Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Frequentiegeregelde cv-pomp

Beschrijving

Kies bij aanschaf van een nieuwe cv-pomp voor een frequentiegeregelde pomp. Bij een frequentiegeregelde pomp wordt de benodigde capaciteit van de pomp op het gewenste debiet in het verwarmingssysteem afgestemd. Een frequentieregeling wordt ook wel toerenregeling genoemd.

Behalve energiebesparing zorgt een frequentiegeregelde pomp ook dat niet een onnodig hoge druk in de leidingen wordt opgebouwd. Daardoor neemt de schade aan kleppen en de kans op geruis in de leidingen (door te hoge watersnelheid) af.

Toepasbaarheid

Deze maatregel is toepasbaar op het moment dat een cv-pomp stuk is of u last heeft van resonerende leidingen (watergeruis in de cv-leidingen).

Voer deze maatregel bij meerdere parallel geschakelde pompen uit bij minimaal één pomp.

Variërend debiet moet mogelijk zijn in combinatie met het opwekkings- en het afgifte systeem.

Zie voor meer algemene informatie en toepasbaarheid ook tip Toerenregeling (zoals frequentieregeling) van pompen.

Milieuaspecten

Een frequentiegeregelde cv-pomp gebruikt tot 30% minder elektriciteit dan een conventionele cv-pomp. De elektriciteitsbesparing is afhankelijk van:

  • het vermogen van de pomp;
  • het aantal draaiuren per jaar van de pomp;
  • het percentage van de tijd dat de pomp op gereduceerd vermogen draait.

Financiële aspecten

De meerkosten voor frequentiegeregelde cv-pompen zijn gering voor kleine pompen (tot 90 Watt) en lopen op tot circa 40% voor pompen vanaf 350 Watt.

De meerkosten verdienen zich op een natuurlijk moment binnen 5 jaar terug als:

  • geen aanpassingen aan driewegkleppen en regelsysteem nodig zijn;
  • de inrichting jaarlijks minder dan 170.000 m3 aardgas gebruikt. Bij een hoger aardgasverbruik (>= 170.000 m3) zijn de terugverdientijden (± 25%) langer vanwege de lage energiebelasting en dus lage kosten per m3 aardgas.

Een natuurlijk moment is in dit geval als de huidige pomp aan vervanging toe is.

De gemiddelde terugverdientijd bij kantoren, hotels en zorginstellingen is 0 tot 2 jaar. In de autobranche en handel en distributie loopt de terugverdientijd uiteen van 0 tot 8 jaar.

Een HR stand-alone pomp staat op de Energielijst (2018, code 211001) en komt daarom, onder voorwaarden, in aanmerking voor Energie Investerings Aftrek (EIA). Dit betekent dat u een extra bedrag ter grootte van 54,5% (2018) van het investeringsbedrag ten laste mag brengen van de winst. Zie voor meer informatie www.rvo.nl/energie-investeringsaftrek.

Aanvullende informatie

  • Plaats een pomp die niet meer rondpompt dan nodig. Vaak worden pompen met een te grote capaciteit geïnstalleerd. Als meer water wordt rondgepompt dan nodig, stijgt het elektriciteitsverbruik meer dan kwadratisch.
  • Op moderne pompen kan een externe frequentieregeling geplaatst worden. Deze regeling is vaak kostbaar en niet rendabel. Vraag aan uw leverancier of de pomp hiervoor geschikt is.

Doelmatig beheer en onderhoud (DBO)

Energiezuinige technieken moeten goed beheerd worden om te besparen wat mogelijk is. Daarom heeft de overheid voor alle erkende energiemaatregelen aangegeven welk doelmatig onderhoud en beheer nodig is. Stimular verwacht dat toezichthouders op hoofdlijnen / steekproefsgewijs zullen beoordelen hoe u voldoet aan deze maatregelen. Als op een enkele plek het beheer en onderhoud onvoldoende is, zal dat geen probleem zijn. Als er op meerdere plekken sprake is van achterstallig of onvoldoende beheer en onderhoud, zal de toezichthouder daar waarschijnlijk wel een punt van maken en uw vragen hoe u de DBO-maatregelen beter gaat borgen.

Voor ruimteverwarming zijn de DBO-maatregelen:

Bronnen: Stichting Stimular, Infomil, Kennisbank Energiebesparing en Winst

Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.