Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Juiste instelling van de stookgrens

Beschrijving

Als de buitentemperatuur hoger is dan 16 °C en de cv-installatie is warm, is de stookgrens mogelijk niet goed ingesteld.

De stookgrens is de maximale buitentemperatuur waarbij een cv-ketel of cv-groep aanslaat. Stel de stookgrens juist in met behulp van de cv-regeling en controleer elk voor- en najaar bij buitentemperaturen boven de stookgrens of de ketel daadwerkelijk is uitgeschakeld.

Een gebouw wordt niet alleen opgewarmd door de verwarmingsinstallatie, maar ook door elektrische apparaten, verlichting, personen en de zon. Hierdoor kan een verwarmingsinstallatie, terwijl het buiten nog relatief koud is, in bepaalde situaties worden uitgeschakeld. Dit wordt geregeld door de stookgrens. Om dit mogelijk te maken is op de buitengevel van een gebouw een temperatuursensor geplaatst. Als deze sensor een temperatuur ‘voelt’ boven een bepaalde ingestelde temperatuur, de stookgrens, zal een cv-regeling zorgen dat de verwarmingsgroep (of ketel) geheel wordt uitgeschakeld (en de cv-pompen eveneens stoppen). Een te hoge stookgrens veroorzaakt energieverspilling in het voor- en het najaar: de cv-ketel of cv-groep levert dan warmte, terwijl interne warmtebronnen voldoende warmte leveren om een comfortabele binnentemperatuur te handhaven. Bedenk dat alle warmte die in een periode dat geen behoefte aan warmte is, wordt afgegeven vaak zal leiden tot warmteoverlast. Deze overtollige warmte wordt dan vervolgens vaak met behulp van (elektrische) koeling weggekoeld.

De juiste stookgrens is afhankelijk van de interne warmteproductie, van onder andere apparatuur, personen en de intreding van zon. Hierdoor zal de stookgrens per gebouw(deel) verschillend zijn:

  • Bij een gebouw met een zuidgerichte glazen pui kan de stookgrens lager zijn dan bij een gebouw zonder zoninstraling.
  • In gebouwen waar veel mensen in een kleine ruimte zijn (bijvoorbeeld kantoren, call-centers, cafés, dancings, sportzalen, horeca) zal het ook bij een lage buitentemperatuur zonder verwarming voldoende warm worden als gevolg van de aanwezige personen.
  • Ook in restaurants of kantoren waar relatief veel apparatuur in gebruik is kan het verschil tussen de stookgrens en de gewenste ruimtetemperatuur groot zijn.

Voor de stookgrens wordt veelal een temperatuur tussen de 14 en 17 °C gehanteerd. Bij een gebouw met luchtbehandelinginstallatie wordt vaak een hogere stookgrens gehanteerd om tochtklachten te voorkomen. De lucht die het gebouw wordt ingevoerd is maximaal 3 °C onder de streeftemperatuur (bijvoorbeeld 18 °C buiten, bij ruimtetemperatuur van 21 °C).

Wanneer meerdere cv-groepen aanwezig zijn, kunnen die ieder van hun eigen specifieke stookgrens worden voorzien.

Toepasbaarheid

Algemeen toepasbaar op cv-regelingen met buitentemperatuursensor en stookgrensinstelling.

Milieuaspecten

Het goed instellen van de stookgrens levert een besparing op tot 5% van het totale jaarlijkse energieverbruik voor verwarming.

Financiële aspecten

De kosten voor het instellen van de stookgrens zijn nihil. Het instellen kost een beetje tijd. De gemiddelde terugverdientijd is minder dan 1 jaar.

Bron: Infomil / Stichting Stimular

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.