Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Controleer structureel functioneren van de cv-regeling

Beschrijving

Controleer – in meerdere seizoenen en op meerdere momenten van de dag – het functioneren van de regeling(en) van de cv-installatie. Een eerste indicatie verkrijg je door de temperatuur van het cv-water te controleren. Controleer – indien aanwezig – ook de data die de cv-regelapparatuur weergeeft. Vraag je installateur om hulp als je vermoedt dat de cv-installatie niet goed geregeld is.

Bij kleine installaties kan je de temperatuur van het cv-water aflezen, bij grotere installaties kan je meestal ook per groep de temperatuur aflezen. Beoordeel of het cv-water een temperatuur heeft die overeenkomt met de warmtebehoefte van dat moment en dus logisch is. De volgende vragen helpen je hierbij:

  1. Klopt het dat er op dit moment wel/ geen warmte wordt geleverd (leiding warm/ koud)?
  2. Klopt het dat er veel/weinig warmtevraag is? Bijvoorbeeld: de cv-water temperatuur behoort lager dan 90 °C te zijn als het buiten 10 °C is. Zie de tip over weersafhankelijke regeling en – als je geen weersafhankelijke regeling hebt – over het instellen van de cv-watertemperatuur.
  3. Is er voldoende verschil tussen aanvoer- en retourtemperaturen? Bij een conventioneel verwarmingsysteem (Hoge Temperatuur Verwarming) is het temperatuursverschil bij voorkeur 15 tot 20 °C (bijvoorbeeld 90 °C aanvoer en 70 °C retour). Bij Lage Temperatuur Verwarming is dit temperatuurverschil een stuk lager (bijvoorbeeld 35 °C aanvoer en 30 °C retour). Mogelijk zijn de pomp en de verwarmingsbron onnodig aan, kunnen de radiatoren hun warmte niet kwijt (zie de tip Verbeter warmteafgifte door radiatoren) of moet de installatie waterzijdig ingeregeld worden.
  4. Hoeveel ketels zijn er warm? Is dit logisch?

Bij cv-regelapparatuur die kan worden uitgelezen:

  1. Is de aangegeven buitentemperatuur correct? Dit is alleen mogelijk als een buitensensor aanwezig is.
  2. Is de aangegeven binnentemperatuur correct? De betreffende sensor kan kapot zijn of op de verkeerde plaats hangen. Zie tip Temperatuursensoren klimaatinstallatie op de juiste plaats.

Toepasbaarheid

Controle van het goed functioneren van de cv-regeling(en) is toepasbaar bij alle cv-installaties.

Milieuaspecten

De besparing is afhankelijk van de geconstateerde afwijkingen en kan oplopen tot 5% van het gasverbruik.

Financiële aspecten

Het controleren van het functioneren van de cv-regeling(en) vraagt een beperkte hoeveelheid tijd. De maatregel verdient zich binnen een jaar terug.

Bron: Infomil / Stichting Stimular

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.