Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Gasgestookte HR-luchtverwarmer in hallen i.p.v. conventionele

Dit is een (erkende) maatregel uit het Activiteitenbesluit voor branche: Autobranche - autoschadeherstel, Bouw - bouwbedrijven, Detailhandel - overig, Handel en distributie, Detailhandel - supermarkten, Industrie - metalektro, Bouw - installatiebedrijven, Grafische industrie, Landbouw - land- en tuinbouw, Voedingsindustrie - overig, Bouw - schilders en onderhoud, Landbouw - veeteelt, Voedingsindustrie - brood en banket, Voedingsindustrie - zoetwaren, Autobranche - garage en handel, Industrie - verf en drukinkt, Industrie - papier en karton(waren)

Beschrijving

Grote, hoge ruimtes worden vaak verwarmd met luchtverwarmers (ook wel luchtverhitters, heaters). Kies bij vervanging van de oude luchtverwarmers voor zuinige HR-luchtverwarmers. Deze gebruiken minder gas dan een conventionele luchtverwarmers voor het produceren van dezelfde warmte.

Aardgas is een eindige bron en draagt bij aan het klimaatprobleem. Kies daarom bij voorkeur voor een verwarmingssysteem zonder aardgas of een hybride-systeem dat het aardgasverbruik flink vermindert. Als je toch gebruik wilt maken van een aardgasgestookt systeem lees je hieronder meer.

Er bestaan direct en indirect gestookte luchtverwarmers. De keuze hangt af van de situatie en warmtevraag. Indirect gestookte luchtverwarmers zijn aangesloten op de cv-installatie. Direct gestookte luchtverwarmers hebben een eigen brander. Het aardgas wordt ter plekke verbrand.

Let op dat de capaciteit van de verwarming wordt aangepast op de omvang en isolatiegraad van de te verwarmen ruimte. Een overgedimensioneerde luchtverwarmer leidt tot onnodig warmteverlies via de ventilatie.

Er zijn ook luchtverwarmers die een indirect gestookte luchtverwarmer combineren met een ondersteuningsventilator (zie tip Ondersteunings­ventila­tor in hoge ruimtes).

Toepasbaarheid

Bij vervanging van het verwarmingssysteem in hoge ruimten en hallen. Als niet de hele ruimte, maar alleen enkele vaste werkplekken verwarmd hoeven te worden, is stralingsverwarming mogelijk efficiënter.

Denk al vroegtijdig na over de vervanging van een luchtverwarmer die ouder is dan 10 à 15 jaar. De luchtverwarmer gaat altijd kapot wanneer warmte nodig is. Je hebt dan waarschijnlijk weinig tijd om energiezuinige alternatieven te onderzoeken.

Milieu aspecten

De besparing van de HR-luchtverwarmers ten opzichte van een traditioneel systeem is circa 15% van het jaarlijks gasverbruik.

Financiële aspecten

Een HR-heater kost gemiddeld € 100 per kW. De meerinvestering ten opzichte van niet-HR-luchtverwarmers zijn ongeveer € 25 per kW. Kosten zijn incl. gemiddelde installatiekosten voor condensafvoer en mogelijk voor aanpassingen van de rookgasafvoer. Weet je het vermogen niet, dan kan je dit schatten: een heater gebruikt ongeveer 130 m3 aardgas per kW per jaar.

De maatregel verdient zich vaak binnen 5 jaar terug. Vraag een offerte aan.

De jaarlijkse besparing is ongeveer 15% op het gasverbruik van de heater.

Direct gasgestookte HR-luchtverwarmers voor ruimten hoger dan 4 meter staan op de Energielijst (2019, code 210102) en komen daarom, onder voorwaarden, in aanmerking voor Energie Investerings Aftrek (EIA). Dit betekent dat je een extra bedrag ter grootte van 45% (2019) van het investeringsbedrag (inclusief montage) ten laste mag brengen van de winst. Zie voor meer informatie www.rvo.nl/energie-investeringsaftrek.

Aanvullende informatie

Erkende maatregel voor energiebesparing

Het Activiteitenbesluit schrijft voor dat bedrijven en organisaties die aan bepaalde voorwaarden voldoen verplicht zijn rendabele energiebesparende maatregelen te nemen. Deze maatregel is voor een of meerdere branches rendabel ofwel erkend. Een maatregel is erkend op een zelfstandig moment (zo snel mogelijk) of op een natuurlijk moment (bij vervanging/renovatie) en soms afhankelijk van de situatie. Lees meer in de tip Voldoe aan (erkende) maatregelen uit Activiteitenbesluit. Op de website van Infomil staat per branche een overzicht van de erkende maatregelen met daarbij de technische en economische randvoorwaarden.

Energiezuinige technieken moeten goed beheerd worden om te besparen wat mogelijk is. Daarom heeft de overheid voor alle erkende energiemaatregelen aangegeven welk doelmatig beheer en onderhoud (DBO) nodig is. Beoordeel jaarlijks of de techniek nog goed functioneert. Lees meer in de tip Jaarlijks doelmatig beheer en onderhoud van erkende (energie)maatregelen.

Voor ruimteverwarming zijn de DBO-maatregelen:

Bronnen: Servicepunt Energie-efficiënt ondernemen, Stichting Stimular, Infomil: kennisbank Energiebesparing en Winst

Naam: Bedrijfsnaam: Ford Autobedrijf Putten & Zn Website: http://www.ford-vanputten.nl/ Datum: 21 January 2008 In onze werkplaatsen hebben we gasgestookte HR-luchtverwarmers. Hierdoor besparen wij jaarlijks 15% op ons gasverbruik.
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.