Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Warmtekrachtinstallatie gestookt met biomassa (bio-WKK)

Beschrijving

Hout(snippers of pellets), bio-olie en biogas kunnen gebruikt worden voor opwekking van elektriciteit en verwarming via een bio-WarmteKrachtKoppeling (bio-WKK).

Een bio-WKK bestaat uit een verbrandingsmotor met een generator. Dit systeem wekt elektriciteit en warmte op. De warmte komt gedeeltelijk vrij op hoge temperaturen (>100 °C). Voorbeelden van brandstoffen zijn:

  • Houtsnippers en houtpellets. Lees de besparingstip houtpelletketels. deze wekt alleen warmte op.
  • Bio-olie zoals koolzaadolie, palmolie, slachtvet
  • Biogas zoals stortgas of gas uit een vergistingsinstallatie. Een biogas-WKK kan het beste zo dicht mogelijk geplaatst worden bij de opwekking van het gas (bijvoorbeeld de boerderij of fabriek waar het gas wordt geproduceerd).

Toepasbaarheid

De lokale warmtevraag moet groot genoeg en het hele jaar door aanwezig zijn. De warmte uit een bio-WKK kan worden gebruikt in bedrijfsprocessen, voor de verwarming van bedrijventerreinen, kassen of voor de opwekking van groene koeling in de zomer met behulp van een absorptiekoelmachine.
Een bio-WKK voor bio-olie is beschikbaar vanaf circa 600 kW elektrisch vermogen.
Met de online WKK-scan krijgt u zicht op uw kansen voor WKK.
Voor een WKK op bio-olie of hout is ook een flinke ruimte voor een grote brandstofopslag (silo/tank) nodig.

Milieu aspecten

  • Het verstoken van biomassa vermindert de CO2-emissie omdat het geen fossiele brandstof is. Wel wordt vaak in de productieketen CO2 uitgestoten door bijvoorbeeld de vrachtwagens die de biomassa vervoeren en de fabriek waar de biomassa is versnipperd of vergist. Het verstoken van biomassa is daarom niet CO2-neutraal. Als het om afval en reststromen gaat bespaart het ongeveer 75% CO2.
  • De uitstoot aan NOX en stof (bij vaste biomassa) is hoger dan bij aardgasketels;
  • De gebruikte biomassa dient duurzaam te zijn geproduceerd.

Financiële aspecten

De investeringskosten en brandstofkosten voor een bio-WKK zijn sterk afhankelijk van de grootte van de ketel en de vraag hoe goed de capaciteit van de ketel door het jaar heen benut kan worden. De terugverdientijd wordt korter naarmate meer biomassa verbruikt wordt.

Met de online WKK-scan krijgt u zicht op uw kansen voor WKK. Dit kunt u combineren met de houtverbrandingsscan om een indruk te krijgen van de rentabiliteit.

Deze maatregel komt in aanmerking voor EIA óf (!) Stimulering Duurzame Energie (SDE+) of Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). U kiest zelf welke regeling voor u het meest interessant is.

  • Een warmtekrachtinstallatie gestookt met biomassa staan op de Energielijst (2018, codes 251105, 251106 en 251107) en komt, onder voorwaarden, in aanmerking voor Energie Investerings Aftrek (EIA). Dit betekent dat u een extra bedrag ter grootte van 54,5% (2018) van het investeringsbedrag ten laste mag brengen van de winst. Zie voor meer informatie www.rvo.nl/energie-investeringsaftrek.
  • SDE+ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van de duurzame energie en de kostprijs van grijze stroom. Het subsidiebedrag wordt jaarlijks aangepast. De subsidie heeft een looptijd van meerdere jaren. Bedrijven en non-profit instellingen komen in aanmerking. Zie voor meer informatie www.rvo.nl/sde
  • Biomassaketels komen in aanmerking voor Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). U kunt subsidie krijgen voor een deel van de investeringskosten. De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie. Voor een biomassaketel krijgt u € 80 per kW vermogen van de ketel, met een minimum van € 3.200. Zie voor meer informatie www.rvo.nl/isde.

Bron: Uneto-VNI, Stichting Stimular

Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.