Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Capaciteitsregeling ruimteventilatie

Proces Ventilatie
Dit is een (erkende) maatregel uit het Activiteitenbesluit voor branche: Autobranche - autoschadeherstel, Autobranche - wasinrichting, Detailhandel - supermarkten, Detailhandel - tankstations, Industrie - hout en meubel, Kantoren, Landbouw - land- en tuinbouw, Landbouw - veeteelt, Onderwijs, Recreatie - restaurants en cafés, Recreatie - hotels, Zorg - ziekenhuizen, Zorg - zorginstellingen, Zorg - overig

Beschrijving

Bij het ontwerp van een ventilatiesysteem wordt uitgegaan van de maximale bezettingsgraad van een ruimte. Door de ventilatie af te stemmen op de bezettingsgraad wordt minder energie gebruikt.

Pas de toeren van de ventilatoren van de luchtbehandelingssystemen en dakventilatoren aan de bezettingsgraad van de ruimte in het gebouw aan. Voorzie de ventilatoren van verstelbare schroeven, een toerenregeling, of (bij meerdere ventilatoren) een cascaderegeling, eventueel in combinatie met een gebouwbeheersysteem. Sturing kan plaatsvinden op bijvoorbeeld tijd, CO2-gehalte of aanwezigheid.

Bij deze maatregel is het niet nodig om de ventilatoren of de motor te vervangen. Als u een ventilator wilt vervangen, kies dan voor een gelijkstroomventilator

Toepasbaarheid

In gebouwen en ruimten met wisselende bezetting, zoals scholen, vergaderruimten, sportzalen etc. Toepasbaar bij luchtbehandelingssystemen en dakventilatoren.

Milieuaspecten

Besparingen op het elektriciteitsgebruik van de ventilatoren tot 20% zijn mogelijk. Daarnaast wordt bespaard op het energieverbruik voor ruimteverwarming en (indien aanwezig) ruimtekoeling.

Financiële aspecten

Investeringskosten afhankelijk van type en capaciteit van ventilator (€ 2.300 tot € 4.500). Terugverdientijd 2 tot 4 jaar.

Debietregeling voor ventilatoren staat op de Energielijst (2018, code 210301) en komt daarom, onder voorwaarden, in aanmerking voor Energie Investerings Aftrek (EIA). Dit betekent dat u een extra bedrag ter grootte van 54,5% (2018) van het investeringsbedrag ten laste mag brengen van de winst. Zie voor meer informatie www.rvo.nl/energie-investeringsaftrek.

Bron: Infomil

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.