Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Capaciteitsregeling ruimteventilatie

Beschrijving

Bij het ontwerp van een ventilatiesysteem wordt uitgegaan van de maximale bezettingsgraad van een ruimte. Door de ventilatie af te stemmen op de bezettingsgraad wordt minder energie gebruikt.

Pas de toeren van de ventilatoren van de luchtbehandelingssystemen en dakventilatoren aan de bezettingsgraad van de ruimte in het gebouw aan. Voorzie de ventilatoren van verstelbare schroeven, een toerenregeling, of (bij meerdere ventilatoren) een cascaderegeling, eventueel in combinatie met een gebouwbeheersysteem. Sturing kan plaatsvinden op bijvoorbeeld tijd, CO2-gehalte of aanwezigheid.

Bij deze maatregel is het niet nodig om de ventilatoren of de motor te vervangen. Als u een ventilator wilt vervangen, kies dan voor een gelijkstroomventilator

Toepasbaarheid

In gebouwen en ruimten met wisselende bezetting, zoals scholen, vergaderruimten, sportzalen etc. Toepasbaar bij luchtbehandelingssystemen en dakventilatoren.

Milieuaspecten

Besparingen op het elektriciteitsgebruik van de ventilatoren tot 20% zijn mogelijk. Daarnaast wordt bespaard op het energieverbruik voor ruimteverwarming en (indien aanwezig) ruimtekoeling.

Financiële aspecten

Investeringskosten zijn afhankelijk van het type en de capaciteit van de ventilator (€ 2.300 tot € 4.500).

Deze maatregel verdient zich binnen 5 jaar terug als het bruto vloeroppervlak meer is dan 300 m2.

Debietregeling voor ventilatoren staat op de Energielijst (2018, code 210301) en komt daarom, onder voorwaarden, in aanmerking voor Energie Investerings Aftrek (EIA). Dit betekent dat u een extra bedrag ter grootte van 54,5% (2018) van het investeringsbedrag ten laste mag brengen van de winst. Zie voor meer informatie www.rvo.nl/energie-investeringsaftrek.

Aanvullende informatie

Doelmatig beheer en onderhoud (DBO)

Energiezuinige technieken moeten goed beheerd worden om te besparen wat mogelijk is. Daarom heeft de overheid voor alle erkende energiemaatregelen aangegeven welk doelmatig onderhoud en beheer nodig is. Stimular verwacht dat toezichthouders op hoofdlijnen / steekproefsgewijs zullen beoordelen hoe u voldoet aan deze maatregelen. Als op een enkele plek het beheer en onderhoud onvoldoende is, zal dat geen probleem zijn. Als er op meerdere plekken sprake is van achterstallig of onvoldoende beheer en onderhoud, zal de toezichthouder daar waarschijnlijk wel een punt van maken en uw vragen hoe u de DBO-maatregelen beter gaat borgen.

Voor ruimteventilatie zijn de DBO-maatregelen:

  • Periodiek schoonmaken van de luchtkanalen, filters en ventilatoren in het ventilatiesysteem.
  • Filters luchtkanalen tijdig vervangen.
  • Periodiek controleren en schoonmaken van de warmtewisselaars.
  • Verminderen van luchtvervuilingsbronnen waardoor de ventilatievoud lager kan zijn.
  • Zo zuinig mogelijk instellen van bedrijfstijd ventilatievoorziening.
  • Controleren instellingen en afstellen van de frequentieregeling van ventilatoren.

Bronnen: Stimular, Infomil, Kennisbank Energiebesparing en Winst

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.