Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Temperatuursensoren klimaatinstallatie op de juiste plaats

Beschrijving

Temperatuursensoren zijn een belangrijk onderdeel van een klimaatinstallatie. Wanneer deze zich op een verkeerde plaats bevinden kan de installatie niet effectief reageren op veranderingen. Vaak hangen temperatuurvoelers in eerste instantie goed. Maar bij interne verschuiving, functieverandering of verbouwing worden ze regelmatig vergeten. Het gevolg is dat het gebouw niet energie-efficiënt verwarmd, gekoeld en/of geventileerd wordt.

Plaats een buitensensor niet:

  • in de zon;
  • op een plek die door warmte of koude uit het gebouw wordt beïnvloed (denk hierbij aan de warmte uit een ketelhuis die via de muur naar buiten gaat).

Plaats een binnensensor in een representatieve kamer (dus niet in de gang of toiletruimte) op circa 1,5 meter boven de vloer. Plaats een binnensensor niet:

  • in een ruimte met een hoge interne warmtelast (zon, mensen, apparatuur);
  • op een buitenmuur;
  • in een hoekje, achter jassen, achter een schilderij of kast;
  • in een ruimte waar thermostaatkranen (of andere na-regelingen) aanwezig zijn;
  • naast een warmtebron (bijvoorbeeld een radiator of apparatuur);
  • in een ruimte waar altijd een raam openstaat;
  • in direct zonlicht.

Voor het plaatsen van een wind- of een zonnestralingsensor gelden vergelijkbare eisen.

Vaak wordt als gevolg van een foutieve installatie van de sensoren de klimaatregeling aangepast op het moment dat er klachten van medewerkers zijn. De klachten worden hierdoor tijdelijk opgelost, maar waarschijnlijk ontstaan elders/later nieuwe klachten. Het gevolg is een oncomfortabele situatie (en eventueel een lagere arbeidsproductie) en hoge energiekosten.

Toepasbaarheid

Ieder gebouw heeft sensoren. Bij een eenvoudige installatie is dit de (klok)thermostaat binnen. Bij complexere installaties gaat het om meerdere sensoren die informatie geven aan een centrale regeling.

Milieuaspecten

Afhankelijk van de plaats van de sensor en de omvang van (dit deel van) de installatie kan er tot 10% op het gasverbruik bespaard worden. Met goed geplaatste sensoren zal het comfort in het gebouw ook toenemen.

Financiële aspecten

De kosten voor het verplaatsen van een sensor zijn gering. De gemiddelde terugverdientijd is 0 tot 1 jaar.

Bron: Infomil / Stichting Stimular

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.