Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Recirculeer ventilatielucht voor 100% bij opwarming gebouw met balansventilatie

Beschrijving

In gebouwen met een gebalanceerd ventilatiesysteem kan energie bespaard worden door tijdens het opwarmen van het gebouw de ventilatielucht voor 100% te recirculeren.

De mechanische ventilatie ververst niet alleen de lucht in een gebouw, maar draagt ook bij aan het warm of koel houden. De luchtbehandelingkast voert ‘vervuilde’ lucht af en voert verse lucht aan, eventueel na het aanpassen van de temperatuur (verwarmen of koelen). De verse lucht is veelal buitenlucht, maar kan ook (deels) binnenlucht zijn. Buitenlucht is schoner, maar veelal ook kouder dan de binnenlucht. Het gebruik van buitenlucht kost dus meer energie dan het gebruik van binnenlucht. Tijdens het opwarmen van het gebouw, de periode dat geen gebruikers aanwezig zijn, is weinig of geen verse buitenlucht nodig.

Wanneer de ventilatiekleppen via een elektrisch motortje geregeld worden, moet de besturing van de cv-regeling aangepast worden. Wanneer de kleppen handmatig geregeld worden, moet ook een elektrisch motortje aangebracht worden.

Toepasbaarheid

Deze maatregel is toepasbaar bij gebouwen met mechanische toe- en afvoer van ventilatielucht, waarbij recirculatie mogelijk is.

Milieuaspecten

De besparing kan oplopen tot 10% van de hoeveelheid gas die gebruikt wordt voor de opwarming van ventilatielucht.

Financiële aspecten

Wanneer de ventilatiekleppen via een elektrisch motortje geregeld worden, zijn de kosten voor het aanbrengen van een extra besturing in de cv-regeling laag.
De kosten voor het aanbrengen van een motortje zijn hoger.

Bron: Infomil / Stichting Stimular

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.