Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Capaciteitsregeling ruimteventilatie

Proces Ventilatie
Dit is een (erkende) maatregel uit het Activiteitenbesluit voor branche: Autobranche - wasinrichting, Bouw - bouwbedrijven, Bouw - installatiebedrijven, Bouw - schilders en onderhoud, Bouwmaterialen - beton, Detailhandel - supermarkten, Detailhandel - tankstations, Detailhandel - overig, Industrie - hout en meubel, Industrie - verf en drukinkt, Kantoren, Landbouw - land- en tuinbouw, Landbouw - veeteelt, Onderwijs, Recreatie - restaurants en cafés, Recreatie - hotels, Voedingsindustrie - brood en banket, Voedingsindustrie - zoetwaren, Voedingsindustrie - overig, Zorg - ziekenhuizen, Zorg - zorginstellingen, Zorg - overig

Beschrijving

Bij het ontwerp van een ventilatiesysteem wordt uitgegaan van de maximale bezettingsgraad van een ruimte. Door de ventilatie af te stemmen op de bezettingsgraad wordt minder energie gebruikt.

Pas de capaciteit van de ventilatoren van de luchtbehandelingssystemen en dakventilatoren aan de bezettingsgraad van de ruimte in het gebouw aan. Sturing kan plaatsvinden op bijvoorbeeld tijd, CO2-gehalte of aanwezigheid, eventueel in combinatie met een gebouwbeheersysteem. Voorzie de ventilatoren van:

 1. een toerenregeling
 2. of (bij meerdere ventilatoren) een cascaderegeling
 3. verstelbare schroeven

1. Toerenregeling

De toerenregeling (ook wel frequentieregelaar genoemd) zorgt er voor dat de elektromotor zo efficiënt mogelijk in deellast werkt door het toerental aan te passen aan de gevraagde capaciteit. Is de vermogensvraag laag, dan is het toerental laag. Bijkomend voordeel is dat de elektromotor minder slijt en daardoor langer meegaat.

2. Cascaderegeling

Een cascaderegeling schakelt één of meerdere ventilatoren uit als een lager ventilatiedebiet voldoende is. Een cascaderegeling is een aparte component in de centrale elektrische besturingskast per bouwdeel en/of per verdieping voor de ventilatoren.

Toepasbaarheid

In gebouwen en ruimten met wisselende bezetting, zoals kantines, scholen, vergaderruimten, sportzalen etc. Toepasbaar bij luchtbehandelingssystemen en dakventilatoren.

 1. De toerenregeling is toepasbaar als ventilator, aandrijving en elektromotor geschikt zijn voor toerenregeling (en nu alleen aan/uit regeling aanwezig is).
 2. De cascaderegeling is toepasbaar in ventilatiesystemen met meerdere ventilatoren zonder een cascaderegeling (of een andere sturende regeling).

Zie voor meer algemene informatie en toepasbaarheid ook tip Toerenregeling (zoals frequentieregeling) van elektromotoren.

Bij deze maatregel is het meestal niet nodig om de ventilatoren of de motor te vervangen. Als u een nieuwe ventilator wilt/moet vervangen, kies dan voor:

Milieuaspecten

Het energieverbruik van ventilatoren neemt tot de derde macht af met het toerental. Daarom levert het verlagen van het toerental en het luchtdebiet (hoeveelheid lucht per tijdseenheid) een grote energiebesparing op. Een halvering van het toerental levert theoretisch 75% reductie op van het energieverbruik van de ventilatoren.

Besparingen op het elektriciteitsgebruik van de ventilatoren tot 20% zijn mogelijk. Daarnaast wordt bespaard op het energieverbruik voor ruimteverwarming en (indien aanwezig) ruimtekoeling.

Financiële aspecten

Investeringskosten zijn afhankelijk van het type en de capaciteit van de ventilator (€ 2.300 tot € 4.500).

De maatregel verdient zich vaak binnen 5 jaar terug en is daarom voor meerdere branches/situaties erkend, maar met verschillende randvoorwaarden. Bekijk de randvoorwaarden op de website van Infomil, tabel 1 (Bedrijfstakken met erkende maatregelen voor energiebesparing), tweede kolom (Bijlage 10): Uittreksel per branche.

Debietregeling voor ventilatoren staat op de Energielijst (2018, code 210301) en komt daarom, onder voorwaarden, in aanmerking voor Energie Investerings Aftrek (EIA). Dit betekent dat u een extra bedrag ter grootte van 54,5% (2018) van het investeringsbedrag ten laste mag brengen van de winst. Zie voor meer informatie www.rvo.nl/energie-investeringsaftrek.

Aanvullende informatie

Huis-tuin-keuken-ventilatoren hebben tegenwoordig energielabels. Een ventilatiebox met een capaciteitsregeling heeft een beter energielabel. Deze ventilatieboxen worden ook veel gebruikt in kleine bedrijfspanden.

Doelmatig beheer en onderhoud (DBO)

Energiezuinige technieken moeten goed beheerd worden om te besparen wat mogelijk is. Daarom heeft de overheid voor alle erkende energiemaatregelen aangegeven welk doelmatig onderhoud en beheer nodig is. Stimular verwacht dat toezichthouders op hoofdlijnen / steekproefsgewijs zullen beoordelen hoe u voldoet aan deze maatregelen. Als op een enkele plek het beheer en onderhoud onvoldoende is, zal dat geen probleem zijn. Als er op meerdere plekken sprake is van achterstallig of onvoldoende beheer en onderhoud, zal de toezichthouder daar waarschijnlijk wel een punt van maken en uw vragen hoe u de DBO-maatregelen beter gaat borgen.

Voor ruimteventilatie zijn de DBO-maatregelen:

 • Periodiek schoonmaken van de luchtkanalen, filters en ventilatoren in het ventilatiesysteem.
 • Filters luchtkanalen tijdig vervangen.
 • Periodiek controleren en schoonmaken van de warmtewisselaars.
 • Verminderen van luchtvervuilingsbronnen waardoor de ventilatievoud lager kan zijn.
 • Zo zuinig mogelijk instellen van bedrijfstijd ventilatievoorziening.
 • Controleren instellingen en afstellen van de frequentieregeling van ventilatoren.

Bronnen: Stichting Stimular, Infomil, Kennisbank Energiebesparing en Winst

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

 • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.