Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Gasgestookte HR-luchtverwarmer in hallen i.p.v. conventionele

Dit is een (erkende) maatregel uit het Activiteitenbesluit voor branche: Autobranche - autoschadeherstel, Detailhandel - overig, Handel en distributie, Detailhandel - supermarkten, Industrie - metalektro, Grafische industrie, Voedingsindustrie - overig, Landbouw - veeteelt, Voedingsindustrie - brood en banket, Voedingsindustrie - zoetwaren, Autobranche - garage en handel, Industrie - verf en drukinkt, Industrie - papier en karton(waren)

Beschrijving

Grote, hoge ruimtes worden vaak verwarmd met luchtverwarmers (ook wel luchtverhitters, heaters). Kies bij vervanging van de oude luchtverwarmers voor zuinige HR-luchtverwarmers. Deze gebruiken minder gas dan een conventionele luchtverwarmers voor het produceren van dezelfde warmte.

Aardgas is een eindige bron en draagt bij aan het klimaatprobleem. Kies daarom bij voorkeur voor een verwarmingssysteem zonder aardgas of een hybride-systeem dat het aardgasverbruik flink vermindert. Als u toch gebruik wilt maken van een aardgasgestookt systeem leest u hieronder meer.

Er bestaan direct en indirect gestookte luchtverwarmers. De keuze hangt af van de situatie en warmtevraag. Indirect gestookte luchtverwarmers zijn aangesloten op de cv-installatie. Direct gestookte luchtverwarmers hebben een eigen brander. Het aardgas wordt ter plekke verbrand.

Let op dat de capaciteit van de verwarming wordt aangepast op de omvang en isolatiegraad van de te verwarmen ruimte. Een overgedimensioneerde luchtverwarmer leidt tot onnodig warmteverlies via de ventilatie.

Er zijn ook luchtverwarmers die een indirect gestookte luchtverwarmer combineren met een ondersteuningsventilator (zie tip Ondersteuningsventilator in hoge ruimtes).

Toepasbaarheid

Bij vervanging van het verwarmingssysteem in hoge ruimten en hallen. Als niet de hele ruimte, maar alleen enkele vaste werkplekken verwarmd hoeven te worden, is stralingsverwarming mogelijk efficiënter.

Denk al vroegtijdig na over de vervanging van een luchtverwarmer die ouder is dan 10 à 15 jaar. De luchtverwarmer gaat altijd kapot wanneer warmte nodig is. U hebt dan waarschijnlijk weinig tijd om energiezuinige alternatieven te onderzoeken.

Milieu aspecten

De besparing van de HR-luchtverwarmers ten opzichte van een traditioneel systeem is circa 15% van het jaarlijks gasverbruik.

Financiële aspecten

Een HR-heater kost gemiddeld € 100 per kW. De meerinvestering ten opzichte van niet-HR-luchtverwarmers zijn ongeveer € 25 per kW. Kosten zijn incl. gemiddelde installatiekosten voor condensafvoer en mogelijk voor aanpassingen van de rookgasafvoer. Weet u het vermogen niet, dan kunt u dit schatten: een heater gebruikt ongeveer 130 m3 aardgas per kW per jaar.

De meerkosten verdienen zich op een natuurlijk moment binnen vijf jaar terug als de inrichting jaarlijks minder dan 170.000 m3 aardgas gebruikt. Een natuurlijk moment is in dit geval als de huidige heater aan vervanging toe is. Bij een hoger aardgasverbruik (>= 170.000 m3) zijn de terugverdientijden (± 25%) langer vanwege de lage energiebelasting en dus lage kosten per m3 aardgas.

De jaarlijkse besparing is ongeveer 15% op het gasverbruik van de heater.

Direct gasgestookte HR-luchtverwarmers voor ruimten hoger dan 4 meter staan op de Energielijst (2019, code 210102) en komen daarom, onder voorwaarden, in aanmerking voor Energie Investerings Aftrek (EIA). Dit betekent dat u een extra bedrag ter grootte van 45% (2019) van het investeringsbedrag (inclusief montage) ten laste mag brengen van de winst. Zie voor meer informatie www.rvo.nl/energie-investeringsaftrek.

Aanvullende informatie

Doelmatig beheer en onderhoud (DBO)

Energiezuinige technieken moeten goed beheerd worden om te besparen wat mogelijk is. Daarom heeft de overheid voor alle erkende energiemaatregelen aangegeven welk doelmatig beheer en onderhoud nodig is. Stimular verwacht dat toezichthouders op hoofdlijnen / steekproefsgewijs zullen beoordelen hoe u voldoet aan deze maatregelen. Als op een enkele plek het beheer en onderhoud onvoldoende is, zal dat geen probleem zijn. Als er op meerdere plekken sprake is van achterstallig of onvoldoende beheer en onderhoud, zal de toezichthouder daar waarschijnlijk wel een punt van maken en uw vragen hoe u de DBO-maatregelen beter gaat borgen.

Voor ruimteverwarming zijn de DBO-maatregelen:

Bronnen: Servicepunt Energie-efficiënt ondernemen, Stichting Stimular, Infomil: kennisbank Energiebesparing en Winst

Naam: Bedrijfsnaam: Ford Autobedrijf Putten & Zn Website: http://www.ford-vanputten.nl/ Datum: 21 januari 2008 In onze werkplaatsen hebben we gasgestookte HR-luchtverwarmers. Hierdoor besparen wij jaarlijks 15% op ons gasverbruik.
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.