Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Gelijkstroomventilator

Proces Ventilatie
Dit is een (erkende) maatregel uit het Activiteitenbesluit voor branche: Autobranche - wasinrichting, Bouw - bouwbedrijven, Bouw - installatiebedrijven, Bouw - schilders en onderhoud, Bouwmaterialen - beton, Detailhandel - tankstations, Grafische industrie, Handel en distributie, Industrie - hout en meubel, Industrie - papier en karton(waren), Industrie - verf en drukinkt, Recreatie - restaurants en cafés, Recreatie - hotels, Voedingsindustrie - brood en banket, Voedingsindustrie - zoetwaren, Voedingsindustrie - overig

Beschrijving

Alle mechanische ventilatiesystemen hebben een ventilator die voor de luchtverplaatsing zorgt. Traditioneel is dit een wisselstroomventilator. Een gelijkstroomventilator is een energiezuinig alternatief, die in deellast minder geluid produceert en beter te regelen is. Vervang uw wisselstroomventilator voor een gelijkstroomventilator.

Bij wisselstroommotoren gaan de spanning en de stroom in een golfbeweging van minimum naar maximum. Deze zijn daar niet precies in fase. De spanning piekt voordat de stroom piekt. Het vermogen (= spanning x stroom) is daarmee lager dan wanneer de beide pieken samen zouden vallen zoals bij een gelijkstroommotor.

Het verschil in dit vermogen is gemiddeld 15 tot 20%. Een frequentieregelaar (zie tip Toerenregeling (zoals frequentieregeling) van elektromotoren) brengt dit verschil terug. Het energieverbruik van gelijkstroommotoren is in vergelijking met draaistroommotoren zonder frequentieregeling 20 tot 25% lager. In vergelijking met draaistroommotoren met frequentieregeling is dat verschil 5 tot 10%.

Zie ook alternatieven in tip Tweetoerenmotor in ventilator en Energiezuinige elektromotor.

Toepasbaarheid

Gelijkstroomventilatoren zijn makkelijk toe te passen in nieuwbouw of een bestaand pand.

Milieu aspecten

Gelijkstroomventilatoren besparen jaarlijks ruim 40% elektriciteit ten opzichte van een wisselstroommotor. Huis-tuin-keuken gelijkstroomventilatoren gebruiken in een woning minder dan 20% van de wisselstroomvariant. In kleine bedrijfsgebouwen zal de besparing waarschijnlijk ook zoiets zijn.

Voorbeeld: Een standaard gelijkstroomventilator voor een mechanisch ventilatiesysteem verbruikt op jaarbasis ca. 115 kWh per jaar. Een wisselstroomventilator met gelijke ventilatiecapaciteit verbruikt ca. 225 kWh per jaar. Dat is een besparing van bijna 50%.

Financiële aspecten

De maatregel verdient zich vaak binnen 5 jaar terug en is daarom voor meerdere branches/situaties erkend, maar met verschillende randvoorwaarden. Bekijk de randvoorwaarden op de website van Infomil, tabel 1 (Bedrijfstakken met erkende maatregelen voor energiebesparing), tweede kolom (Bijlage 10): Uittreksel per branche.

Meerkosten voor de investering zijn € 100 tot € 300. De terugverdientijd is 2 à 5 jaar.

Gelijkstroomventilatoren voor staan op de Energielijst (2018, voor codes 210301 en 220604) en komen daarom, onder voorwaarden, in aanmerking voor Energie Investerings Aftrek (EIA). Dit betekent dat u een extra bedrag ter grootte van 54,5% (2018) van het investeringsbedrag (inclusief montage) ten laste mag brengen van de winst. Zie voor meer informatie www.rvo.nl/energie-investeringsaftrek.

Aanvullende informatie

Controleer het type ventilator aan de hand van de gebruikershandleiding of de aanduiding op de unit en de technische gegevens (op te vragen bij de leverancier). Wanneer sprake is van gelijkstroomventilatoren is in de modelaanduiding vaak een extra letter (bijv. ‘g’ of ‘e’) opgenomen. Wanneer de ventilator bereikbaar is, kan, door handmatig de ventilator rond te draaien, worden vastgesteld of dit een wissel- of gelijkstroomventilator is. Bij een wisselstroomventilator blijft de ventilator ronddraaien, bij een gelijkstroomventilator draait de ventilator stapsgewijs rond (magnetische weerstand). Schakel hiervoor wel eerst de spanning uit!! De omvormer voor gelijkstroomventilatoren is soms opgenomen in de motor, soms is deze in een extra kastje geplaatst.

Doelmatig beheer en onderhoud (DBO)

Energiezuinige technieken moeten goed beheerd worden om te besparen wat mogelijk is. Daarom heeft de overheid voor alle erkende energiemaatregelen aangegeven welk doelmatig onderhoud en beheer nodig is. Stimular verwacht dat toezichthouders op hoofdlijnen / steekproefsgewijs zullen beoordelen hoe u voldoet aan deze maatregelen. Als op een enkele plek het beheer en onderhoud onvoldoende is, zal dat geen probleem zijn. Als er op meerdere plekken sprake is van achterstallig of onvoldoende beheer en onderhoud, zal de toezichthouder daar waarschijnlijk wel een punt van maken en uw vragen hoe u de DBO-maatregelen beter gaat borgen.

Voor ruimteventilatie zijn de DBO-maatregelen:

  • Periodiek schoonmaken van de luchtkanalen, filters en ventilatoren in het ventilatiesysteem.
  • Filters luchtkanalen tijdig vervangen.
  • Periodiek controleren en schoonmaken van de warmtewisselaars.
  • Verminderen van luchtvervuilingsbronnen waardoor de ventilatievoud lager kan zijn.
  • Zo zuinig mogelijk instellen van bedrijfstijd ventilatievoorziening.
  • Controleren instellingen en afstellen van de frequentieregeling van ventilatoren.

Bron: Servicepunt Energie-efficiënt ondernemen, Uneto-VNI, Infomil, Kennisbank Energiebesparing en Winst

Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.