw - bouwbedrijven, Kantoren, Onderwijs, Detailhandel - overig, Handel en distributie, Bouwmaterialen - beton, Detailhandel - supermarkten, Zorg - zorginstellingen, Industrie - metalektro, Recreatie - restaurants en cafés, Detailhandel - tankstations, Sport - overig, Recreatie - hotels, Sport - zwembaden, Bouw - installatiebedrijven, Grafische industrie, Landbouw - land- en tuinbouw, Voedingsindustrie - overig, Zorg - ziekenhuizen, Zorg - overig, Bouw - schilders en onderhoud, Landbouw - veeteelt, Voedingsindustrie - brood en banket, Voedingsindustrie - zoetwaren, Industrie - rubber en kunststof, Autobranche - garage en handel, Datacenters, Industrie - verf en drukinkt, Industrie - papier en karton(waren), Autobranche - wasinrichting

Beschrijving

Een weersafhankelijke regeling zorgt ervoor dat de temperatuur van het cv-water wordt afgestemd op de actuele buitentemperatuur. Voordelen hiervan zijn:

  1. De gemiddelde temperatuur van het cv-water is lager, waardoor de ketel met een hoger rendement warmte kan opwekken. In een periode waar met lagere temperaturen wordt gestookt, kan dit een besparing van 4% (conventionele ketel) tot circa 12% (HR-ketel) opleveren.
  2. Minder leidingverliezen.

Bij lage buitentemperaturen is het noodzakelijk dat radiatoren meer warmte afgeven dan bij hogere buitentemperaturen. De afgifte van de hoeveelheid warmte kan op twee manieren worden geregeld. Een manier is het regelen van de hoeveelheid cv-water die door de radiator stroomt met thermostatische radiatorafsluiters of thermostaatkranen. Het op deze manier regelen van de hoeveelheid cv-water leidt vaak tot het effect van “hollen of stilstaan”. Of de radiator is (te) koud en geeft (te) weinig warmte af óf de radiator is (te) heet en geeft (te) veel warmte af. Dit is voor de personen in de ruimte niet comfortabel. Het regelen van de temperatuur van het cv-water met een weersafhankelijke regeling is een betere manier.

Bij het installeren van een weersafhankelijke regeling wordt een sensor voor de buitentemperatuur geplaatst en de stooklijn ingesteld. De stooklijn regelt de relatie tussen de buitentemperatuur en de temperatuur van het cv-water.

Oudere regelingen hebben twee knoppen. Moderne computergestuurde regelingen hebben twee instelpunten waar een (denkbeeldige) lijn door loopt. Algemeen geldende ideale instellingen voor de temperatuur van het cv-water zijn niet beschikbaar. Een veel voorkomende (fabrieks-)instelling is bij een buitentemperatuur van -5 °C een cv-watertemperatuur van 90 °C en als tweede punt bij een buitentemperatuur van 10 °C een cv-watertemperatuur van 40 °C.

Let op: bij een conventionele cv-ketel mag de retourtemperatuur niet kouder zijn dan 55 °C om condensatie in de ketel te voorkomen. U kunt deze ketel beter vervangen, zie tip HR-ketel.

Toepasbaarheid

Deze maatregel is toepasbaar in gebouwen met één of meerdere cv-ketels. In grotere verwarmingssystemen is deze regeling vaak onderdeel van het gebouwbeheersysteen, zie ook tip Gebouwbeheersysteem.

De cv-ketel van een groot gebouw is vaak onderverdeeld in meerdere cv-groepen. Deze installatie is te herkennen doordat er altijd een cv-water verdeelinrichting aanwezig is, waarbij per groep bepaald wordt of de betreffende groep warm water afneemt. Plaats als de warmtebehoefte van deze cv-groepen (zogenaamde secundaire groepen) erg verschilt, per cv-groep een weersafhankelijke regeling. Ook als de cv-ketel naast ruimteverwarming een boiler van warm water voorziet, moeten de groepen voor ruimteverwarming apart voorzien zijn van een weersafhankelijke regeling. De primaire groep (de cv-leiding van en naar de ketel) wordt in dat geval vaak aangepast aan de groep die de hoogste temperatuur vraagt.

Is de cv-ketel niet geschikt voor een weersafhankelijke regeling? Stel dan de cv-watertemperatuur handmatig in.

Milieuaspecten

De energiebesparing van een weersafhankelijke regeling op de cv-ketel hangt af van het aantal gebruiksuren. De besparing is 1 tot 12%. Als de verwarming lagetemperatuurverwarming is (zoals vloerverwarming) zijn de besparingen lager dan bij hoge temperatuurverwarming.

Financiële aspecten

De maatregel verdient zich vaak binnen 5 jaar terug en is daarom voor meerdere branches/situaties erkend, maar met verschillende randvoorwaarden. Bekijk de randvoorwaarden op de website van Infomil, tabel 1 (Bedrijfstakken met erkende maatregelen voor energiebesparing), tweede kolom (Bijlage 10): Uittreksel per branche.

De kosten voor een weersafhankelijke regeling variëren tussen de € 250 tot € 750. Als er meerdere ketels in cascade staan, is er maar één regeling nodig.

De jaarlijkse besparing op aardgas voor verwarming en de gemiddelde terugverdientijd zijn:

  • zorginstellingen: 2 tot 5%, maximaal 1 jaar
  • detailhandel, supermarkt, handel en distributie, horeca: 5 tot 10%, 1 tot 3 jaar
  • hotels: 5 tot 10% voor de ketel, 1 tot 3 jaar; 1 tot 4% voor een groep
  • kantoren, sport: 1 tot 4%, 1 tot 2 jaar
  • bedrijven met kantoor en werkplaats (garages, houtverwerkende bedrijven, metaal): 1 tot 2%, maximaal 3 jaar

Aanvullende informatie

Controleer ieder seizoen de instelling van de stooklijn door de aanvoertemperatuur af te lezen. Zie ook de tip Controleer structureel functioneren van de cv-regeling.

Als de instellingen van alle weersafhankelijk geregelde groepen gelijk zijn, dan is de installatie niet goed ingeregeld. De warmtebehoefte van een groep is namelijk nooit gelijk aan die van een andere groep.

Doelmatig beheer en onderhoud (DBO)

Energiezuinige technieken moeten goed beheerd worden om te besparen wat mogelijk is. Daarom heeft de overheid voor alle erkende energiemaatregelen aangegeven welk doelmatig beheer en onderhoud nodig is. Stimular verwacht dat toezichthouders op hoofdlijnen / steekproefsgewijs zullen beoordelen hoe u voldoet aan deze maatregelen. Als op een enkele plek het beheer en onderhoud onvoldoende is, zal dat geen probleem zijn. Als er op meerdere plekken sprake is van achterstallig of onvoldoende beheer en onderhoud, zal de toezichthouder daar waarschijnlijk wel een punt van maken en uw vragen hoe u de DBO-maatregelen beter gaat borgen.

Voor ruimteverwarming zijn de DBO-maatregelen:

Bronnen: Stichting Stimular, Infomil: kennisbank Energiebesparing en Winst

Naam: Datum: 30 april 2008 In een gebouw van de Postbank in Amsterdam wordt 10% bespaard op de energieposten van verwarming en koeling door optimaliseren van de stooklijninstellingen van een bestaande installatie. Ook het thermisch comfort is verbeterd, bleek uit een enquête en metingen van optredende vertrektemperaturen.
Bron: ISSO ThemaTech april 2008
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.