Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Koel water uit kraan i.p.v. uit flessen

Beschrijving

Installeer een koudwaterkraan (tappunt met koelelement zonder boiler) op het waterleidingnet ter vervanging van waterkoelers. Gekoeld drinkwater kan ook geleverd worden door sommige drankenautomaten. Let er dan wel op dat de automaat een goede scheiding heeft tussen het water en de koffie. Een druppel koffie verpest een bekertje water of thee.

Toepasbaarheid

Als er nu (zogenaamde mobiele) waterkoelers in gebruik zijn of aanschaf daarvan wordt overwogen.

Milieuaspecten

Het water van de waterkoelers wordt per (vracht)auto aangeleverd, dit is erg milieubelastend. Door over te stappen op gekoeld kraanwater valt dit transport weg en wordt de belangrijkste milieubesparing gehaald.

Waterkoelers staan 24 uur per dag aan, wat energie vraagt. Het water dat uit koudwatertappunten stroomt wordt alleen gekoeld als het getapt wordt, hierdoor gebruikt dit systeem minder energie. Let op, er zijn ook koudwatertapppunten met boiler. Deze gebruiken naar schatting continu gemiddeld 60 Watt om het water in de boiler koud te houden.

Financiële aspecten

Water uit een waterkoeler kost 500 tot 1.000 maal zo veel als kraanwater. Daarnaast betaalt u meestal een leasebedrag voor de waterkoelers en komt daar nog het elektriciteitsverbruik van de waterkoelers bij. Ook kost een waterkoeler werktijd omdat de flessen regelmatig vervangen moeten worden.

De eenmalige kosten van een tappunt met koelelement zijn in de orde van € 1.500.
Terugverdientijd van een koudwatertappunt (incl. wasbakje en meubel) is meestal minder dan 2 jaar.

Aanvullende informatie

Er komt opslagruimte vrij omdat er geen voorraad waterflessen meer nodig is.
Kraanwater is in Nederland erg schoon. De kwaliteitseisen daarvoor zijn zelfs hoger dan die voor flessenwater. Gekoeld water heeft erg weinig smaak. Als mensen bepaald water niet lekker vinden is dat bijna altijd ongekoeld.

bron: www.DuurzameBedrijfsvoeringOverheden.nl

Naam: Marjon Olijdam Bedrijfsnaam: Stichting Stimular Datum: 04 januari 2017 Op een school is een koud water boiler (aangesloten op leidingswater) in de personeelskamer. Deze verbruikt in een half uur 0,031 kWh. Dat is gemiddeld 62 Watt continu.

Het sluipverbruik van de waterkoeler is dus 52 weken * (5*14 + 2*24) uur/week * 62 Watt = 380 kWh.

Als de waterkoeler buiten werktijd uitgezet wordt bespaart dat 380 kWh. Buiten werktijd warmt het water langzaam op. We schatten het energieverbruik om de inhoud van de boiler (geschat op 1 liter) ’s ochtends weer af te koelen op 1 liter of kg * 4,18 kJ/kgK * 15 K (stel ruimtetemp. is 20°C, koudwatertemp. is 5°C) * 50% (rendement) = 31,35 kJ ofwel 0,009 kWh. Per jaar (uitgaande van 250 werkdagen) kost het opstarten dus 250 * 0,009 kWh = 2 kWh. De benodigde energie voor het opstarten is dus verwaarloosbaar t.o.v. het sluipverbruik. De netto besparing is 378 kWh.

Momenteel is het helaas niet mogelijk de waterkoeler buiten werktijd uit te zetten. Deze gaat dan namelijk lekken. Bij aanschaf van een nieuwe waterkoeler zal gelet worden op het standby-verbruik én de mogelijkheid de waterkoeler buiten werktijd uit te zetten.
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.